Giáo án bài giảng Ngữ văn 12 nâng cao

Download Giáo án bài giảng Ngữ văn 12 nâng cao

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 17/06/2021

Tuần 5. Tố Hữu

Ngày đăng: 15/11/2020

ngoài chương trình

Ngày đăng: 29/12/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/12/2019

Tuần 4. Tây Tiến (Quang Dũng)

Ngày đăng: 13/10/2019

Tuần 32. Văn bản tổng kết

Ngày đăng: 13/05/2018

Tuần 11. Phong cách văn học

Ngày đăng: 29/04/2018

Tuần 24. Bài viết số 6

Ngày đăng: 24/02/2018

Unit 3. This is my nose

Ngày đăng: 13/03/2017