Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Giáo án cả năm 5hđ

2/23/2019 3:19:29 PM +00:00

Chuyên đề ôn- đề thi thử

2/23/2019 2:18:52 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/23/2019 12:25:31 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/23/2019 11:42:01 AM +00:00

Giáo án cả năm

2/23/2019 11:40:55 AM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

2/23/2019 10:29:03 AM +00:00

Các đề luyện thi

2/23/2019 8:57:07 AM +00:00

Giáo án học sinh giỏi

2/23/2019 8:47:25 AM +00:00

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT

2/22/2019 10:15:01 PM +00:00

Giáo án học kì 1

2/22/2019 9:26:19 PM +00:00

Bài 30. Ankađien

2/22/2019 9:24:32 PM +00:00

Đề cương ôn thi

2/22/2019 3:43:05 PM +00:00

ktra C-Si

2/21/2019 10:56:10 PM +00:00

Bài 21. Điều chế kim loại

2/21/2019 5:10:31 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/21/2019 1:14:57 PM +00:00

Modun 21 về bao quan tiết bị

2/21/2019 8:42:38 AM +00:00

Bài 44. Rượu etylic

2/20/2019 9:26:07 PM +00:00

Đề thi HSG 9

2/20/2019 9:05:20 PM +00:00

Đề cương ôn thi

2/20/2019 8:57:15 PM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

2/20/2019 8:42:15 PM +00:00

KIM LOAI KIEM ,KIEM THO NHOM

2/20/2019 2:13:16 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết -số 3-hoá 12

2/20/2019 10:00:02 AM +00:00

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

2/20/2019 9:58:19 AM +00:00

Kiểm tra 1 tiết-số 4

2/20/2019 9:50:57 AM +00:00

Bài tập tham khảo axit sunfuric

2/20/2019 9:47:47 AM +00:00