Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Giáo án tổng hợp

1/18/2021 3:55:09 PM +00:00

Giáo án tổng hợp

1/18/2021 3:55:08 PM +00:00

Giáo án tổng hợp

1/18/2021 3:55:08 PM +00:00

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

1/18/2021 3:16:01 PM +00:00

1/18/2021 7:04:04 AM +00:00

Bài 18. Mol

1/17/2021 6:30:06 AM +00:00

ĐỀ thi HSG có đáp án

1/16/2021 4:25:40 PM +00:00

Phiếu dự giờ

1/16/2021 2:46:28 PM +00:00

mẫu đánh giá dự giờ

1/16/2021 2:45:44 PM +00:00

Đề cương ôn thi

1/15/2021 3:32:20 PM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

1/15/2021 3:14:36 PM +00:00

Bài 24. Ôn tập học kì 1

1/15/2021 12:12:40 PM +00:00

Đề thi học kì 1

1/15/2021 12:08:43 PM +00:00

Đề cương ôn thi

1/15/2021 10:33:37 AM +00:00

Đề cương ôn thi

1/15/2021 10:33:05 AM +00:00

Đề thi học kì 1

1/15/2021 7:40:06 AM +00:00

Đề cương ôn thi. Ancol - Phenol

1/14/2021 10:47:25 PM +00:00

Đề cương ôn thi. Cacbon - Silic

1/14/2021 10:41:03 PM +00:00

Đề cương ôn thi. Sắt - Crom

1/14/2021 10:28:37 PM +00:00

Thi thử HKI - Hóa học 9B

1/14/2021 5:16:31 PM +00:00

Giáo án tổng hợp

1/14/2021 4:40:56 PM +00:00