Giáo án bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5

Download Giáo án bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5

Tiet 13 on hat khuc hat chim son ca

Ngày đăng: 06/10/2015

TIẾT 13 ÂM NHẠC 8

Ngày đăng: 06/10/2015

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

Ngày đăng: 06/10/2015

Tiết 12, Âm nhạc 8

Ngày đăng: 06/10/2015

Tiet 12 - Hoc hat Ho ba li

Ngày đăng: 06/10/2015

Nhac 8-Tiet 11

Ngày đăng: 06/10/2015

Nhac 8 - tiet 10.rar

Ngày đăng: 06/10/2015

Tiết 9: học hát Tuổi hồng

Ngày đăng: 06/10/2015

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

Ngày đăng: 06/10/2015

TUỔI HỒNG ( TIẾT 9)

Ngày đăng: 06/10/2015

nhac 8 on tap

Ngày đăng: 06/10/2015

Ôn tập nhạc

Ngày đăng: 06/10/2015

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

Ngày đăng: 06/10/2015

lý dĩa bánh bò

Ngày đăng: 06/10/2015

Tiet 16

Ngày đăng: 06/10/2015