Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

lop 9

Ngày đăng: 11/09/2021

ma trạn và thi học kì 2

Ngày đăng: 11/09/2021

GIÁO ÁN TIN 10 HK2 - CV5512

Ngày đăng: 11/09/2021

Tin học 7 thực hành 2.

Ngày đăng: 11/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 11/09/2021

BÉ QUANG MINH mới sinh 26/8/2021

Ngày đăng: 11/09/2021

BÉ QUANG MINH mới sinh 26/8/2021

Ngày đăng: 11/09/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 11/09/2021

Tin học 10 10a3

Ngày đăng: 11/09/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 11/09/2021

Bài 6. Biểu mẫu

Ngày đăng: 11/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 11/09/2021

Thuật Toán

Ngày đăng: 11/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 10/09/2021

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 10/09/2021