Giáo án bài giảng Ngữ văn

Download Giáo án bài giảng Ngữ văn :Ngữ văn 6, Ngữ văn 7, Ngữ văn 8, Ngữ văn 9, Ngữ văn 10, Ngữ văn 11, Ngữ văn 12, Ngữ văn 10 nâng cao, Ngữ văn 11 nâng cao, Ngữ văn 12 nâng cao, Khác (Ngữ văn)

Giáo án học kì 2

10/16/2020 11:20:01 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/16/2020 11:17:25 PM +00:00

Bài 7. Bánh trôi nước

10/16/2020 10:23:49 PM +00:00

bài từ hán việt

10/16/2020 9:50:25 PM +00:00

truyện cổ tích

10/16/2020 8:27:54 PM +00:00

Bài 6. Thạch Sanh

10/16/2020 5:08:00 PM +00:00

Bài 10. Từ trái nghĩa

10/16/2020 4:47:13 PM +00:00

Bài 9. Từ đồng nghĩa

10/16/2020 4:46:48 PM +00:00

Bài 13. Điệp ngữ

10/16/2020 4:44:12 PM +00:00

Bài 4. Lão Hạc

10/16/2020 2:51:05 PM +00:00

Ke hoach kiem tra PGD

10/16/2020 2:48:16 PM +00:00

Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

10/16/2020 2:36:03 PM +00:00

Tuần 7. Tây Tiến

10/16/2020 1:05:08 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/16/2020 12:49:08 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/16/2020 12:48:30 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/16/2020 12:46:53 PM +00:00

Tuần 23. Phương pháp thuyết minh

10/16/2020 12:35:32 PM +00:00

Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du

10/16/2020 10:08:00 AM +00:00