Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương II) đề thi Toán học 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 46       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
y6qxtq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
1/12/2009 3:28:42 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
46
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Chương II: Phân thức đại số
Bài 1: Tính giá trị biểu thức  biết 
Bài 2:
Phân tích  thành nhân tử.
Hãy tính 
Bài 3: Cho và . Rút gọn biểu thức: 
Bài 4: Tìm số tự nhiên x để  là số tự nhiên.
Bài 5: Cho . Hãy tính tổng sau: 
Bài 6: Hãy chứng minh rằng nếu,  ,  thì

Bài 7: Rút gọn biểu thức 
Bài 8: Tìm giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của phân thức sau cũng là số nguyên:


Bài 9: Cho ba số x, y, z thoả mãn các hệ thức: by + cz = a; ax + cz = b; ax + by = c; trong đó a, b, c là các số dương cho trước. Chứng minh rằng: không phụ thuộc vào a, b, c.
Bài 10: Cho a, b, c là ba số thực đôi một khác nhau và khác không thoả mãn: chứng minh rằng abc = 1 hoặc abc = – 1
Bài 11: Cho
Chứng minh rằng, với mọi số nguyên dương n ta có:
Bài 12: Cho x, y, z là ba số thỏa mãn: và Tính giá trị của biểu thức:

 


Các bài tập ĐS 8 Chương II (Học sinh Giỏi)

Chương II: Phân thức đại số

Bài 1: Tính giá trị biểu thức biết 

 

Bài 2:

a)      Phân tích thành nhân tử.

 

b)     Hãy tính

 

Bài 3: Cho . Rút gọn biểu thức:

 

Bài 4: Tìm số tự nhiên x để là số tự nhiên.

 

Bài 5: Cho . Hãy tính tổng sau:

 

Bài 6: Hãy chứng minh rằng nếu, , thì

 

Bài 7: Rút gọn biểu thức

 

Bài 8: Tìm giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của phân thức sau cũng là số nguyên:

 

Bài 9: Cho ba soá x, y, z thoaû maõn caùc heä thöùc: by + cz = a; ax + cz = b; ax + by = c; trong ñoù a, b, c laø caùc soá döông cho tröôùc. Chöùng minh raèng: khoâng phuï thuoäc vaøo a, b, c.

 

Bài 10: Cho a, b, c laø ba soá thöïc ñoâi moät khaùc nhau vaø khaùc khoâng thoaû maõn:   chöùng minh raèng abc = 1 hoaëc abc = – 1

 

Bài 11: Cho

Chöùng minh raèng, vôùi moïi soá nguyeân döông n ta coù:

Bài 12: Cho x, y, z laø ba soá thoûa maõn: vaø . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

Đinh Vũ Hưng Page 1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Cac-bai-toan-HSG-Dai-so-8-Chuong-II.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)