Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Giáo án cả năm 3 cột

3/2/2021 4:21:41 PM +00:00

Giáo án cả năm 3 cột

3/2/2021 4:21:14 PM +00:00

Giáo án cả năm mới

3/2/2021 4:20:45 PM +00:00

Giáo án cả năm mới

3/2/2021 4:18:31 PM +00:00

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

3/2/2021 3:52:03 PM +00:00

Giáo án cả năm

3/2/2021 2:59:06 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

3/2/2021 2:11:08 PM +00:00

Bài 36. METAN

3/1/2021 8:20:19 PM +00:00

Giáo án mới cv 5512 đã duyệt

3/1/2021 3:29:06 PM +00:00

Bài 37. Etilen

3/1/2021 1:36:00 PM +00:00

Bài 2. Chất

3/1/2021 1:11:08 PM +00:00

Bài 29. Bài luyện tập 5

3/1/2021 9:48:47 AM +00:00

Phục lục 1 hoá học 8 cv 5512

3/1/2021 5:14:53 AM +00:00

Giáo án cả năm

2/28/2021 10:21:31 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/28/2021 10:21:31 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/28/2021 10:21:31 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

2/28/2021 9:15:16 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/28/2021 9:14:43 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/28/2021 9:13:59 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/28/2021 9:13:36 PM +00:00

Kiểm tra 15'- Metan

2/28/2021 9:10:59 PM +00:00

Bài 39. Benzen

2/28/2021 5:40:51 PM +00:00

Bài 40. Ancol

2/28/2021 12:51:44 PM +00:00