Giáo án bài giảng Vật lý 12

Download Giáo án bài giảng Vật lý 12

Bài 34. Sơ lược về laze

Ngày đăng: 26/11/2020

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 25/11/2020

Bài 8. Giao thoa sóng

Ngày đăng: 25/11/2020

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 25/11/2020

Đề KT giữa kỳ I VL12 (20-21)

Ngày đăng: 23/11/2020

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 22/11/2020

Các phương pháp luyện thi

Ngày đăng: 19/11/2020

Bài 9. Sóng dừng

Ngày đăng: 19/11/2020

Đề thi chọn HSG

Ngày đăng: 19/11/2020

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 18/11/2020

Bài 3. Con lắc đơn.

Ngày đăng: 18/11/2020

Bài 2. Con lắc lò xo

Ngày đăng: 18/11/2020

Bài 1. Dao động điều hoà

Ngày đăng: 17/11/2020

Đề kiểm tra giữa kỳ 1

Ngày đăng: 17/11/2020

CHẤT KHI

Ngày đăng: 15/11/2020

Đề cương ôn thi

Ngày đăng: 13/11/2020

Giáo án vật lý 12 cả năm

Ngày đăng: 12/11/2020

Kiểm tra đánh giá giữa kì 1

Ngày đăng: 12/11/2020

đặc trưng vạt li của âm

Ngày đăng: 12/11/2020