Giáo án bài giảng Vật lý 12 nâng cao

Download Giáo án bài giảng Vật lý 12 nâng cao

Bài 16. Giao thoa sóng

Ngày đăng: 11/10/2021

Tóm tắt chương I

Ngày đăng: 20/09/2021

Tóm tắt chương I

Ngày đăng: 20/09/2021

Bài 19. Bài tập về sóng cơ

Ngày đăng: 21/08/2021

Bài 2: Con lắc lò xo

Ngày đăng: 08/01/2020

Bài 54. Phản ứng hạt nhân

Ngày đăng: 03/04/2019

Bom nguyên tử

Ngày đăng: 14/03/2019

Bài 19. Bài tập về sóng cơ

Ngày đăng: 18/10/2018

Ngày đăng: 04/05/2018

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 06/01/2018

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 06/01/2018

Bài 24. Sóng điện từ

Ngày đăng: 30/11/2017