Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

Download Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

CĐ4. Bài 5. Thực hành tổng hợp

3/16/2021 7:53:16 AM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

3/14/2021 9:32:46 AM +00:00

CĐ5. Bài 2. Các lệnh của Logo

3/2/2021 9:39:42 AM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

2/23/2021 8:08:12 AM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

2/22/2021 9:03:20 PM +00:00

CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết

2/18/2021 2:22:34 PM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

2/18/2021 9:46:41 AM +00:00

CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

2/6/2021 7:15:31 PM +00:00

Giáo án học kì 2

1/30/2021 9:30:32 PM +00:00

CD3 Bài 6 Luyên tập tổng hợp t2

1/30/2021 4:11:04 PM +00:00

CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp

1/28/2021 5:14:21 PM +00:00

CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết

1/24/2021 9:34:52 AM +00:00

CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp

1/22/2021 4:07:07 PM +00:00