Giáo án bài giảng Tiểu Học

Download Giáo án bài giảng Tiểu Học:Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Khác (Tiểu học)

Luyện tập chung Trang 137

7/29/2021 8:25:36 PM +00:00

bảng nhân3

7/29/2021 8:05:44 PM +00:00

Giây, thế kỉ

7/29/2021 6:50:20 PM +00:00

Tuần 3. Từ đơn và từ phức

7/29/2021 6:47:10 PM +00:00

ke-hoach-day-hoc-lop-5.

7/29/2021 5:51:16 PM +00:00

Bài 3. Gọn gàng, ngăn nắp

7/29/2021 5:16:42 PM +00:00

Kế hoạch dạy AN-QP

7/29/2021 3:45:19 PM +00:00

Ôn tập: Khái niệm về phân số

7/29/2021 3:36:19 PM +00:00

giao an tho cay dua

7/29/2021 2:43:58 PM +00:00

giao an tho cay dua

7/29/2021 2:43:58 PM +00:00

Tuần 11. Tính từ

7/29/2021 11:27:47 AM +00:00

Tuần 34. Lớp học trên đường

7/29/2021 9:34:35 AM +00:00

Hình vuông, hình tròn

7/29/2021 9:03:49 AM +00:00

Giây, thế kỉ

7/29/2021 8:08:50 AM +00:00

Luyện tập Trang 171

7/29/2021 8:08:32 AM +00:00

Luyện tập Trang 172

7/29/2021 8:07:14 AM +00:00

Tuần 2. Dấu hai chấm

7/29/2021 8:04:20 AM +00:00

Đề thi học kì 1

7/29/2021 12:52:28 AM +00:00

Tuần 1. Cậu bé thông minh

7/29/2021 12:45:56 AM +00:00