tn hàm số 12 phần 2 đề thi Giải tích 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 145       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
b8to0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/26/2016 9:05:20 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
145
File đã kiểm duyệt an toàn

Đáp án A Đồ thị hàm số y = có: A. tiệm cận đứng x = -1/2và tiệm cận xiên y = 2x + 1 B. tiệm cận đứng x = -1/2và tiệm cận ngang y = 2 C. tiệm cận đứng x = 1/2và tiệm cận xiên y = 2x + 1 D. tiệm cận đứng x = 1/2và tiệm cận ngang y = 2 Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là: A. 1B. 0C. 3D. 2 Số tiệm..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Đáp án A
Đồ thị hàm số y = có: A. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1 B. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận ngang y = 2 C. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1 D. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận ngang y = 2
Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là: A. 1 B. 0 C. 3 D. 2
Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Đồ thị hàm số y = A. có tiệm cận xiên y = 2x + 3 B. có tiệm cận xiên y = x + 4 C. có tiệm cận xiên y = 2x + 4 D. không có tiệm cận xiên
Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tiệm cận xiên đi qua M( 2; 2) là: A. -2 B. 2 C. 0 D. 1/2
Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có 2 đường tiệm cận là: A. 1/8 B. 8 C. 0 D. -1
Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là: A. ( -1; 3) B. [ - 1; 3] C. ( -3; -1) D. [-3; -1]
Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là: A. ( -6; 6) B. ( 0; 36) C. ( -6; 0) D. ( - (; 0) ( (36; + ()
Tập các giá trị của m để phương trình : có nghiệm duy nhất x và -1 < x < 1 là: A. ( -6; 4) B. (- 6; 2) C. ( -6; -4) D. (-1; 1)
Giá trị của m để đồ thị hàm số : y = tiếp xúc đường thẳng (d): y = 2x - 2 tại điểm có hoành độ x = 1 là: A. -1 B. 0 C. D. 1
Tập các giá trị của m để đồ thị hàm số : y = có điểm uốn ở trên đường thẳng (d): y = -5/4 là: A. {-1/2} B. {-2, 2} C. {-1/2, 1/2} D. (
Tập hợp các giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tâm đối xứng ở góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng toạ độ Oxy là: A. ( - (; -1) B. (-1; 1) C. ( - (; 0) ( (1; + () D.( - (; -1) ( (1; + ()
Tập các giá trị của m để phương trình : có nghiệm x sao cho - 2 < x < 2 là: A. [ -2; 2] B. (- 2; 2) C. ( -1; 1) D. [-1; 1]
Tập các giá trị của m để bất phương trình : nghiệm đúng với mọi x sao cho 0 ( x ( 2 là: A. ( - (; -1) B. ( - (; -1] C. ( - (; 1) D. ( - (; 1]
Đồ thị hàm số y = A. lồi trên khoảng (- (; 2) B. lồi trên khoảng (2; + () C. lõm trên khoảng (- (; 2) D. lõm trên khoảng (-2; + ()
Tập các giá trị của m để phương trình : có nghiệm là: A. [ 2; ] B. [ 2; + () C. ( -(; 2] D. [1; 5]
Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là: A. ( - (; -27/4) B. ( - (; 27/4) C. (-27/4

 


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáp án A

 1.    Đồ thị hàm số y = có:
  A. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1
  B. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận ngang  y = 2
  C. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1
  D. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận ngang y = 2
 2.    Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là:
  A. 1   B. 0   C. 3   D. 2
 3.    Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là:
  A. 1   B. 2   C. 3   D. 0
 4.    Đồ thị hàm số y =
  A. có tiệm cận xiên y = 2x + 3  B. có tiệm cận xiên y = x + 4
  C. có tiệm cận xiên y = 2x + 4  D. không có tiệm cận xiên
 5.    Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tiệm cận xiên  đi qua M( 2; 2) là:
  A. -2   B. 2   C. 0   D. 1/2
 6.    Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có 2 đường tiệm cận  là:
  A. 1/8   B. 8   C. 0   D. -1
 7.    Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là:
  A. ( -1; 3)  B. [ - 1; 3]  C. ( -3; -1)  D. [-3; -1]
 8.    Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là:
  A. ( -6; 6)  B. ( 0; 36)  C. ( -6; 0)  D. ( - ; 0) (36; + )
 9.    Tập các giá trị của m để phương trình : có  nghiệm duy nhất x và
  -1 < x < 1 là:
  A. ( -6; 4)  B. (- 6; 2)  C. ( -6; -4)  D. (-1; 1)
 10. Giá trị của m để đồ thị hàm số : y = tiếp xúc đường thẳng (d): y = 2x - 2 tại điểm có hoành độ x = 1 là:
  A. -1   B. 0   C.    D. 1
 11. Tập các giá trị của m để đồ thị hàm số : y = có điểm uốn ở trên đường thẳng
  (d): y = -5/4 là:
  A. {-1/2}  B. {-2, 2}   C. {-1/2, 1/2}   D.
 12. Tập hợp các giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tâm đối xứng ở góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng toạ độ Oxy là:
  A. ( - ; -1)  B. (-1; 1)  C. ( - ; 0) (1; + )  D.( - ; -1) (1; + )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Tập các giá trị của m để phương trình : có  nghiệm  x sao cho - 2 < x < 2 là:
  A. [ -2; 2]  B. (- 2; 2)  C. ( -1; 1)  D. [-1; 1]
 2.    Tập các giá trị của m để bất phương trình : nghiệm đúng với mọi x  sao cho
  0 x 2 là:
  A. ( - ; -1)  B. ( - ; -1]  C. ( - ; 1)  D. ( - ; 1]
 3.    Đồ thị hàm số y =
  A. lồi trên khoảng (- ; 2)    B. lồi trên khoảng (2; + ) 
  C. lõm trên khoảng (- ; 2)    D. lõm trên khoảng (-2; + )
 4.    Tập các giá trị của m để phương trình : có  nghiệm  là:
  A. [ 2; ]  B. [ 2; + )  C. ( -; 2]  D. [1; 5]
 5.    Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là:
  A. ( - ; -27/4)  B. ( - ; 27/4)  C. (-27/4; + )  D. (27/4; + )
 6.    Hàm số : y = có 3 cực trị tạo thành cấp số cọng công sai bằng 4 thì m bằng:
  A. 16   B. 2   C. 4   D. 1/4
 7.    Đồ thị hàm số : y = có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông thì m bằng:
  A. 1   B. 0 hoặc 1   C. -1   D. 0 hoặc -1
 8.    Đồ thị hàm số : y = có 3 cực trị tạo thành tam giác đều thì m bằng:
  A.    B.    C. 3   D.
 9.    Đồ thị (P) của hàm số : y = cắt đường thẳng (d): y = 2x + m tại 2 điểm A, B sao cho các tiếp tuyến của (P) tại A, B vuông góc thì m bằng:
  A. 1/4   B. 33/4   C. 25/4   D. 9/4
 10. Giá trị m 0 để đồ thị  hàm số : y = tiếp xúc trục Ox là:
  A. 4   B. 2   C. - 4   D. - 2
 11. Đồ thị  hàm số : y = tiếp xúc (P): y =   thì m bằng:
  A. 2   B.    C. -2   D. 6
 12. Tiếp tuyến của (C): y = tại điểm có hoành độ x = 1 có phương trình:
  A. y = x  B. y = x - 1   C. y = x - 2   D. y = x + 2
 13. Đồ thị của hàm số : y = cắt đường thẳng (d): y = x + m tại 2 điểm A, B, khi đó các trung điểm I của đoạn AB ở trên đường thẳng có phương trình:
  A. y = 3x - 2  B. y = 2x - 2   C. y = x - 2  D. y =  2
 14. Đồ thị của hàm số : y = có 1 trục đối xứng là đường thẳng có phương trình:
  A. y = -x + 3  B. y = -x + 1   C. y = x - 3  D. y =  x - 1
 15. Đồ thị (C) của hàm số : y = cắt đường thẳng (d): y = x + m tại 2 điểm A, B sao cho các tiếp tuyến của (C) tại A, B song song thì m bằng:
  A. 3   B. 1   C. - 3   D. - 1
 16. Tiếp tuyến của (C): y = có hệ số góc nhỏ nhất có phương trình:
  A. y = -3x + 3  B. y = -3x - 3   C. y = -9x + 9  D. y = -9x - 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Đường thẳng cắt (C): y = tại 2 điểm A, B sao cho các tiếp tuyến của (C) tại A, B song song có phương trình:
  A. y = -x + 2  B. y = -x   C. y = 2x - 1  D. y = (1/4)x + 1
 2.    Khi m < 0, số giao điểm của (C): y = và (P): y = là:
  A. 3   B. 2   C. 0   D.  1
 3.    Tiếp tuyến chung của (C): y = và (P): y = có phương trình :
  A. y = 3x - 1  B. y = -x - 1   C. y = -x + 1  D. y = 3x - 5
 4.    Tập các giá trị của m để phương trình :  cos2x - sinx + m = 0 có  nghiệm  là:
  A. [ - 9/8; 2]  B. [0; 2]  C. [-3/4; 2]  D. [-5/8; 2]
 5.    Giá trị m để đồ thị hàm số : y = tiếp xúc (P): y = là:
  A. 3   B. 33/2   C. - 1   D. 31/ 2
 6.    Đường thẳng cắt (C): y = tại 4 điểm phân biệt có phương trình:
  A. y = -5  B. y = 2   C. y = - 8  D. y = 6
 7.    Tiếp tuyến của (C) : y = tại M(1; 6) cắt Ox, Oy tại A, B. Diện tích tam giác OAB bằng:
  A. 1/10   B. 1/5   C. 49   D. 49/22
 8.    Đường thẳng cắt (C): y = tại 2 điểm A, B sao cho gốc O là trung điểm đoạn  AB  có phương trình:
  A. y = x/2  B. y = 2x   C. y = 0  D. y =-x/2
 9.    Số tiếp tuyến của (C): y = song song đường thẳng y = -12x + 11 là:
  A. 1   B. 2    C. 0   D. 3
 10. Một tiếp tuyến của (C): y = vuông góc tiệm cận xiên của (C) có hoành độ tiếp điểm x bằng:
  A. -2   B. 4    C. 1/2   D. -1/4
 11. Khi m = 8 thì hàm số y =
  A. có cực đại nhỏ hơn cực tiểu  B. có cực đại lớn hơn cực tiểu
  C. có cực đại bằng cực tiểu   B. không có cực đại và cực tiểu
 12. Khi m = 1 thì hàm số y =
  A. có giá trị cực đại lớn hơn giá trị cực tiểu B. có giá trị cực đại nhỏ hơn giá trị cực tiểu
  C. có giá trị cực đại bằng giá trị cực tiểu  B. không có cực đại và cực tiểu
 13. Đường thẳng cắt (C): y = tại 2 điểm thuộc cùng 1 nhánh có phương trình:
  A. y = 8x  B. y = 6x   C. y = - 6x  D. y = - 8x
 14. Họ đường cong (Cm): y = có số điểm cố định là:
  A. 2   B. 3    C. 1   D. 0
 15. Tích các khoảng cách từ M (C): y = đến 2 tiệm cận của (C) bằng:
  A. 3/    B. 3    C. 1/3   D. 3/2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Tập hợp các tâm đối xứng của (Cm) : y = là đường thẳng có phương trình:
  A. y = -x + 2  B. y = -x - 2  C. y = x + 2  D. y = x - 2
 2.    Điểm uốn của (Cm): y = khi m thay đổi  ở trên đường có phương trình:
  A. y =   B. y =   C. y =  D. y =

 1.    Cho hàm số y = có đồ thị trong hình 1. Khi đó:
  A.  b < 0 và c > 0 và d > 0    B.  b < 0 và c < 0 và d > 0     
  C.  b > 0 và c > 0 và d > 0    D.  b > 0 và c < 0 và d < 0
   
 2.    Cho hàm số có đồ thị (C) trong hình 1. Khi đó (C) có 1 trục đối xứng là đường thẳng:
  A.  y = x + 2 B. y = x + 1   C. y = x  D.  y = x - 2
 3.    Cho hàm số y = có đồ thị trong hình 2. Khi đó :
  A.   a > 0 và b > 0 và d < 0    B.  a < 0 và b > 0 và d > 0     
  C.   a > 0 và b < 0 và d > 0    D.  a < 0 và b < 0 và d < 0
   
 4.    Cho hàm số y = f(x) có đồ thị trong hình 2. Khi đó tập nghiệm bất phương trình f(x)  < -1 là:
  A. (-; -2) (-1; 0)  B. (-; -1) (-1; 2) C. (-; -1) (-1; 0) D. (-; -2) (-1; 2)
 5.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị trong hình 3. Khi  phương trình f(x) = m có 2 nghiệm x sao cho -1 < x < 1 thì tập giá trị của m là:
  A. ( 0; 1/2)  B. (0; +)  C.  (1/2; + )  D.( - 1; 1/2)
 6.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị trong hình 3. Khi đó tập giá trị của m để bất phương trình
  f(x) > m đúng với mọi x > -1 là:
  A. ( - ; 0)  B. (-; 0]  C.  (-4; + )  D. [- 4; + )
 7.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị trong hình 3. Khi đó tập giá trị của m để phương trình  f(x) = m có 2 nghiệm phân biệt x > -1/2 là:
  A. ( 0; 1/2)  B. (0; 1)  C.  (-1/2; + )  D. (- 1/2; 1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  


Giáo viên: Đào Hữu Ninh - Trường THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.    Đồ thị của hàm số : y =
  A. tiệm cận xiên  y = x - 1  B. tiệm cận xiên  y = x
  C. tiệm cận ngang y =  - 1  D. tiệm cận xiên y = -x + 1
 2.    Tích các khoảng cách từ M (C): y = đến 2 tiệm cận của (C) bằng:
  A. 3   B. -3    C. 1/3   D. 3/2

 

 

 1.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 4. Khi đó tập nghiệm của hệ bất phương trình 0 < f(x) < 4 là:
  A. ( -3; 1)  B. (-; 1)  C.  (-3; + )  D.( - 2; 0)
 2.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 4. Khi đó tập các giá trị y = f(x) nghiệm khi  -1 < x  < 1 là:
  A. ( 0; 4]  B. [2; 4]  C.  (0; 4)  D.( 2; 4)
 3.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 5. Khi đó tập giá trị của m để  phương trình có  nghiệm  là:
  A. (- 1; 0)  B. (0; 1)  C.  (0; + )  D.( - ;  0)
 4.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 5. Khi đó tập giá trị của m để  phương trình có 4 nghiệm phân biệt là:
  A. (0; 1)  B. (- 1; 0)  C.  (0; + )  D.( -; )
 5.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) trong hình 6. Tập các giá trị cuả m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt trong đó có 2 nghiệm x > 1 là:
  A. (-3; -1)  B. (- 3; 1)  C.  (-3; 0)  D.( 0; 1)
 6.    Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) (hình 6). Tập các giá trị của y khi  2 < x < 4 là:
  A. (-3; 1)  B. (- 1; 1)  C.  (- ; 2)  D.( -3; -1)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề:  Tiệm cận - Tiếp tuyến - Tiếp xúc - Tương giao - Dùng đồ thị                                                               1  

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

tn-ham-so-12-phan-2.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự