Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 26. Oxit

1/27/2021 8:36:58 PM +00:00

Giáo án cả năm hóa 8

1/27/2021 7:47:17 PM +00:00

bài tập chuyên đề cacbon silic

1/27/2021 4:57:13 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

1/27/2021 8:48:45 AM +00:00

Ch3 ĐS7 ( giáo án theo CV5512)

1/26/2021 5:17:59 AM +00:00

1/26/2021 2:13:27 AM +00:00

de thi hki hoa 11 nam 2020-2021

1/26/2021 2:12:49 AM +00:00

1/26/2021 1:47:26 AM +00:00

Đề thi HKI môn hóa 2020-2021

1/26/2021 1:46:07 AM +00:00

Điều chế khí ôxi từ KMnO4

1/26/2021 12:24:46 AM +00:00

Bài 40. Khái quát về nhóm oxi

1/25/2021 10:40:24 PM +00:00

Bài 28. Các oxit của cacbon

1/25/2021 9:56:01 PM +00:00

15 De - ĐA HSG Hóa 10

1/25/2021 9:43:38 AM +00:00

đề hsg Hoa 10

1/25/2021 9:39:40 AM +00:00

Giáo án 11. Tiết 47

1/25/2021 3:26:38 AM +00:00

Giáo án cả năm

1/24/2021 10:45:59 PM +00:00

Bài 28. Các oxit của cacbon

1/24/2021 9:10:22 AM +00:00

chủ đề este lipit kiểu mới

1/24/2021 8:26:55 AM +00:00

Bài 21. Điều chế kim loại

1/23/2021 9:10:09 PM +00:00

Bài 27. Cacbon

1/23/2021 8:29:20 AM +00:00

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử

1/23/2021 12:01:47 AM +00:00

hóa 10

1/22/2021 11:00:46 PM +00:00

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

1/22/2021 8:41:23 PM +00:00

Sự ăn mòn kim loại

1/22/2021 8:32:11 PM +00:00