Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 8. Amoniac và muối amoni

10/16/2020 4:02:24 PM +00:00

lop 9

10/16/2020 10:00:15 AM +00:00

TKBG SGK

10/15/2020 10:36:11 PM +00:00

Bài 36. Metan

10/15/2020 9:40:24 PM +00:00

Bài 25. Flo - Brom - lot

10/15/2020 7:51:34 PM +00:00

Các đề luyện thi-chuyên đề este

10/15/2020 5:55:06 PM +00:00

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 9

10/15/2020 5:37:48 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán

10/15/2020 5:32:04 PM +00:00

Bài 10. Hoá trị

10/15/2020 4:01:16 PM +00:00

Bài 9. Công thức hoá học

10/15/2020 3:57:26 PM +00:00

Bài 9. Công thức hoá học

10/15/2020 3:13:20 PM +00:00

ôn tập sự điện li

10/15/2020 11:14:30 AM +00:00

Tài liệu BDHSG hóa hữu cơ 11

10/15/2020 9:37:54 AM +00:00

Đề cương ôn tập chương 2 +1

10/15/2020 8:46:37 AM +00:00

Củng cố bài học

10/14/2020 10:09:47 PM +00:00

Củng cố bài học 3

10/14/2020 9:00:13 PM +00:00

Củng cố bài học

10/14/2020 8:41:05 PM +00:00

Củng cố bài học

10/14/2020 8:26:45 PM +00:00

Củng cố bài học

10/14/2020 6:43:49 PM +00:00

Củng cố bài học

10/14/2020 5:44:18 PM +00:00

STEM HÓA HỌC 9

10/14/2020 4:12:05 PM +00:00

AMINOAXIT ĐẦY ĐỦ

10/14/2020 10:59:55 AM +00:00

Củng cố bài học

10/14/2020 10:59:04 AM +00:00

Bài 9. Công thức hoá học

10/14/2020 8:29:38 AM +00:00

Bài 10. Hoá trị

10/14/2020 7:48:08 AM +00:00

Bài 9. Công thức hoá học

10/14/2020 7:42:53 AM +00:00