Giáo án bài giảng Ngữ văn

Download Giáo án bài giảng Ngữ văn :Ngữ văn 6, Ngữ văn 7, Ngữ văn 8, Ngữ văn 9, Ngữ văn 10, Ngữ văn 11, Ngữ văn 12, Ngữ văn 10 nâng cao, Ngữ văn 11 nâng cao, Ngữ văn 12 nâng cao, Khác (Ngữ văn)

Bài 1. Cổng trường mở ra

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 7. Bánh trôi nước

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 5. Từ Hán Việt

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 4. Đại từ

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 15. Chiếc lược ngà

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 4. Lão Hạc

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 7. Tình thái từ

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 2. Thánh Gióng

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 7. Bánh trôi nước

Ngày đăng: 16/10/2021

PPCT - CV 4040

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 7. Bánh trôi nước

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 7. Tình thái từ

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 4. Lão Hạc

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 7. Tình thái từ

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 7. Bánh trôi nước

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 6. Chị em Thúy Kiều

Ngày đăng: 16/10/2021

Kiểm tra 15'

Ngày đăng: 16/10/2021

Tuần 3. Thương vợ.

Ngày đăng: 16/10/2021