Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Đề cương ôn thi

12/8/2020 11:12:44 AM +00:00

Bài toán CO2 + dd Ca(OH)2,NaOH, BaCl2

12/7/2020 10:01:28 AM +00:00

Các đề luyện thi

12/7/2020 9:29:18 AM +00:00

Đề cương ôn thi

12/7/2020 9:28:58 AM +00:00

Đề cương ôn thi

12/7/2020 9:28:01 AM +00:00

Bài 31. Sắt

12/7/2020 7:31:15 AM +00:00

Bài 19. Sắt

12/6/2020 10:02:49 PM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

12/6/2020 9:23:44 PM +00:00

Kiểm tra 15'

12/6/2020 8:31:11 PM +00:00

iphone12pro

12/6/2020 4:13:50 PM +00:00

Bài 25. Tính chất của phi kim

12/6/2020 3:51:56 PM +00:00

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

12/6/2020 10:41:05 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/6/2020 10:40:21 AM +00:00

Kiểm tra 15'

12/6/2020 8:19:20 AM +00:00

Bài 31. Sắt

12/5/2020 10:12:26 PM +00:00

Bài 15. Cacbon

12/5/2020 9:05:27 PM +00:00

Đề cương ôn thi Y - Dược. Polime

12/4/2020 11:17:07 PM +00:00

Đề cương ôn thi

12/4/2020 6:18:53 PM +00:00

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HSG

12/4/2020 4:29:54 PM +00:00

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HSG

12/4/2020 4:29:08 PM +00:00