Giáo án bài giảng Chính tả 2

Download Giáo án bài giảng Chính tả lớp 2

Tuần 15. Nghe-viết: Bé Hoa

Ngày đăng: 12/10/2021

Tuần 21. Nghe-viết: Sân chim

Ngày đăng: 03/10/2021

Tuần 20. Nghe-viết: Gió

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài mẫu Chính tả tuần 1

Ngày đăng: 28/09/2021

Tuần 3. Nghe-viết: Gọi bạn

Ngày đăng: 31/08/2021

Tuần 28. Nghe-viết: Cây dừa

Ngày đăng: 29/08/2021

Tuần 28. Nghe-viết: Cây dừa

Ngày đăng: 29/08/2021