Giáo án bài giảng Lớp 5 tuổi

Download Giáo án bài giảng 5-6 tuổi:Làm quen với Toán (5 tuổi), Khám phá Khoa học (5 tuổi), Khám phá Xã hội (5 tuổi), Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi), Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi), Khác (5 tuổi)

Lớp 5 tuổi.

Ngày đăng: 01/10/2021

Chủ đề TMN- nhánh 1

Ngày đăng: 30/09/2021

khoa hoc 5

Ngày đăng: 29/09/2021

khám phá

Ngày đăng: 28/09/2021

kế hoach

Ngày đăng: 28/09/2021

LÀM QUEN CHỮ O, A

Ngày đăng: 27/09/2021

Vẽ thuyen tren bien (5-6 tuỏi)

Ngày đăng: 27/09/2021

nghe nong

Ngày đăng: 27/09/2021

bai hoc dau tien

Ngày đăng: 26/09/2021

làm quen chữ cái h,k

Ngày đăng: 25/09/2021

trò chơi cho bé

Ngày đăng: 25/09/2021

NHẬN BIẾT 4 NHÓM DINH DƯỠNG

Ngày đăng: 24/09/2021

lam quen chữ cái l m n 5 tuổi

Ngày đăng: 23/09/2021

nét thẳng- nét ngang mầm non

Ngày đăng: 22/09/2021

LÀM QUEN CHỮ CÁI O,Ô,Ơ

Ngày đăng: 22/09/2021

Thơ mèo đi câu cá

Ngày đăng: 22/09/2021

Lớp 24 - 36 tháng

Ngày đăng: 21/09/2021

Làm quen với Toán (5 tuổi).

Ngày đăng: 21/09/2021

Kể chuyện: Cậu bé Tích Chu

Ngày đăng: 21/09/2021

Làm quen với 29 chữ cái

Ngày đăng: 19/09/2021