Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Giáo án tổng hợp

12/11/2020 3:21:59 PM +00:00

Giáo án học kì 1

12/11/2020 3:21:23 PM +00:00

Tin học cap thcs 8.

12/11/2020 2:09:46 PM +00:00

BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN

12/11/2020 1:46:18 AM +00:00

Bài 5. Thao tác với bảng tính

12/10/2020 11:13:50 PM +00:00

DE THI HSG CO HƯƠNG DÃN CHẤM

12/10/2020 3:32:50 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

12/10/2020 10:02:45 AM +00:00

Một số bài tập Pascal hay

12/10/2020 9:27:40 AM +00:00

Một số bài tập Pascal hay

12/10/2020 9:27:40 AM +00:00

Một số bài tập Pascal hay

12/10/2020 9:27:40 AM +00:00

Giáo án học kì 1

12/10/2020 8:30:51 AM +00:00

Bài 6. Tin học và xã hội

12/10/2020 8:00:54 AM +00:00

Bài 6. Tin học và xã hội

12/10/2020 8:00:54 AM +00:00

Bài 6. Tin học và xã hội

12/10/2020 8:00:54 AM +00:00

Đề cương ôn thi

12/9/2020 9:46:40 PM +00:00

Bài 5. Thao tác với bảng tính

12/9/2020 2:13:35 PM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

12/9/2020 10:30:42 AM +00:00

Bài 12. Hệ điều hành Windows

12/9/2020 10:29:25 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/9/2020 9:41:59 AM +00:00

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

12/9/2020 9:19:14 AM +00:00

Giáo án học kì 2 5 bước

12/8/2020 9:59:18 PM +00:00