Giáo án bài giảng Hóa học 12 nâng cao

Download Giáo án bài giảng Hóa học 12 nâng cao

ĐÊ ỒN HOA12

9/28/2020 9:56:34 PM +00:00

Bài 1. Este

7/29/2020 11:22:44 AM +00:00

BÀI 23 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

12/3/2018 9:31:37 PM +00:00

Bài 17. Vật liệu polime

11/7/2018 7:16:18 PM +00:00

Bài 17. Vật liệu polime

11/6/2018 2:39:42 PM +00:00

dầu khí 1

7/16/2018 9:16:56 PM +00:00

dầu khí

7/16/2018 9:03:35 PM +00:00

Giáo án cả năm

7/13/2018 2:54:53 PM +00:00

lop 2

2/1/2018 5:04:49 AM +00:00

lop 12

2/1/2018 4:58:58 AM +00:00

Bài 13. Peptit và protein

11/11/2017 9:43:08 PM +00:00

Lí thuyết và bài tập Amin

10/18/2017 10:31:25 AM +00:00

Acid carboxylic

6/27/2017 7:47:51 AM +00:00

Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ

5/18/2017 9:45:22 PM +00:00

hóa hữu cơ

5/3/2017 10:48:02 PM +00:00

Na tác dụng với nước

4/9/2015 5:55:55 PM +00:00

hidro cháy trong o xi

8/24/2014 8:09:48 PM +00:00

cac bon cháy trong oxi

8/24/2014 8:06:14 PM +00:00

me tan cháy trong không khí

8/24/2014 8:01:57 PM +00:00

điều chế và đốt hidro

8/19/2014 7:52:45 PM +00:00

phản ứng tráng gương

8/19/2014 7:27:55 PM +00:00