Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 25. Tính chất của phi kim

12/14/2020 9:45:32 AM +00:00

Bài 9. Công thức hoá học

12/14/2020 5:04:17 AM +00:00

Bài 18. Nhôm

12/13/2020 10:28:58 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

12/13/2020 9:46:08 PM +00:00

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KY I

12/13/2020 7:01:21 PM +00:00

hóa học 10. chương cân bằng

12/13/2020 6:41:17 PM +00:00

ôn tập hoa 8

12/13/2020 4:42:57 PM +00:00

Bài 45. Axit axetic

12/13/2020 10:58:48 AM +00:00

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

12/13/2020 10:34:47 AM +00:00

Đề cương ôn thi

12/13/2020 8:16:21 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/12/2020 5:08:38 PM +00:00

Đề khảo sát chất lượng

12/12/2020 3:25:18 PM +00:00

Kiểm tra 15'

12/11/2020 2:58:09 PM +00:00

Bài 19. Sắt

12/11/2020 8:51:43 AM +00:00

Đề cương ôn thi học kì 1

12/11/2020 6:21:52 AM +00:00