Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 5

Download Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 5

tin hoc 5

6/19/2020 2:00:20 PM +00:00

tin hoc 5

6/19/2020 1:52:48 PM +00:00

tin hoc 5

6/19/2020 1:43:51 PM +00:00

tin hoc 5

6/19/2020 1:41:50 PM +00:00

CĐ4. Bài 3. Thủ tục trong Logo

5/26/2020 3:23:13 PM +00:00

CĐ4. Bài 3. Thủ tục trong Logo

5/17/2020 10:05:03 PM +00:00

CĐ4. Bài 3. Thủ tục trong Logo

5/15/2020 8:44:29 AM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

5/15/2020 8:43:11 AM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

4/22/2020 10:24:51 PM +00:00

Giáo án cả năm

2/29/2020 10:06:23 PM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

1/16/2020 8:32:46 PM +00:00