Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Giáo án 10

1/22/2021 8:52:18 AM +00:00

tìm kim loại lớp 8-9

1/22/2021 4:02:07 AM +00:00

tìm kim loại lớp 8- 9

1/22/2021 3:58:58 AM +00:00

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

1/21/2021 7:25:05 PM +00:00

1/21/2021 8:47:25 AM +00:00

Đề thi HSG

1/21/2021 1:50:32 AM +00:00

Đề Thi HSG tỉnh Năm 2020

1/21/2021 1:37:26 AM +00:00

1/21/2021 12:38:02 AM +00:00

Bài 26. Oxit

1/20/2021 11:16:04 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

1/20/2021 9:47:33 PM +00:00

ĐỀ THI HỌC KỲ 1

1/20/2021 9:45:03 PM +00:00

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 QUẬN 10

1/20/2021 9:44:05 PM +00:00

Hoá học 8: Bài chủ đề o xi

1/20/2021 9:21:52 PM +00:00

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

1/20/2021 9:11:36 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

1/20/2021 4:29:13 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

1/20/2021 4:29:13 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

1/20/2021 4:29:13 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

1/20/2021 2:44:49 PM +00:00

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

1/20/2021 10:17:02 AM +00:00

Bài 32. Ankin

1/20/2021 7:43:35 AM +00:00