Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

Download Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

Giáo án cả năm

5/13/2021 10:19:08 PM +00:00

CĐ5. Bài 4. Luyện tập

5/6/2021 6:08:46 PM +00:00

CĐ5. Bài 6. Luyện tập

5/3/2021 8:43:12 PM +00:00

CĐ5. Bài 4. Luyện tập

4/29/2021 7:52:39 AM +00:00

CĐ4. Bài 5. Thực hành tổng hợp

4/28/2021 2:36:47 PM +00:00

Giáo án cả năm 2020 2021

4/28/2021 8:12:18 AM +00:00

CĐ5. Bài 2. Các lện của Logo

4/25/2021 9:09:50 PM +00:00

CĐ5. Bài 4. Luyện tập

4/18/2021 9:48:37 AM +00:00

CĐ5. Bài 2. Các lện của Logo

4/11/2021 3:35:57 PM +00:00

-- Sách Giáo Viên --

4/5/2021 4:55:59 PM +00:00

CĐ5. Bài 2. Các lện của Logo

4/4/2021 8:24:59 PM +00:00

CĐ4. Bài 5. Thực hành tổng hợp

3/28/2021 9:00:14 PM +00:00

CĐ5. Bài 2. Các lện của Logo

3/28/2021 3:00:22 PM +00:00

CĐ5. Bài 2. Các lện của Logo

3/28/2021 2:59:01 PM +00:00