Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

Download Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

CĐ3. Bài 1. Những gì em đã biết

5/17/2020 8:48:05 AM +00:00

CĐ2. Bài 5. Thực hành tổng hợp

5/12/2020 10:14:25 AM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

4/26/2020 9:35:28 PM +00:00

Giáo án học kì 1

4/16/2020 9:49:14 PM +00:00

Tin học lớp 4

2/2/2020 8:32:25 PM +00:00

CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp

1/31/2020 12:15:09 PM +00:00

CĐ2. Bài 1. Những gì em đã biết

1/15/2020 3:23:17 PM +00:00

CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp

1/3/2020 10:40:53 PM +00:00