Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Kiểm tra giữa học kỳ 2

Ngày đăng: 20/09/2021

phương án dạy học

Ngày đăng: 20/09/2021

Bài 1

Ngày đăng: 20/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/09/2021

toán số 2 tiết 1

Ngày đăng: 19/09/2021

Đề thi chọn HSG

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án cả năm 2021 mới

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án cả năm mẫu 2021

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 19/09/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 19/09/2021