Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

lop 6

Ngày đăng: 02/10/2021

đề kiểm tra hóa 9 1 tiết

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 7. Bài thực hành 2

Ngày đăng: 02/10/2021

Đề khảo sát chất lượng

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 02/10/2021

hoat dong ngoai gio len lop 6

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 38. Cân bằng hoá học

Ngày đăng: 02/10/2021

bài đại cương polime

Ngày đăng: 02/10/2021

hoa hoc 6

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 02/10/2021

ôn tập đầu năm

Ngày đăng: 02/10/2021