Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 29. Bài luyện tập 5

2/28/2021 10:46:14 AM +00:00

Kiểm tra 15' Chương 4

2/27/2021 11:35:16 PM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

2/27/2021 9:38:20 PM +00:00

Bài 29. Anken

2/27/2021 8:44:28 PM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

2/27/2021 3:35:12 PM +00:00

Đề thi học kì 2

2/27/2021 10:13:42 AM +00:00

Phương pháp giải hóa 9

2/27/2021 7:13:08 AM +00:00

Chuyên đề Hóa 9 hay gặp

2/27/2021 7:11:48 AM +00:00

Chuyên đề Hóa 8

2/27/2021 7:11:00 AM +00:00

Chuyên đề bà tập Hóa 8 hay

2/27/2021 7:09:53 AM +00:00

Đề thi học kì 1

2/26/2021 2:44:35 PM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

2/26/2021 10:23:31 AM +00:00

Đề cương ôn thi

2/26/2021 9:59:47 AM +00:00

Hóa học 8. Bài 2. Chất

2/26/2021 7:16:48 AM +00:00

Bài 40. Ancol

2/25/2021 10:20:11 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

2/25/2021 7:07:19 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

2/25/2021 7:07:19 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

2/25/2021 7:07:19 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

2/25/2021 7:04:36 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

2/25/2021 7:04:36 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

2/25/2021 7:04:36 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

2/25/2021 6:24:39 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

2/25/2021 6:24:39 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

2/25/2021 6:24:39 PM +00:00