Giáo án bài giảng Chính tả 2

Download Giáo án bài giảng Chính tả lớp 2

Tuần 21. Nghe-viết: Sân chim

6/26/2020 4:53:33 PM +00:00

Tuần 22. Nghe-viết: Cò và Cuốc

6/20/2020 9:46:31 AM +00:00

Tuần 29. Nghe-viết: Hoa phượng

6/13/2020 3:36:50 AM +00:00

Tuan 29 Ngheviet Hoa phuong

6/11/2020 8:52:39 AM +00:00

Tuần 28. Nghe-viết: Kho báu

6/7/2020 11:13:13 PM +00:00

Tuần 26. Nghe-viết: Sông Hương

6/3/2020 9:50:43 AM +00:00

Tuần 26. Nghe-viết: Sông Hương

5/30/2020 9:17:39 PM +00:00

Tuần 29. Nghe-viết: Hoa phượng

5/29/2020 2:31:18 PM +00:00

Tuần 26. Nghe-viết: Sông Hương

5/27/2020 10:08:29 PM +00:00

Tuần 24. Nghe-viết: Quả tim khỉ

5/27/2020 10:07:30 PM +00:00

Tuần 25. Nghe-viết: Bé nhìn biển

5/27/2020 10:06:56 PM +00:00

Tuần 24. Nghe-viết: Quả tim khỉ

5/27/2020 3:41:32 PM +00:00

Tuần 21. Nghe-viết: Sân chim

5/25/2020 10:16:12 PM +00:00