Giáo án bài giảng Hóa học 10 nâng cao

Download Giáo án bài giảng Hóa học 10 nâng cao

Bài 35. Brom

Ngày đăng: 17/09/2021

Bài 40. Khái quát về nhóm oxi

Ngày đăng: 25/01/2021

Bài 41. Oxi

Ngày đăng: 06/02/2020

Bài 50. Cân bằng hoá học

Ngày đăng: 05/12/2019

Chapter 5

Ngày đăng: 01/10/2019

Chapter 5 demo

Ngày đăng: 01/10/2019

Chapter 5

Ngày đăng: 01/10/2019

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 27/04/2019

Bài 44. Hiđro sunfua

Ngày đăng: 22/03/2019

Bài 41. Oxi

Ngày đăng: 22/03/2019

Bài 44. Hiđro sunfua

Ngày đăng: 22/03/2019

Bài 41. Oxi

Ngày đăng: 22/03/2019

Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

Ngày đăng: 17/03/2018

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 04/01/2018

Bài 44. Hiđro sunfua

Ngày đăng: 12/04/2017

Bài 42: Hợp kim của sắt

Ngày đăng: 10/03/2017

Bài 22. Sự điện phân

Ngày đăng: 21/11/2016

Bài 38. Crom

Ngày đăng: 17/11/2016