On-Av9_Who-Which-Although-If

đề thi Tiếng Anh 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 334       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6ya3xq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/17/2012 5:47:37 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
0
Lần tải
334
File đã kiểm duyệt an toàn

REVISION I/ Relative pronouns and relative clauses (Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ) WHO (người mà...) thay cho danh từ hoặc đại từ chỉ người (the man, the boy, the woman, = he/she) WHICH (cái/vật m,xem chi tiết và tải về đề thi On-Av9_Who-Which-Although-If, Đề Thi Tiếng Anh 9 , Đề thi On-Av9_Who-Which-Although-If, doc, 1 trang, 0.08 M, Tiếng Anh 9 chia sẽ bởi Nhuận Nguyễn Đức đã có 334 download

LINK DOWNLOAD

On-Av9_Who-Which-Although-If.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

REVISION
I/ Relative pronouns and relative clauses (Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ)
WHO (người mà...) thay cho danh từ hoặc đại từ chỉ người (the man, the boy, the woman, = he/she)
WHICH (cái/vật mà...) thay cho danh từ hoặc đại từ chỉ vật (festival, book, factory, books = it/they)
THAT dùng như WHO/WHICH; tức là thay cho danh từ hoặc đại từ chỉ người hoặc chỉ vật. Có trường hợp không được dùng “that” (sẽ nói sau)
WHERE (nơi mà...) thay cho cụm từ chỉ nơi chốn (in the house, at the hotel/restaurant, in DN = there)
Một mệnh đề quan hệ (relative clause) bắt đầu bằng một đại từ quan hệ (who / which / that / where...) và phải đứng ngay sau danh từ nó bổ nghĩa.
a. My father is the man. He is wearing a white shirt. My father is the man who is wearing a white shirt.
Bố tôi là người đàn ông. Ông ta đang mặc áo sơ mi màu trắng. Mệnh đề “who is wearing a white shirt” bổ nghĩa cho danh từ “man”.
b. The man is my father. He is wearing a white shirt. The man who is wearing a white shirt is my father.
Người đàn ông là bố tôi. Ông ta đang mặc áo sơ mi màu trắng. Mệnh đề “who is wearing a white shirt” bổ nghĩa cho danh từ “man”.
Câu a: Bố của bạn là ông nào?
Câu b: Ông nào là bố của bạn?
* Cần mệnh đề quan hệ bổ nghĩa
cho danh từ người đàn ông “man”.
* Nếu bổ nghĩa cho danh từ “father”
thì hỏi: Bố nào của bạn là đàn ông?

 Exercise 1: Join these pair of sentences. Use WHO or WHICH (or THAT).
1. Tuan is the boy. He is wearing a white T-shirt.
Tuấn là cậu bé. Cậu ta đang mặc áo thun màu trắng
...................................................................................................................................................
2. Last week we visited a factory. It makes computers.
Tuần trước chúng tôi thăm một nhà máy. Nó sản xuất máy tính.
...................................................................................................................................................
3. The woman is my mother. She is sitting in the armchair.
Người đàn là mẹ tôi. Bà ta đang ngồi trong ghế bành.
...................................................................................................................................................
4. Yesterday I went to a party. The party was held by my aunt.
Hôm qua tôi đi dự tiệc. Bữa tiệc ấy do cô tôi tổ chức.
...................................................................................................................................................
5. I am looking for a book. It tells about festivals in China.
Tôi đang tìm một quyển sách. Nó nói về các lễ hội ở Trung Quốc.
....................................................................................................................................................
6. That’s the bus was full. It took us to school this morning.
Đó là chiếc xe buýt. Nó chở chúng tôi đến trường sáng nay.
....................................................................................................................................................
7. The bus was full. It took us to school this morning.
Chiếc xe buýt đầy khách. Nó chở chúng tôi đến trường sáng nay.
....................................................................................................................................................
8. The girl works very hard. She is sitting next to Lan.
Cô bé học rất chăm. Cô ta đang ngồi kế bên Lan.
....................................................................................................................................................
9. My father works in a factory. It makes bicycles.
Bố tôi làm tại một nhà máy. Nó sản xuất xe đạp.
....................................................................................................................................................
* Defining relative clauses and Non-defining relative clauses
1a) The girl sings very well. She is wearing a red skirt.
The girl who/that is wearing a red skirt sings very well.
b) Lien sings very well. She is wearing a red skirt.
Lien, who is wearing a red skirt, sings very well.
2a) Ba lives in a city. It is 100 km to the south of Hue.
Ba lives in a city which/that is 100 km to the south of Hue.
b) Ba lives in Da Nang. It is 100 km to the south of Hue.
Ba lives in Da Nang, which is 100 km to the south of Hue.
Câu 1(a) cần m/đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “girl” để biết cô gái nào hát hay. Câu 1(b) không cần m/đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “Lien” vì là danh từ riêng (được xác định rồi

REVISION

I/ Relative pronouns and relative clauses (Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ)

   WHO (người mà...) thay cho danh từ hoặc đại từ chỉ người (the man, the boy, the woman, = he/she)

   WHICH (cái/vật mà...) thay cho danh từ hoặc đại từ chỉ vật (festival, book, factory, books = it/they)

   THAT dùng như WHO/WHICH; tức là thay cho danh từ hoặc đại từ chỉ người hoặc chỉ vật. Có trường hợp không được dùng that (sẽ nói sau)

   WHERE (nơi mà...) thay cho cụm từ chỉ nơi chốn (in the house, at the hotel/restaurant, in DN = there)

Một mệnh đề quan hệ (relative clause) bắt đầu bằng một đại từ quan hệ (who / which / that / where...) và phải đứng ngay sau danh từ nó bổ nghĩa.

  a. My father is the man. He is wearing a white shirt. My father is the man who is wearing a white shirt.

 Bố tôi là người đàn ông.           Ông ta đang mặc áo sơ mi màu trắng.     Mệnh đề “who is wearing a white shirt” bổ nghĩa cho danh từ  “man.

  b. The man is my father. He is wearing a white shirt. The man who is wearing a white shirt is my father.

 Người đàn ông là b tôi.           Ông ta đang mặc áo sơ mi màu trắng.     Mệnh đề “who is wearing a white shirt” bổ nghĩa cho danh từ  “man”.

Câu a: Bố của bạn là ông nào?

Câu b: Ông nào là bố của bạn?

* Cần mệnh đề quan hệ bổ nghĩa

  cho danh từ người đàn ông “man”.

* Nếu bổ nghĩa cho danh từ “father”

   thì hỏi: Bố nào của bạn là đàn ông?

   Exercise 1: Join these pair of sentences. Use WHO or WHICH (or THAT).

   1.  Tuan is the boyHe is wearing a white T-shirt.

  Tuấn là cậu bé.              Cậu ta đang mặc áo thun màu trắng

           ...................................................................................................................................................

      2.  Last week we visited a factoryIt makes computers.

  Tuần trước chúng tôi thăm một nhà máy.      Nó sản xuất máy tính.

            ...................................................................................................................................................

   3.  The woman is my mother. She is sitting in the armchair.

  Người đàn là mẹ tôi.                            Bà ta đang ngồi trong ghế bành.

            ...................................................................................................................................................

   4. Yesterday I went to a party. The party was held by my aunt.

  Hôm qua tôi đi dự tiệc.         Bữa tiệc ấy do cô tôi tổ chức.

           ...................................................................................................................................................

   5.  I am looking for a bookIt tells about festivals in China.

  Tôi đang tìm một quyển sách.         Nó nói về các lễ hội ở Trung Quốc.

       ....................................................................................................................................................

   6. That’s the bus was full.  It took us to school this morning.

  Đó là chiếc xe buýt.                        Nó chở chúng tôi đến trường sáng nay.

       ....................................................................................................................................................

   7. The bus was full.  It took us to school this morning.

  Chiếc xe buýt đầy khách.  Nó chở chúng tôi đến trường sáng nay.

       ....................................................................................................................................................

   8. The girl works very hard.  She is sitting next to Lan.

  Cô bé học rất chăm.                                Cô ta đang ngồi kế bên Lan.

       ....................................................................................................................................................

   9.  My father works in a factoryIt makes bicycles.

  Bố tôi làm tại một nhà máy.                            Nó sản xuất xe đạp.

       ....................................................................................................................................................

* Defining relative clauses and Non-defining relative clauses

1a) The girl sings very well. She is wearing a red skirt.

     The girl who/that is wearing a red skirt sings very well.

  b) Lien sings very well. She is wearing a red skirt.

     Lien, who is wearing a red skirt, sings very well.

2a) Ba lives in a city. It is 100 km to the south of Hue.

  Ba lives in a city which/that is 100 km to the south of Hue.

  b) Ba lives in Da Nang. It is 100 km to the south of Hue.

 Ba lives in Da Nang, which is 100 km to the south of Hue.

Câu 1(a) cần m/đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “girl” để biết cô gái nào hát hay. Câu 1(b) không cần m/đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “Lien” vì là danh từ riêng (được xác định rồi)

Câu 2(a) cần m/đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “city. Câu 2(b) không cần m/đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “Da Nang” vì là danh từ riêng (được xác định rồi)

Lưu ý: Không dùng that trong mệnh đề quan hệ không giới hạn.

Exercise 2: Combine these pairs of sentences, using WHO/ WHICH. Add commas where necessary.

 1) The boy works very hard. He is sitting next to Tam.

      ...........................................................................................................................................

 2) Tuan works very hard. He is sitting next to Tam.

      ...........................................................................................................................................

 3) Neil Armstrong lived in the USA. He first walked on the moon.

      ...........................................................................................................................................

 4) Kangaroos have long tails. They come from Australia.

      ...........................................................................................................................................

 5) I don’t like the girl. She is sitting next to Lan.

      ...........................................................................................................................................

Exercise 3: Join these pair of sentences. Use WHO or WHICH.

       1. The bus runs every hour. It goes to the airport.

  ...................................................................................................................................................

       2. My sister is the girl.  She is wearing the yellow dress.

           ...................................................................................................................................................

       3. I like reading books.  Books tell about wildlife.

            ...................................................................................................................................................

       4. The man is my father.  He is standing behind my sister.

            ...................................................................................................................................................

       5. Yesterday I went to a party.  The party was held by my aunt.

           ...................................................................................................................................................

       6. I am looking for a bookThe book tells about Uncle Ho’s life.

       ...................................................................................................................................................

      7. My uncle is the manHe is standing next to my brother.

        ...................................................................................................................................................

      8. Last week I visited a houseThe house was built 100 years ago.

        ...................................................................................................................................................

      9. The woman is my auntShe is talking to Tom.

       ...................................................................................................................................................

Exercise 4: Answer the questions. Use WHO or WHICH (or THAT).

   a) Which country won the 1998 Tiger Cup? (Singapore)

 - The country .......................................................................................................................................

   b) Which animal has one or two horns on its snout? (rhinoceros)

 - The animal …........................................................................................................................................

   c) Which explorer discovered America? (Christopher Columbus)

 - The explorer ….....................................................................................................................................

   d) Which planet is closest to the Earth? (Venus)

 - The planet …........................................................................................................................................

   e) Which animal in Viet Nam was chosen to be the logo of Sea Games 2003? (buffalo)

 - The animal ….......................................................................................................................................

   f) Which ASEAN country is divided into two regions by the sea? (Malaysia)

 - The ASEAN country .......................................................................................................................

   g) Which food you can chew but you cannot swallow and which one you can swallow but you cannot

        chew? (chewing gum / water)

 - The food ..................................................................................................................... and the one (the

    thing) ..............................................................................................................................

Exercise 5: Put who, which, where in the gap.

  1. What’s the name of the man ........................ lives in this house?

  2. What’s the name of the river ....................... goes through this town?

  3. What’s the name of the lady ......................... is wearing a red skirt?

  4.  Why does she always wear clothes .................. are too small for her?.

  5.  What’s the name of the hotel ................. they are staying?

 6.  The film star gave a party ...................... cost £10,000 .

 7. Do you like the people ............................ came to her party?

 8. Gerry works for a company ................................ makes computers.

 9. Last week we visited Stratford on Avon, ..................... Shakespeare was born.

 10. Next weekend I am going to Glasgow, ........................ my sister lives.

 11. Next weekend I am going to Cannes, ....................... is a resort in south-eastern France.

 

II/ Adverb clauses of concession (Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ)

Một mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ bắt đầu bằng một trong các từ nối sau: although, though, even though (mặc dù). Một mệnh đề trạng ngữ có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính

Example:

   He passed the exam. He didn’t work very hard. (Anh ta thi đỗ. Anh ta học không chăm lắm.)

   Although didn’t work very hard, he passed the exam. (Mặc dù anh ta học không chăm lắm, anh ta thi đỗ.)

   He passed the exam although didn’t work very hard.(Anh ta thi đỗ mặc dù anh ta học không chăm lắm.)

Exercise: Join these pair of sentences with although.

     1. They have a lot of money. They aren’t very happy. (Họ có nhiều tiền. Họ không hạnh phúc lắm.)

   ...................................................................................................................................................

     2. They have very little money. They are happy. (Họ có rất ít tiền. Họ hạnh phúc.)

   ...................................................................................................................................................

     3. She failed the exam.  She worked very hard. (Cô ấy thi hỏng. Cô ấy học rất chăm.)

   ...................................................................................................................................................

     4. He went on working.  He was very hungry. (Anh ấy tiếp tục làm việc. Anh ấy rất đói bụng.)

   ...................................................................................................................................................

     5. She took a taxi.  She arrived late for the show. (Cô ấy đi bằng taxi. Cô đến xem biểu diễn bị trễ.)

   ...................................................................................................................................................

     6. Hoa walks to school.  She lives far from school. (though)

   ...................................................................................................................................................

     7. He had a bad cold.  He still went to work. (although)

   ...................................................................................................................................................

     8. She tried to finish her homework. She was very sleepy. (even though)

   ...................................................................................................................................................

     9. It was very cold. She didn’t wear a coat. (although)

   ...................................................................................................................................................

 

CONDITIONAL SENTENCES

Exercise 1: Put the verbs in brackets in the correct form.

  1.  If you  ............................... (study) hard, you’ll pass the examination.

  2.  If I lived near the school, I (walk) ..................................... to school.

  3.  If Tom (have) .................................. a car, he would certainly pick me up.

  4.  What (you/ do) ...................................................... if you don’t find your key?

  5.  What (you/ do) ..................................................... if you didn’t find your key?

  6.  If I (not feel) ..................................... well tomorrow, I’d stay at home.

  7.  We could go for a drive if today (be) .............................. Sunday.

  8.  If he (not hurry) .............................. , he'll miss the bus.

Exercise 2: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

1. I don't know her address, so I can't contact her.  (Tôi không biết địa chỉ cô ta; vì vậy tôi không thể liên lạc.) 

    If I knew her address, I could contact her .     (Nếu tôi biết địa chỉ cô ta thì tôi có thể liên lạc với cô ta.)

2. I don’t know her phone number, so I can’t call her. (Tôi không biết số điện thoại cô ta; vì vậy tôi không thể ...)

     If ....................................................................................................................................

     (Nếu tôi biết số điện thoại cô ấy thì tôi có thể gọi cho cô ấy.)

3. I can’t go out with you now because I have to meet my younger sister. (Tôi không thể đi ... vì tôi phải đón...)

     If ....................................................................................................................................

     (Nếu tôi không phải đón em tôi thì bây giờ tôi có thể đi chơi với bạn.)

4. People don’t understand him because he doesn’t speak clearly. (Người ta không hiểu ông ta vì ông ta không...)

     If ....................................................................................................................................

     (Nếu ông ta nói rõ ràng thì người ta sẽ thể hiểu ông ta..)

5. John wants to buy a car, but he hasn’t got enough money. (John muốn mua xe hơi nhưng anh ta không có đủ...)

     If ....................................................................................................................................

     (Nếu John đủ tiền thì anh ta sẽ mua xe hơi.)

 

 

Key to Exercise 4 (Who/Which/That): 

  a) ... which won the 1998 Tiger Cup is Singapore

  b) ... which has one or two horns on its snout is rhinoceros.

  c) ... who discovered America is Christopher Columbus.

  d) ... which is closest to the Earth is Venus.

  e) ... which was chosen to be the logo of  Sea Games 2003 in VN is buffalo.

  f) ... which is divided into two regions by the sea is Malaysia.

  g) ....which we can chew but we cannot swallow is chewing gum and the thing which you can

                swallow but you cannot chew is water.

 

Exercise 1: Put the verbs in brackets in the correct form.

  1.  If you  ............................... (study) hard, you’ll pass the examination.

  2.  If I lived near the school, I (walk) ..................................... to school.

  3.  If Tom (have) .................................. a car, he would certainly pick me up.

  4.  What (you/ do) ...................................................... if you don’t find your key?

  5.  What (you/ do) ..................................................... if you didn’t find your key?

  6.  If I (not feel) ..................................... well tomorrow, I’d stay at home.

  7.  We could go for a drive if today (be) .............................. Sunday.

  8.  If he (not hurry) .............................. , he'll miss the bus.

Exercise 2: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

1. I don't know her address, so I can't contact her.  (Tôi không biết địa chỉ cô ta; vì vậy tôi không thể liên lạc.) 

    If I knew her address, I could contact her .     (Nếu tôi biết địa chỉ cô ta thì tôi có thể liên lạc với cô ta.)

2. I don’t know her phone number, so I can’t call her. (Tôi không biết số điện thoại cô ta; vì vậy tôi không thể ...)

     If ....................................................................................................................................

     (Nếu tôi biết số điện thoại cô ấy thì tôi có thể gọi cho cô ấy.)

3. I can’t go out with you now because I have to meet my younger sister. (Tôi không thể đi ... vì tôi phải đón...)

     If ....................................................................................................................................

     (Nếu tôi không phải đón em tôi thì bây giờ tôi có thể đi chơi với bạn.)

4. People don’t understand him because he doesn’t speak clearly. (Người ta không hiểu ông ta vì ông ta không...)

     If ....................................................................................................................................

     (Nếu ông ta nói rõ ràng thì người ta sẽ thể hiểu ông ta..)

5. John wants to buy a car, but he hasn’t got enough money. (John muốn mua xe hơi nhưng anh ta không có đủ...)

     If ....................................................................................................................................

     (Nếu John đủ tiền thì anh ta sẽ mua xe hơi.)

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về On-Av9_Who-Which-Although-If
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự