Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 08/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 08/09/2021

Bài 20. Mạng máy tính

Ngày đăng: 08/09/2021

phụ lục 4 tin 9

Ngày đăng: 08/09/2021

Phụ lục 2 theo cv 5512

Ngày đăng: 08/09/2021

Phụ lục 1 theo CV5512

Ngày đăng: 08/09/2021

CD10. Dinh dang bai trinh chieu

Ngày đăng: 08/09/2021

CD4. Bao ve thong tin may tinh

Ngày đăng: 08/09/2021

CD3. Giao tiep qua mang xa hoi

Ngày đăng: 08/09/2021

CD1. Tu may tinh den mang may tinh

Ngày đăng: 08/09/2021

CD10. Lam viec voi day so

Ngày đăng: 08/09/2021

CD9. Lap voi so lan chua biet truoc

Ngày đăng: 08/09/2021

CD8. Lap voi so lan biet truoc

Ngày đăng: 08/09/2021

CD7. Cau truc lap

Ngày đăng: 08/09/2021

CD6. Cau truc re nhanh

Ngày đăng: 08/09/2021

CD5. Cau truc tuan tu

Ngày đăng: 08/09/2021

CD2. Bai toan va thuat toan

Ngày đăng: 08/09/2021