violympic lớp 1 vòng 7 đề thi Toán học 1

  Đánh giá    Viết đánh giá
 73       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
legtyq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/25/2012 1:28:05 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
0
Lần tải
73

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
Bạn hãy tìm 2 ô liên tiếp có giá trị bằng nhau .
Thời gian: 20 phút.
Số cặp: 5. Số điểm: 100đ. Mỗi cặp bằng nhau đúng bạn đạt 20đ.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn hoàn thành bài thi, khi bạn sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.
Nội dung bài 1
Ô số 1
6 - 5
Ô số 2
7 - 2
Ô số 3
4 - 3 + 1
Ô số 4
7 - 6
Ô số 5
6 + 1


Ô số 6
2 + 5
Ô số 7
6 - 1
Ô số 8
5 - 2 - 3
Ô số 9
6 - 4
Ô số 10
7 - 5


Các cặp ô bằng nhau hoặc đồng nhất là:
…… và ……., …….. và ……., ……..và ……. , ………và ……., …….và …….
Kết quả bài thi 1: …….đ/100đ


Bài 2: Sắp xếp
Bạn hãy sắp xếp các ô theo thứ tự giá trị tăng dần.
Thời gian: 20 phút.
Số ô: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi ô đúng bạn đạt 10đ.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn đã hoàn thành, khi sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.
Nội dung bài 2
9

3 + 1

3 + 4

10

6 - 4


5 + 1

2 + 3

8

6 - 3

6 - 6


Các ô có giá trị tăng dần lần lượt là: ….., ……, ……, ….., ……, ……,
….., ……, ……, …….
Kết quả bài thi 2: …….đ/100đ


Bài 3: Khỉ con thông thái
Bạn hãy chọn tấm bảng ở bên dưới sao cho số hoặc giá trị biểu thức trong bảng bằng số hoặc giá trị biểu thức ở bảng phía trên để treo lên. Chọn sai không được tính điểm, bạn phải làm câu hỏi khác.
Thời gian: 20 phút.
Số câu: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi câu đúng đạt 10đ. Mỗi câu sai bạn mất 10đ trong tổng điểm của bài.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn đã hoàn thành, khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.
Nội dung bài 3
0

Số 10

1

Số 9

4

3

2

5

7

8


10

9

5 - 2

3 + 2

6 - 4

5 + 3

7 - 3

6 - 6

3 + 4

7 - 6


Các cặp bằng nhau hoặc đồng nhất là: 1 và ……, 2 và ….., 3 và …..,
4 và ….., 5 và ….., 6 và ……, 7 và……, 8 và…., 9 và ….., 10 và …..
Kết quả bài thi 3:……./100đ

Kết quả vòng 7:……./300đ *


*Điểm số sau 3 bài của bạn phải >hoặc= 75% số điểm của vòng thi bạn mới qua. Vòng 7 điểm tối đa là 300đ, vậy số điểm sau 3 bài của bạn phải >hoặc= 225đ bạn mới qua vòng 7.

 

 

 

 

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bạn hãy tìm 2 ô liên tiếp có giá trị bằng nhau .

Thời gian: 20 phút.

Số cặp: 5. Số điểm: 100đ. Mỗi cặp bằng nhau đúng bạn đạt 20đ.

Bài thi sẽ kết thúc khi bạn hoàn thành bài thi, khi bạn sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

 

Nội dung bài 1

 

Ô số 1

 

6 - 5

Ô số 2

 

7 - 2

Ô số 3

 

4 - 3 + 1

Ô số 4

 

7 - 6

Ô số 5

 

6 + 1

 

 

 

 

 

Ô số 6

 

2 + 5

Ô số 7

 

6 - 1

Ô số 8

 

5 - 2 - 3

Ô số 9

 

6 - 4

Ô số 10

 

7 - 5

 

Các cặp ô bằng nhau hoặc đồng nhất  là:

…… và ……., …….. và ……., ……..và ……. , ………và ……., …….và …….

 

 

Kết quả bài thi 1: …….đ/100đ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Sắp xếp

Bạn hãy sắp xếp các ô theo thứ tự giá trị tăng dần.

Thời gian: 20 phút.

Số ô: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi ô đúng bạn đạt 10đ.

Bài thi sẽ kết thúc khi bạn đã hoàn thành, khi sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

 

Nội dung bài 2

 

 

 

9

 

 

3 + 1

 

 

3 + 4

 

 

10

 

 

6 - 4

 

 

5 + 1

 

 

2 + 3

 

 

8

 

 

6 - 3

 

 

6 - 6

 

 

Các ô có giá trị tăng dần lần lượt là: ….., ……, ……, ….., ……, ……,

….., ……, ……, …….

 

 

Kết quả bài thi 2: …….đ/100đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Khỉ con thông thái

Bạn hãy chọn tấm bảng ở bên dưới sao cho số hoặc giá trị biểu thức trong bảng bằng số hoặc giá trị biểu thức ở bảng phía trên để treo lên. Chọn sai không được tính điểm, bạn phải làm câu hỏi khác.

Thời gian: 20 phút.

Số câu: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi câu đúng đạt 10đ. Mỗi câu sai bạn mất 10đ trong tổng điểm của bài.

Bài thi sẽ kết thúc khi bạn đã hoàn thành, khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

 

Nội dung bài 3

 

 

 

 

0

 

Số 10

 

1

 

Số 9

 

4

 

3

 

2

 

5

 

7

 

8

 

 

 

 

 

10

 

9

 

5 - 2

 

3 + 2

 

6 - 4

 

5 + 3

 

7 - 3

 

6 - 6

 

3 + 4

 

7 - 6

 

Các cặp bằng nhau hoặc đồng nhất là: 1 và ……, 2 và ….., 3  và …..,

4 và ….., 5 và ….., 6 và ……, 7 và……, 8 và…., 9 và ….., 10 và …..

 

 

Kết quả bài thi 3:……./100đ

Kết quả vòng 7:……./300đ *

 

 

*Điểm số sau 3 bài của bạn phải >hoặc= 75% số điểm của vòng thi bạn mới qua. Vòng 7 điểm tối đa là 300đ, vậy số điểm sau 3 bài của bạn phải >hoặc= 225đ bạn mới qua vòng 7

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

violympic-lop-1-vong-7.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN