Giáo án bài giảng Hóa học 12 nâng cao

Download Giáo án bài giảng Hóa học 12 nâng cao

ĐÊ ỒN HOA12

Ngày đăng: 28/09/2020

Bài 1. Este

Ngày đăng: 29/07/2020

BÀI 23 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Ngày đăng: 03/12/2018

Bài 17. Vật liệu polime

Ngày đăng: 07/11/2018

Bài 17. Vật liệu polime

Ngày đăng: 06/11/2018

dầu khí 1

Ngày đăng: 16/07/2018

dầu khí

Ngày đăng: 16/07/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 13/07/2018

lop 2

Ngày đăng: 01/02/2018

lop 12

Ngày đăng: 01/02/2018

Bài 13. Peptit và protein

Ngày đăng: 11/11/2017

Lí thuyết và bài tập Amin

Ngày đăng: 18/10/2017

Acid carboxylic

Ngày đăng: 27/06/2017

Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ

Ngày đăng: 18/05/2017

hóa hữu cơ

Ngày đăng: 03/05/2017

Na tác dụng với nước

Ngày đăng: 09/04/2015

hidro cháy trong o xi

Ngày đăng: 24/08/2014

cac bon cháy trong oxi

Ngày đăng: 24/08/2014

me tan cháy trong không khí

Ngày đăng: 24/08/2014