Giáo án bài giảng Vật lý 12

Download Giáo án bài giảng Vật lý 12

Kiểm tra 15'

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 2. Con lắc lò xo

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 3. Con lắc đơn.

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 2. Con lắc lò xo

Ngày đăng: 14/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 14/10/2021

Đề cương ôn thi sóng HAY

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 1. Dao động điều hoà

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 8. Giao thoa sóng

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 8. Giao thoa sóng

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 3. Con lắc đơn.

Ngày đăng: 11/10/2021

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 9. Sóng dừng

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 8. Giao thoa sóng

Ngày đăng: 10/10/2021