ÔN THI TN,ĐH CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ đề thi Giải tích 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 190       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
aorbuq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/6/2009 7:05:12 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
1
Lần tải
190
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC THEO CHỦ ĐỀ
(GV: Nguyễn Đức Bá-THPT TIỂU LA THĂNG BÌNH-QN
(CHỦ ĐỀ I: HÀM SỐ
(BÀI 1: Cho hàm số : 
1/Khảo sát hàm số khi m = 2.
2/Tìm m để hàm số có cực trị.
3/Tìm m để tích các giá trị CĐ& CT đạt GTNN.

(BÀI 2:Cho hàm số : .
1/Xác định m để hàm số : a/ Có cực trị
b/ Có 2 cực trị trong khoảng 
2/Khảo sát hàm số khi m= 1.

(BÀI 3: Cho hàm số : . (1)
1/Cho m=3.
a/Kshs (C)
b/Viết phương trình tiếp tuyến đi qua , tiếp xúc với (C).
2/Xác định m để hàm số (1) có cực tiểu mà không có cực đại .

(BÀI 4: Cho hàm số : 
1/Xác định m sao cho hàm số có 2 cực trị trong miền x > 0.
2/Khhs khi m=1 .
3/Viết phương trình tiếp tuyến với ,biết tiếp tuyến song song với y =- x.

(BÀI 5: Cho hàm số:  
a/Khảo sát hàm số khi m = 0.
/Tìm m để (1) có CĐ & CT.Với giá trị nào của m thì khoảng cách giữa 2 điểm cực trị của (1) bằng 10.
(BÀI 6: Cho hàm số : .
1/Tìm m để hàm số giảm trong khoảng (1;2)..
2/Khhs khi m=3
(BÀI 7: Cho hàm số : 
1/Khhs (C).
2/Tìm m để đường thẳng y= m –x cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt.Chứng tỏ khi đó 2 điểm  nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).
3/Gọi (D) là đường thẳng qua A(1;2) và có hệ số góc là k.Tính k để (D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).
4/Tìm các điểm trên (C ) cách đều 2 trục toạ độ.


(BÀI 8: Cho hàm số: .(1)
1/Kshs khi m =1
2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

(BÀI 9: Cho hàm số ; .(1)
1/Kshs khi m = 1.
2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành tại 3 điểm cách đều nhau.

(BÀI 10: Cho hàm số  ,(D) là đường thẳng qua A(-2;4) và có hệ số góc là m.Tìm m để :
1/(D) tiếp xúc với (C ).
2/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt .
3/(D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).
4/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).

(BÀI 11: Cho hàm số : .(1)
1/Kshs khi m = 1.
2/Với giá trị nào của m,đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn -2.
2/Với giá trị nào của m đồ thị (1) tiếp xúc với trục hoành .

(BÀI 12: Cho hàm số : 
1/Kshs (C ).
2/Định m để (d): mx-y-m=0 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B.
3/Xác định m để AB ngắn nhất.

(BÀI 13: Cho hàm số : 
1/Kshs (C ).
2/Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm  sao cho d cắt đồ thị hàm số (C) tại 2 điểm phân biệt A,B và M là trung điểm của AB.

(BÀI 14: Cho hàm số : 
1/Kshs (1 ).
2/CMR: Khi m thay đổi ,đường thẳng (d) : luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại 1 điểm A cố định.
3/Hãy xác định các giá trị m để đường thẳng cắt đồ thị (1) tại 3 điểm A,B,C khác nhau sao cho tiếp tuyến với đồ thị tại B và C vuông góc với nhau.

(BÀI 15: Cho hàm số

 


ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC  THEO CHỦ ĐỀ

                             GV: NguyÔn §øc B¸-THPT TIỂU LA THĂNG BÌNH-QN

 

CHỦ ĐỀ I:          HÀM SỐ

 

BÀI 1: Cho hàm số :

1/Khảo sát hàm số khi m = 2.

2/Tìm m để hàm số có cực trị.

3/Tìm m để tích các giá trị CĐ& CT đạt GTNN.

                                                                                

BÀI 2:Cho hàm số : .

1/Xác định m để hàm số : a/ Có cực trị 

                                          b/ Có 2 cực trị trong khoảng

2/Khảo sát hàm số khi m= 1.

                                                                      

BÀI 3: Cho hàm số : . (1)

1/Cho m=3.

     a/Kshs (C)

     b/Viết phương trình tiếp tuyến đi qua , tiếp xúc với (C).

2/Xác định m để hàm số (1) có cực tiểu mà không có cực đại .

                                                        

BÀI 4: Cho hàm số :

1/Xác định m sao cho hàm số có 2 cực trị trong miền x > 0.

2/Khhs khi m=1 .


3/Viết phương trình tiếp tuyến  với ,biết tiếp tuyến song song với y =- x.

                                                                                                

BÀI 5: Cho hàm số:                          

a/Khảo sát hàm số khi m = 0.

b/Tìm m để (1) có CĐ & CT.Với giá trị nào của m thì khoảng cách giữa 2 điểm cực trị của (1) bằng 10.

BÀI 6: Cho hàm số : .

1/Tìm m để hàm số giảm trong khoảng (1;2)..

2/Khhs khi m=3

BÀI 7: Cho hàm số :

1/Khhs (C).

2/Tìm m để đường thẳng  y= m –x cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt.Chứng tỏ khi đó 2 điểm nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).

3/Gọi (D) là đường thẳng qua A(1;2) và có hệ số góc là k.Tính k để (D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).

4/Tìm các điểm trên (C ) cách đều 2 trục toạ độ.

 

        

BÀI 8: Cho hàm số: .(1)

1/Kshs khi m =1

2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành  tại 3 điểm phân biệt.

                                                                                           


BÀI 9: Cho hàm số ; .(1)

1/Kshs khi m = 1.

2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành  tại 3 điểm cách đều nhau.

                                                                                                          

BÀI 10: Cho hàm số ,(D) là đường thẳng qua A(-2;4) và có hệ số góc là m.Tìm m để :

  1/(D) tiếp xúc với (C ).

  2/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt .

  3/(D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).

  4/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).

                      

BÀI 11:  Cho hàm số : .(1)

1/Kshs khi m = 1.

2/Với giá trị nào của m,đồ thị hàm số (1)  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn -2.

2/Với giá trị nào của m đồ thị (1) tiếp xúc với trục hoành  .

                                              

BÀI 12:  Cho hàm số :

1/Kshs (C ).

2/Định m để (d): mx-y-m=0 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B.

3/Xác định m để AB ngắn nhất.

                                                                             


BÀI 13:  Cho hàm số :

1/Kshs (C ).

2/Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm sao cho d cắt đồ thị hàm số (C)  tại 2 điểm phân biệt A,B và M là trung điểm của AB.

                                                                                                  

BÀI 14:   Cho hàm số  :

1/Kshs (1 ).

2/CMR: Khi m thay đổi ,đường thẳng (d) : luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại 1 điểm A cố định.

3/Hãy xác định các giá trị m để đường thẳng cắt đồ thị (1) tại 3 điểm A,B,C khác nhau sao cho tiếp tuyến với đồ thị tại B và C vuông góc với nhau.

                                                                                       

BÀI 15:  Cho hàm số :             

1/Kshs khi m = 2.                                                       

2/Tìm m để trên đồ thị có 2 điểm phân biệt A,B sao cho :  

                                                 

3/Tìm m để  A,B đối xứng nhau qua đường thẳng (d) :x+5y+9 = 0

 

BÀI 16:  Cho hàm số :                     

1/Kshs (C).


2/Từ đồ thị (C) suy ra cách vẽ đồ thị hàm số :

3/Với giá trị nào của m thì phương trình : có 4 nghiệm phân biệt.

BÀI 17:  Cho hàm số :           ĐS:

1/Kshs (C).

2/Tìm m để phương trình: có 2 nghiệm.

 BÀI 18:  Cho hàm số :      

1/Kshs (1) khi m = 1.

2/Tìm m để (1) có cực trị và khoảng cách giữa 2 điểm cực đại ,cực tiểu nhỏ hơn .

BÀI 19:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C).

2/Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua và cắt (C) tại 2 điểm phân biệt B,C thoả  mãn :.

                                                                 

BÀI 20:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C).


2/Tìm toạ độ điểm , biết tiếp tuyến của (C) tại M cắt 2 trục Ox,Oy tại A,B và có diện tích bằng .                                                                       

BÀI 21:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C).

2/Tìm các điểm trên (C) mà toạ độ của chúng là những số nguyên.

                                  

BÀI 22:  Cho hàm số :  

1/Khảo sát (C) .

2/Tìm các cặp điểm trên (C) đối xứng nhau qua I(2;18).

                                                                                  

BÀI 23:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C).

2/Tìm các cặp điểm trên (C) đối xứng nhau qua O.

 BÀI 24:  Cho hàm số :  

1/Khảo sát hàm số  khi m = 1.

2/Tìm m để trên (1)  tồn tại ít nhất 1 cặp điểm đối xứng nhau qua O.

                                                                                                         

BÀI 25:  Cho hàm số :  

1/Kshs (C) khi m= 3.

2/Định m để đường thẳng (D) : y= -x-1 cắt (C) tại 2 điểm đối xứng nhau qua đường thẳng (D’): y =x  .

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

oN-THI-TNADH-CHUYEN-DE-HAM-So.doc[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)