Giáo án bài giảng Cao đẳng - Đại học

Download Giáo án bài giảng Cao đẳng - Đại học:Toán học (CĐ-ĐH), Vật lí (CĐ-ĐH), Hóa học (CĐ-ĐH), Sinh học (CĐ-ĐH), Lịch sử (CĐ-ĐH), Địa lí (CĐ-ĐH), Ngữ văn (CĐ-ĐH), Ngoại ngữ, Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH), Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH), Nghệ thuật (CĐ-ĐH), Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH), Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH), Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH), Triết học (CĐ-ĐH), Tâm lí học (CĐ-ĐH)

Logic&tiếng Việt

10/16/2020 5:01:18 PM +00:00

ki thuat day hoc tich cuc

10/16/2020 4:41:45 PM +00:00

VH sau 75

10/16/2020 12:54:25 PM +00:00

Kịch

10/15/2020 10:27:53 AM +00:00

Ngô Tất Tố

10/13/2020 9:11:46 AM +00:00

Truyện ngắn

10/13/2020 9:07:54 AM +00:00

Chuyên đề sinh thái chương 1

10/9/2020 4:46:41 PM +00:00

Công văn tháng 9 năm 2020

10/9/2020 3:13:19 PM +00:00

Công văn tháng 8 năm 2020

10/9/2020 3:11:39 PM +00:00

Công văn tháng 7 năm 2020

10/9/2020 3:10:26 PM +00:00

Công văn tháng 6 năm 2020

10/9/2020 3:05:03 PM +00:00

Công văn tháng 05 năm 2020

10/9/2020 3:03:16 PM +00:00

Phát âm tiếng Trung

10/7/2020 1:31:46 PM +00:00

Chuyên đề thơ ca cách mạng

10/6/2020 2:15:46 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/6/2020 7:34:21 AM +00:00

Giáo án học kì 1

10/2/2020 4:45:10 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/2/2020 4:40:49 PM +00:00

Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH).

10/2/2020 9:25:18 AM +00:00

triết học

10/1/2020 11:53:13 PM +00:00

diễn ngôn

10/1/2020 11:48:34 PM +00:00

dòng ý thức

10/1/2020 11:44:30 PM +00:00

thuyết trình dòng ý thức

10/1/2020 11:38:57 PM +00:00

thuyết trình truyện kiếu

10/1/2020 11:34:12 PM +00:00

văn học 45-75

10/1/2020 11:30:47 PM +00:00

thuyết trình kí hiệu học

10/1/2020 11:28:37 PM +00:00

thuyết trình VĂN HÓA NHẬT BẢN

10/1/2020 11:21:23 PM +00:00