TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA) đề thi Toán 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 844       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
utkn0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
9/16/2016 2:35:52 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
844
File đã kiểm duyệt an toàn

Phương trình mũ và phương trình lôgarít Câu1: Phương trình có nghiệm là: A. x = B. x = C. 3D. 5 Câu2: Tập nghiệm của phương trình: là: A.  B. {2; 4}C. D. Câu3: Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. 2 Câu4: Phương trình có nghiệm là: A. 3B. 4C. 5D. 6 Câu5: Phương trình: có nghiệm là: A. 2B. 3C...

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Phương trình mũ và phương trình lôgarít
Câu1: Phương trình có nghiệm là:
A. x = B. x = C. 3 D. 5
Câu2: Tập nghiệm của phương trình: là:
A.  B. {2; 4} C. D.
Câu3: Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 2
Câu4: Phương trình có nghiệm là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu5: Phương trình: có nghiệm là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu6: Phương trình: có nghiệm là:
A. -3 B. 2 C. 3 D. 5
Câu7: Tập nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu8: Phương trình: có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu9: Phương trình: có nghiệm là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu10: Phương trình: có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu11: Xác định m để phương trình: có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là:
A. m < 2 B. -2 < m < 2 C. m > 2 D. m ( 
Câu12: Phương trình: có nghiệm là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu13: Phương trình: = 3lgx có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu14: Phương trình: = 0 có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu15: Phương trình:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu16: Phương trình: có nghiệm là:
A. 24 B. 36 C. 45 D. 64
Câu17: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu18: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu19: Phương trình: = 1 có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu20: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu21: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu22: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Hệ phương trình mũ và lôgarít
Câu1: Hệ phương trình: với x ≥ y có mấy nghiệm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu2: Hệ phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu3: Hệ phương trình: có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu4: Hệ ph

Ph­¬ng tr×nh mò vµ ph­¬ng tr×nh l«garÝt

C©u1: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. x =   B. x =   C. 3  D. 5

C©u2: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.   B. {2; 4} C.  D.

C©u3: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D. 2

C©u4: Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 4  C. 5  D. 6

C©u5: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

C©u6: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. -3  B. 2  C. 3  D. 5

C©u7: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u8: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u9: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0

C©u10: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u11: X¸c ®Þnh m ®Ó ph­¬ng tr×nh: cã hai nghiÖm ph©n biÖt? §¸p ¸n lµ:

 A. m < 2  B. -2 < m < 2  C. m > 2  D. m

C©u12: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 7  B. 8  C. 9  D. 10

C©u13: Ph­¬ng tr×nh: = 3lgx cã nghiÖm lµ:

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

C©u14: Ph­¬ng tr×nh: = 0 cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u15: Ph­¬ng tr×nh:

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u16: Ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A. 24  B. 36  C. 45  D. 64

C©u17: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u18: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.  C.  D.

C©u19: Ph­¬ng tr×nh: = 1 cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u20: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u21: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

C©u22: Ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.  D.

 

HÖ ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt

C©u1: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã mÊy nghiÖm?

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 0

C©u2: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u3: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã mÊy nghiÖm?

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3

C©u4: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u5: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u6: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ?

 A.   B.   C.  D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u7: HÖ ph­¬ng tr×nh: víi x y cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

C©u8: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.  B.  C.  D.

C©u9: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ:

 A.   B.   C.   D.

C©u10: HÖ ph­¬ng tr×nh: cã nghiÖm lµ

 A.  B.  C.   D. KÕt qu¶ kh¸c

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

TRAC-NGHIEM-PHUONG-TRINH-MU-LOGARIT-Co-DA.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)