Giáo án bài giảng Vật lý 10 nâng cao

Download Giáo án bài giảng Vật lý 10 nâng cao

chiuong 1

Ngày đăng: 18/08/2010

mặt cầu (quá hay)

Ngày đăng: 17/08/2010

Tiet 8 THE TICH 12 NANG CAO

Ngày đăng: 13/07/2010

T8_THE TICH 12NC

Ngày đăng: 13/07/2010

phương trình đường thẳng

Ngày đăng: 07/07/2010

mặt tròn xoay

Ngày đăng: 17/04/2010

phuong trinh duong thang(co ban)

Ngày đăng: 31/03/2010

HE TOA DO TRONG KG (NC)

Ngày đăng: 31/03/2010

Phương trình mặt cầu

Ngày đăng: 27/03/2010

phuong trinh duong thang(nc)

Ngày đăng: 25/03/2010

PT đường thẳng trong KG

Ngày đăng: 19/03/2010

TOÁN12 NC

Ngày đăng: 12/02/2010

PHUONG TRINH MAT PHANG _NC

Ngày đăng: 17/01/2010

Bai giang mat cau

Ngày đăng: 05/01/2010

Mặt nón H12

Ngày đăng: 17/12/2009

Mặt trụ H12

Ngày đăng: 17/12/2009

Mặt tròn xoay H12

Ngày đăng: 17/12/2009

TIẾT 7-mặt cầu

Ngày đăng: 04/12/2009

matcautiet16

Ngày đăng: 03/12/2009

matcautiet17

Ngày đăng: 03/12/2009

Thể tích khối đa diện

Ngày đăng: 25/11/2009

dien tich khoi da dien new

Ngày đăng: 19/11/2009

MẶT CẦU, KHỐI CẦU

Ngày đăng: 12/11/2009

thetichkhoidadien

Ngày đăng: 08/11/2009

tiet 9. The tich cua khoi da dien

Ngày đăng: 22/10/2009