Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

hoa hoc 8

Ngày đăng: 17/10/2021

de thi giua ki 1 hoa 9

Ngày đăng: 17/10/2021

Lớp 6 KNTT ( bài 11 Hoa)

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 12. Sự biến đổi chất

Ngày đăng: 17/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 17/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 8. Bài luyện tập 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Đề cương ôn thi

Ngày đăng: 16/10/2021

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 16/10/2021

đề thi giữa học kì 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 13. Phản ứng hoá học

Ngày đăng: 16/10/2021