Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

12/11/2020 12:34:06 AM +00:00

Bài 31. Sắt

12/10/2020 11:49:27 PM +00:00

Bài 18. Mol

12/10/2020 3:23:30 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

12/10/2020 11:23:07 AM +00:00

Hóa học 8 giáo án chương 2

12/10/2020 11:13:29 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/10/2020 10:57:33 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/10/2020 5:32:06 AM +00:00

Bài 23. Bài luyện tập 4

12/9/2020 11:06:10 PM +00:00

Tiết 17 Sụ biến đổi chất

12/9/2020 9:48:32 PM +00:00

Mua tu dau toi

12/9/2020 9:47:42 PM +00:00

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

12/9/2020 9:34:40 PM +00:00

Các đề luyện thi

12/9/2020 8:29:56 PM +00:00

Các đề luyện thi

12/9/2020 8:29:25 PM +00:00

Bài 25. Tính chất của phi kim

12/9/2020 7:41:23 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

12/9/2020 5:05:35 PM +00:00

Giáo án tổng hợp

12/9/2020 5:03:11 PM +00:00

Bài 14. Vật liệu polime

12/9/2020 3:47:24 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/9/2020 1:37:36 PM +00:00

Bài 26. Clo

12/9/2020 12:25:20 PM +00:00

Bài 13. Phản ứng hoá học

12/9/2020 12:21:25 PM +00:00

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

12/8/2020 10:54:01 PM +00:00

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

12/8/2020 8:56:50 PM +00:00

Giáo án học kì 1

12/8/2020 3:59:06 PM +00:00

Bài 31. Sắt

12/8/2020 3:43:30 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/8/2020 2:00:27 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

12/8/2020 12:19:12 PM +00:00