Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 36. Metan

2/23/2021 12:53:25 AM +00:00

Bài 29. Bài luyện tập 5

2/22/2021 8:48:31 PM +00:00

Đề thi học kì 2

2/22/2021 8:12:09 PM +00:00

Giáo án học kì 2 - 5512

2/22/2021 5:17:40 PM +00:00

Giáo án học kì 1- 5512

2/22/2021 5:17:06 PM +00:00

Giáo án cả năm CV 5512

2/22/2021 5:16:08 PM +00:00

Kiểm tra 15'

2/22/2021 4:50:00 PM +00:00

Kiểm tra 15'

2/22/2021 4:45:23 PM +00:00

Bài 34. Axetilen

2/22/2021 11:07:30 AM +00:00

Bài 31. Sắt

2/21/2021 10:53:26 PM +00:00

Giáo án tuần 2 (Lớp 8)

2/21/2021 10:13:09 PM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

2/21/2021 9:15:58 PM +00:00

Bài 38. Axetilen

2/21/2021 4:00:59 PM +00:00

Bài 10. Amino axit

2/21/2021 3:47:12 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/21/2021 12:13:14 PM +00:00

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

2/21/2021 10:49:48 AM +00:00

kế hoạch bộ môn

2/21/2021 9:10:57 AM +00:00