682 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 (CÓ ĐÁP ÁN) giáo án Sinh Học

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rukezq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/28/2013 3:25:58 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.97 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
1.Gen là một đoạn ADN
A. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.
mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipép tít hay ARN.
mang thông tin di truyền.
chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin.
2.Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng
khởi đầu, mã hoá, kết thúc.
điều hoà, mã hoá, kết thúc.
điều hoà, vận hành, kết thúc.
điều hoà, vận hành, mã hoá.
3.Gen không phân mảnh có
vùng mã hoá liên tục.
đoạn intrôn.
vùng mã hoá không liên tục.
cả exôn và intrôn.
4.Gen phân mảnh có
có vùng mã hoá liên tục.
chỉ có đoạn intrôn.
vùng mã hoá không liên tục.
chỉ có exôn.
5.Ở sinh vật nhân thực
các gen có vùng mã hoá liên tục.
các gen không có vùng mã hoá liên tục.
phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.
phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục. 6.Ở sinh vật nhân sơ
các gen có vùng mã hoá liên tục.
các gen không có vùng mã hoá liên tục.
phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.
phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục.
7.Bản chất của mã di truyền là
một bộ ba mã hoá cho một axitamin.
3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axitamin.
trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
các axitamin đựơc mã hoá trong gen.
8.Mã di truyền có tính thoái hoá vì
có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một axitamin.
có nhiều axitamin được mã hoá bởi một bộ ba.
có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axitamin.
một bộ ba mã hoá một axitamin.
9.Mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới vì
phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3, được đọc một chiều liên tục từ 5’( 3’ có mã mở đầu, mã kết thúc, mã có tính đặc hiệu, có tính linh động.
được đọc một chiều liên tục từ 5’( 3’ có mã mở đầu, mã kết thúc mã có tính đặc hiệu.
phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3, mã có tính đặc hiệu, có tính linh động.
có mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3.
10.Mã di truyền phản ánh tính đa dạng của sinh giới vì
có 61 bộ ba, có thể mã hoá cho 20 loại axit amin, sự sắp xếp theo một trình tự nghiêm ngặt các bộ ba đã tạo ra bản mật mã TTDT đặc trưng cho loài.
sự sắp xếp theo một trình tự nghiêm ngặt các bộ ba đã tạo ra bản mật mã TTDT đặc trưng cho loài
sự sắp xếp theo nhiều cách khác nhau của các bộ ba đã tạo nhiều bản mật mã TTDT khác nhau.
với 4 loại nuclêôtit tạo 64 bộ mã, có thể mã hoá cho 20 loại axit amin.
11.Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc
ổ sung; bán bảo toàn.
trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp.
mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ.
một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn.
12.Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế
A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.
B. tổng hợp ADN, ARN.
C. tổng hợp ADN, dịch mã.
D. tự sao, tổng hợp ARN.
13.Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế
A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.
B. tổng hợp ADN, ARN.
C. tổng hợp ADN, dịch mã.
D. tự sao, tổng hợp ARN.
14.Quá trình phiên mã có ở
A. vi rút, vi khuẩn.
B. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn
C. vi rút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực
D. sinh vật nhân chuẩn, vi rút.
15.Quá trình phiên mã tạo ra
A. tARN.
B. mARN.
C. rARN.
D. tARN, mARN, rARN.
16.Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là
ARN thông tin.
ARN vận chuyển.
ARN ribôxôm.
SiARN.
17.Trong phiên mã

 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

1.Gen là một đoạn ADN

A. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.

 1.   mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipép tít hay ARN.
 2.   mang thông tin di truyền.
 3.   chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin.

2.Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.   khởi đầu, mã hoá, kết thúc.
 2.   điều hoà, mã hoá, kết thúc.
 3.   điều hoà, vận hành, kết thúc.
 4.   điều hoà, vận hành, mã hoá.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

3.Gen không phân mảnh có 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.   vùng mã hoá liên tục.
 2.   đoạn intrôn.
 3.   vùng mã hoá không liên tục.
 4.   cả exôn và intrôn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

4.Gen phân mảnh có 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.   có vùng mã hoá liên tục.
 2.   chỉ có đoạn intrôn.
 3.   vùng mã hoá không liên tục.
 4.   chỉ có exôn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

5.Ở sinh vật nhân thực

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.          các gen có vùng mã hoá liên tục.
 2.           các gen không có vùng mã hoá liên tục.
 3.           phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.
 4.          phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

6.Ở sinh vật nhân sơ

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.   các gen có vùng mã hoá liên tục.
 2.   các gen không có vùng mã hoá liên tục.
 3.   phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.
 4.   phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

7.Bản chất của mã di truyền là

A.     một bộ ba mã hoá cho một axitamin.

B.     3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axitamin.

C.     trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

D.     các axitamin đựơc mã hoá trong gen.

8.Mã di truyền có tính thoái hoá vì

 1.   có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một axitamin.
 2.   có nhiều axitamin được mã hoá bởi một bộ ba.
 3.   có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axitamin.
 4.   một bộ ba mã hoá một axitamin.

 9.Mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới vì

 1.   phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3, đư­ợc đọc một chiều liên tục từ 5  3 có mã mở đầu, mã kết thúc, mã có tính đặc hiệu, có tính linh động.
 2.   đư­ợc đọc một chiều liên tục từ 5 3 có mã mở đầu, mã kết thúc mã có tính đặc hiệu.
 3.   phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3, mã có tính đặc hiệu, có tính linh động.
 4.   có mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3.

    10.Mã di truyền phản ánh tính đa dạng của sinh giới vì

 1.   có 61 bộ ba, có thể mã hoá cho 20 loại axit amin, sự sắp xếp theo một trình tự nghiêm ngặt  các bộ ba đã tạo ra bản mật mã TTDT đặc trư­ng cho loài.
 2.   sự sắp xếp theo một trình tự nghiêm ngặt các bộ ba đã tạo ra bản mật mã TTDT đặc trư­ng cho loài
 3.   sự sắp xếp theo nhiều cách khác nhau của các bộ ba đã tạo nhiều bản mật mã TTDT khác nhau.
 4.   với 4 loại nuclêôtit tạo 64 bộ mã, có thể mã hoá cho 20 loại axit amin.

11.Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc

 1.   bổ sung; bán bảo toàn.  
 2.   trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.           mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ.
 2.          một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

12.Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.

B. tổng hợp ADN, ARN.

C. tổng hợp ADN,  dịch mã.

D. tự sao, tổng hợp ARN.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

13.Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.

B. tổng hợp ADN, ARN.

C. tổng hợp ADN,  dịch mã.

D. tự sao, tổng hợp ARN.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

14.Quá trình phiên mã có ở

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. vi rút, vi khuẩn.

B. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn

C. vi rút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực

D. sinh vật nhân chuẩn, vi rút.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

15.Quá trình phiên mã tạo ra

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. tARN.

B.  mARN.

C. rARN.

D. tARN,  mARN,  rARN.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

16.Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.   ARN thông tin.
 2.   ARN vận chuyển.
 3.   ARN ribôxôm.
 4.   SiARN.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

17.Trong phiên mã, mạch ADN được dùng để làm khuôn là mạch

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.   3  - 5 .
 2.   5  - 3 .
 3.   mẹ được tổng hợp liên tục.
 4.   mẹ được tổng hợp gián đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

18.Quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn vì

 1.         enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5, - 3, .
 2.         enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 3, - 5, .
 3.         enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 5, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5, - 3, .
 4.         hai mạch của phân tử ADN ngược chiều nhau và có khả năng tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ xung.

19.Quá trình tự nhân đôi của ADN, en zim ADN - pô limeraza có vai trò

 1. tháo xoắn phân tử ADN, bẻ gãy các liên kết H giữa 2 mạch ADN lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.
 2. bẻ gãy các liên kết H giữa 2 mạch ADN.
 3. duỗi xoắn phân tử ADN, lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.
 4. bẻ gãy các liên kết H giữa 2 mạch ADN, cung cấp năng lượng cho quá trình tự nhân đôi.

20.Quá trình tự nhân đôi của ADN, NST diễn ra trong pha

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.   G1 của chu kì tế bào.
 2.   G2 của chu kì tế bào.
 3.   S của chu kì tế bào.
 4.   M của chu kì tế bào.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

21.Quá trình tổng hợp của ARN, Prôtêin diễn ra trong pha

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. G1 của chu kì tế bào.
 2. G2 của chu kì tế bào.
 3. S của chu kì tế bào.
 4. M của chu kì tế bào.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

22.(*) Nếu dùng chất cônsixin để ức chế sự tạo thoi phân bào ở 5 tế bào thì trong tiêu bản sẽ có số lượng tế bào ở giai đoạn kì cuối là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. 20

B. 5

C. 10

D. 40

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

23.(*)Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào ở pha G1 (trước nhân đôi) chứa  số nuclêôtit là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. 6 109 đôi nuclêôtit

B. (6 2) 109 đôi nuclêôtit

C. (6 2) 109 đôi nuclêôtit

D. 6 109 đôi nuclêôtit

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

24.(*) Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào ở pha G2 (sau nhân đôi) chứa  số nuclêôtit là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. 6 109 đôi nuclêôtit

B. (6 2) 109 đôi nuclêôtit

C. (6 2) 109 đôi nuclêôtit

D. 6 109 đôi nuclêôtit

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

25.(*)Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào ở tiền kỳ nguyên phân chứa  số nuclêôtit là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. 6 109 đôi nuclêôtit

B. (6 2) 109 đôi nuclêôtit

C. (6 2) 109 đôi nuclêôtit

D. 6 109 đôi nuclêôtit

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

26.(*)Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào nơ ron thần kinh chứa  số nuclêôtit là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. 6 109 đôi nuclêôtit

B.  (6 2) 109 đôi nuclêôtit

C. (6 2) 109 đôi nuclêôtit

D. 6 109 đôi nuclêôtit

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

27.(*)Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào tinh trùng chứa  số nuclêôtit là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. 6 109 đôi nuclêôtit

B.  3 109 đôi nuclêôtit

C. (6 2) 109 đôi nuclêôtit

D. 6 109 đôi nuclêôtit

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

28.(*)Tự sao chép ADN của sinh vật nhân chuẩn được sao chép ở

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. một vòng sao chép.

B. hai vòng sao chép.

C. nhiều vòng sao chép.

D. bốn vòng sao chép.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

29.Điểm mấu chốt trong quá trình tự nhân đôi của ADN làm cho 2 ADN con giống với ADN mẹ là

 1.   nguyên tắc bổ sung, bán bảo toàn.
 2.   một ba zơ bé bù với một ba zơ lớn.
 3.   sự lắp ráp tuần tự các nuclêôtit.
 4.   bán bảo tồn.

30.Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.   bắt đầu bằng axitamin Met(met- tARN).
 2.   bắt đầu bằng axitfoocmin- Met.
 3.   kết thúc bằng Met.
 4.   bắt đầu từ một phức hợp aa- tARN.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

31.Trong quá trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. ribôxôm.

B. tARN.

C. ADN.

D. mARN.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

32.Theo quan điểm về Ôperon, các gen điêù hoà gĩư vai trò quan trọng trong

 1.   tổng hợp ra chất ức chế.
 2.   ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết.
 3.   cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin.
 4.   việc ức chế và cảm ứng các gen cấu trúc để tổng hợp prôtêin theo nhu cầu tế  bào.

 

 

 

33.Hoạt động của gen chịu sự kiểm soát bởi

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. gen điều hoà.

B. cơ chế điều hoà ức chế.

C. cơ chế điều hoà cảm ứng.

D. cơ chế điều hoà.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

34.Hoạt động điều hoà của gen ở E.coli chịu sự kiểm soát bởi

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. gen điều hoà.

B. cơ chế điều hoà ức chế.

C. cơ chế điều hoà cảm ứng.

D. cơ chế điều hoà theo ức chế và  cảm ứng.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

35.Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi

A. gen điều hoà, gen tăng cường và gen gây bất hoạt.

B. cơ chế điều hoà ức chế, gen gây bất hoạt.

C. cơ chế điều hoà cảm ứng, gen tăng cường.

D. cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt.

36.(*)Điều không đúng về sự khác biệt trong hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân thực với sinh vật nhân  sơ là

A. cơ chế điều hoà phức tạp đa dạng từ giai đoạn phiên mã đến sau phiên mã.

B. thành phần tham gia chỉ có gen điều hoà, gen ức chế, gen gây bất hoạt.

C. thành phần tham gia có các gen cấu trúc, gen ức chế, gen gây bất hoạt, vùng khởi động, vùng kết thúc và nhiều yếu tố khác.

D. có nhiều mức điều hoà: NST tháo xoắn, điều hoà phiên mã, sau phiên mã, dịch mã sau dịch mã.

37.Sự điều hoà hoạt động của gen nhằm

 1. tổng hợp ra prôtêin cần thiết.
 2. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết.
 3. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin.
 4. đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào trở nên hài hoà.

38.* Sự biến đổi cấu trúc nhiễm sắc chất tạo thuận lợi cho sự phiên mã của một số trình tự thuộc điều hoà ở mức

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.               trước phiên mã.
 2.               phiên mã.
 3.               dịch mã.
 4.               sau dịch mã.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

39.* Sự đóng xoắn, tháo xoắn của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào tạo thuận lợi cho sự

A. tự nhân đôi, phân ly của nhiễm sắc thể.

B. phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

C. tự nhân đôi, tập hợp các nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

D. tự nhân đôi, phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

40.* Sinh vật nhân sơ sự điều hoà ở các operôn chủ yếu diễn ra trong giai đoạn

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1.   trước phiên mã.
 2.   phiên mã.
 3.   dịch mã.
 4.   sau dịch mã.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

41.Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là

 1.   nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã
 2.   mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu.
 3.   mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên gen chỉ huy.
 4.   mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin.

42.Sinh vật nhân thực sự điều hoà hoạt động của gen diễn ra

 1.   ở giai đoạn trước phiên mã.
 2.   ở giai đoạn phiên mã.
 3.   ở giai đoạn dịch mã.
 4.   từ trước phiên mã đến sau dịch mã.

 

 

 

 

43.Đột biến gen là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen.

B.  sự biến đổi một số cặp nuclêôtit trong gen.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

C. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới sự biến đổi một  hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểm nào đó của phân tử ADN.

D. những biến đổi xảy ra trên suốt chiều dài của phân tử ADN.

44.Dạng đột biến có thể làm thay đổi ít nhất cấu trúc chuỗi pôlipéptít do gen đó tổng hợp là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ hai.
 2. thêm một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ hai.
 3. thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ hai.
 4. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit ở 2 bộ ba mã hoá cuối.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

45.Đột biến giao tử xảy ra trong quá trình

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. giảm phân.

B. phân cắt tiền phôi.

C. nguyên phân. 

D thụ tinh.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

46.Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. gen.

B. tiền phôi.

C. xô ma.

D. giao tử.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

47.Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. đã biểu hiện ra kiểu hình.

 B. nhiễm sắc thể.

 C. gen hay đột biến nhiễm sắc thể.

 D. mang đột biến gen.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

48.Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào

 A. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.

 B. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

C. sức đề kháng của từng cơ thể.

 D. điều kiện sống của sinh vật.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

49.Đột biến trong cấu trúc của gen

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. đòi hỏi một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình.

B. được biểu hiện ngay ra kiểu hình.

C. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến.

D. biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp tử

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

50.Đột biến thành gen trội biểu hiện

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử.

B. kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.

C. ngay ở cơ thể mang đột biến.

D. ở phần lớn cơ thể.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

51.Đột biến thành gen lặn biểu hiện

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A kiểu hình khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử.

B. kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.

C. ngay ở cơ thể mang đột biến.

D. ở phần lớn cơ thể.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

52.Điều không đúng về đột biến gen

A. Đột biến gen gây hậu quả di truyền lớn ở các sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen.

B. Đột biến gen có thể có lợi hoặc có hại hoặc trung tính.

C. Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.

D. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.

53.Loại đột biến gen không di truyền được qua sinh sản hữu tính là 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. đột biến xôma. 

 B. đột biến tiền phôi.

 C. đột biến giao tử.

 D. đột biến lặn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

54.Dạng đột biến gen gây hậu quả lớn nhất về mặt cấu trúc của gen là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 A. mất 1 cặp nuclêôtit đầu tiên.

 B. mất 3 cặp nuclêôtit trước mã kết thúc.

 C. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit.

 D. thay thế 1 nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

55.Trên cây hoa giấy có những cành hoa trắng xen với những cành hoa  đỏ là kết quả sự biểu hiện của đột biến 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. xôma.

 B. lặn.

 C. giao tử. 

 D. tiền phôi.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

56.Nguyên nhân gây đột biến gen do

 1. sự bắt cặp không đúng, sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân vật lí của ,tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường.
 2. sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường.
 3. sự bắt cặp không đúng, tác nhân vật lí của môi trường,  tác nhân sinh học của môi trường.
 4. tác nhân vật lí, tác nhân hoá học.

57.Đột biến gen có các dạng

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. mất, thêm, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp  nulêôtit.
 2. mất, thêm, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp  nulêôtit.
 3. mất, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp  nulêôtit.
 4. thêm, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp  nulêôtit.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

58.* Đột biến mất cặp nuclêôtit gây hậu quả lớn nhất trong cấu trúc của gen ở vị trí

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. đầu gen.
 2. giữa gen.
 3. 2/3 gen.
 4. cuối gen.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

59.* Đột biến thêm cặp nuclêôtit gây hậu quả lớn nhất trong cấu trúc gen ở vị trí

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. đầu gen.

 1. giữa gen.

C. 2/3 gen.

D. cuối gen.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

60.* Đột biến thêm cặp nuclêôtit trong gen

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. làm cho gen có chiều dài không đổi.

      B. có thể làm cho gen trở nên ngắn hơn gen ban đầu.

      C. tách thành hai gen mới bằng nhau.

      D. có thể làm cho gen trở nên dài hơn gen ban đầu

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

61.*Đột biến thay thế cặp nuclêôtit trong gen

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. làm cho gen có chiều dài không đổi.

      B. có thể làm cho gen trở nên ngắn hơn gen ban đầu.

      C. làm cho gen trở nên dài hơn gen ban đầu 

      D. có thể làm cho gen trở nên dài hoặc ngắn hơn gen ban đầu 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

62.* Đột biến đảo vị trí cặp nuclêôtit trong gen     

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. có thể làm cho gen có chiều dài không đổi

B. có thể làm cho gen trở nên ngắn hơn so với gen ban đầu.

      C. tách thành hai gen mới.

      D. thay đổi toàn bộ cấu trúc gen.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

63.* Đột biến đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit trong gen

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. gây biến đổi ít nhất tới một bộ ba.
 2. gây biến đổi ít nhất tới 2 bộ ba.
 3. không gây ảnh hưởng.
 4. thay đổi toàn bộ cấu trúc của gen.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

64.Guanin dạng hiếm kết cặp với timin trong tái bản tạo nên

 1. 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch ADN gắn nối với nhau.
 2. đột biến A-TG-X.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. đột biến G-X A-T.
 2. sự sai hỏng ngẫu nhiên.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

65.Khi xử lý ADN bằng chất acidin, nếu acidin chèn vào mạch khuôn cũ sẽ tạo nên đột biến

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. mất một cặp nuclêôtit.

B. thêm một cặp nuclêôtit.

C. thay thế một cặp nuclêôtit.

D. đảo vị trí một cặp nuclêôtit.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

66.Khi xử lý ADN bằng chất acidin, nếu acidin chèn vào mạch mới đang tổng hợp sẽ tạo nên đột biến

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. mất một cặp nuclêôtit.

B. thêm một cặp nuclêôtit.

C. thay thế một cặp nuclêôtit.

D. đảo vị trí một cặp nuclêôtit.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

67.Liên kết giữa cácbon số 1 của đường pentôzơ và ađênin ngẫu nhiên gây

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. đột biến thêm A.
 2. đột biến mất A.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. nên 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch AND gắn nối với nhau.
 2. đột biến A-TG-X.

68.Tác nhân hoá học như 5- brômuraxin là chất đồng đẳng của timin gây

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. đột biến thêm A.

 1. đột biến mất A.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. nên 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch AND gắn nối với nhau.
 2. đột biến A-TG-X.

69.Tác động của tác nhân vật lí như tia tử ngoại(UV) tạo

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. đột biến thêm A.

 1. đột biến mất A.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. ra đimetimin tức 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch AND gắn nối với nhau.
 2. đột biến A-TG-X.

70.Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X thì số liên kết hyđrô sẽ

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. tăng 1.

B. tăng 2.

C. giảm 1.

D. giảm 2.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

71.Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T thì số liên kết hyđrô sẽ

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. tăng 1.

B. tăng 2.

C. giảm 1.

D. giảm 2.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

72.* Trường hợp đột biến liên quan tới 1 cặp nuclêôtit làm cho gen cấu trúc có số liên kết hiđrô không thay đổi so với gen ban đầu là đột biến

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. đảo vị trí 1 cặp  nuclêôtit.

 B. đảo vị trí hoặc thay thế cặp nuclêôtit cùng loại.

 C. đảo vị trí hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit.

 D. thay thế cặp nuclêôtit.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

73.Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit do gen bình thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau nhưng khác nhau về axit amin thứ  80. Gen cấu trúc đã bị đột biến dạng

 A. thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp  nuclêôtit khác hoặc đảo vị trí ở bộ ba thứ 80. 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

B. đảo vị trí  cặp nuclêôtit ở vị trí 80.

 C. thêm 1 cặp nuclêôtit vào vị trí 80.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 D. mất cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 80.

74.* Dạng đột biến thay thế nếu xảy ra trong một bộ ba từ bộ 3 mã hoá thứ nhất đến bộ 3 mã hoá cuối cùng trước mã kết thúc có thể

A. làm thay đổi toàn bộ axitamin trong chuỗi pôlypép tít do gen đó chỉ huy tổng hợp.

B. không hoặc làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi pôlypéptít do gen đó chỉ huy tổng hợp.

C. làm thay đổi 2 axitamin trong chuỗi pôlypép tít do gen đó chỉ huy tổng hợp..

D. làm thay đổi một số axitamin trong chuỗi pôlypép tít do gen đó chỉ huy tổng hợp.

75.* Có loại đột biến gen thay thế cặp nuclêôtit nhưng không làm ảnh hưởng đến mạch pôlypép tit do gen đó chỉ huy tổng hợp

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. liên quan tới 1 cặp nuclêôtit.
 2. đó là đột biến vô nghĩa không làm thay đổi bộ ba.
 3. đó là đột biến trung tính.
 4. đó là đột biến trung tính.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

76.* Dạng đột biến gen không làm thay đổi tổng số nuclêôtit và số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là

A. mất 1 cặp nuclêôtit và thêm một cặp nuclêôtit.

B. mất 1 cặp nuclêôtit và thay thế một cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hyđrô.

C. thay thế 1 cặp nuclêôtit và đảo vị trí một cặp nuclêôtit.

D. đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit và thay thế một cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hyđrô.

77.Một prôtêin bình thường có 398 axitamin. Prôtêin đó bị biến đổi do có axitamin thứ 15 bị thay thế bằng một axitamin mới. Dạng đột biến gen có thể sinh ra prôtêin biến đổi trên là

A. thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.

B. đảo vị trí hoặc thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.

C. mất nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.

D. thay thế hoặc đảo vị trí nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.

78.Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì

 1. làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới cơ thể sinh vật không kiểm soát được quá trình tái bản của gen.
 2. làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.
 3. làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.
 4. gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ.

79.* Một gen có 3000 nuclêôtit đã xảy ra đột biến làm cho chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp được bị mất axit amin số 4, dạng đột biến và vị trí cặp Nu trong gen xảy ra đột biến:

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. mất cặp 15, 16, 17

B. mất cặp 16, 17, 18

C. mất cặp 14, 15, 16

D. mất cặp 17,18,19

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

80.* Gen lặn biểu hiện kiểu hình khi

A. ở trạng thái đồng hợp lặn hoặc chỉ có một alen (thể khuyết nhiễm) trong tế bào lưỡng bội, chỉ có một alen ở đọan không tương đồng của cặp XY (hoặc XO),  chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ.

          B. chỉ có một alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO).

C. chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ.

D. chỉ có một alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO),  chỉ có     một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng; ở thể đơn bội. 

81.* Một gen có 3000 nuclêôtit đã xảy ra đột biến mất 3 cặp nuclêôtit 10,11,12 trong gen, chuỗi prôtêin tương ứng do gen tổng hợp

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. mất một axitamin.

B. thay thế một axitamin khác.

C. thay đổi toàn bộ cấu trúc của prôtêin.

D. thayđổi các axitamin tương ứng với vị trí đột biến trở đi.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

82.* Một gen có 1500 nuclêôtit đã xảy ra đột biến cặp nuclêôtit thứ 10(A- T) chuyển thành cặp(G- X) trong gen, chuỗi prôtêin tương ứng do gen tổng hợp

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. mất một axitamin.

B. thay thế một axitamin khác.

C. thay đổi toàn bộ cấu trúc của prôtêin.

D. thayđổi các axitamin tương ứng với vị trí đột biến trở đi.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

83.* Một gen có 2400 nuclêôtit đã xảy ra đột biến mất 3 cặp nuclêôtit 9, 11, 16 trong gen, chuỗi prôtêin tương ứng do gen tổng hợp

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. mất một axitamin.

B. thay thế một axitamin khác.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

C. mất một axitamin và khả năng xuất hiện tối đa 3 axitamin mới.

D. thayđổi các axitamin tương ứng với vị trí đột biến trở đi.

84.Đột biến gen có ý nghĩa đối với tiến hoá vì

 1. làm xuất hiện các alen mới, tổng đột biến trong quần thể có số lượng đủ lớn..
 2. tổng đột biến trong quần thể có số lượng  lớn nhất.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. đột biến không gây hậu quả nghiêm trọng.
 2. là những đột biến nhỏ.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

85.Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ

 1. chỉ là phân tử ADN  mạch kép, có dạng vòng, không liên kết với prôtêin.
 2. phân tử ADN  dạng vòng.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. phân tử ADN liên kết với prôtêin.
 2. phân tử ARN.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

86.Ở một số vi rút, NST là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. chỉ là phân tử ADN  mạch kép hay mạch đơn hoặc ARN.
 2. phân tử ADN  dạng vòng.
 3. phân tử ADN liên kết với prôtêin.
 4. phân tử ARN.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

87.Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêin

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. dạng histôn.
 2. cùng các enzim tái bản.
 3. dạng phi histôn.
 4. dạng histôn và phi histôn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

88.Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên phân ở kỳ

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. trung gian.
 2. trước.
 3. giữa.
 4. sau.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

89.Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên phân ở kỳ giữa vì chúng

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. đã tự nhân đôi.
 2. xoắn và co ngắn cực đại.
 3. tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
 4. chưa phân ly về các cực tế bào.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

90.Kỳ trước mỗi nhiễm sắc thể ở dạng sợi

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. mảnh và bắt đầu đóng xoắn.
 2. đóng xoắn và co ngắn cực đại.
 3. mảnh và bắt đầu dãn xoắn.
 4. dãn xoắn nhiều.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

91.Kỳ giữa mỗi nhiễm sắc thể

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu đóng xoắn.
 2. đóng xoắn và co ngắn cực đại.
 3. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu dãn xoắn.
 4. dãn xoắn nhiều.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

92.Kỳ sau mỗi nhiễm sắc thể

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu đóng xoắn.
 2. đóng xoắn và co ngắn cực đại.
 3. bắt đầu dãn xoắn.
 4. dãn xoắn nhiều.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

93.Kỳ cuối mỗi nhiễm sắc thể

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu đóng xoắn.
 2. đóng xoắn và co ngắn cực đại.
 3. ở dạng sợi mảnh và bắt đầu dãn xoắn.
 4. dãn xoắn nhiều.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

94.Mỗi nhiễm sắc thể chứa một phân tử ADN dài gấp  hàng ngàn lần so với đường kính của nhân tế bào do

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. ADN có khả năng đóng xoắn.
 2. sự gói bọc ADN theo các mức xoắn khác nhau.
 3. ADN cùng với prôtêin hitstôn tạo nên các nuclêôxôm.
 4. có thể ở dạng sợi cực mảnh.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

95.* Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể

A. thuận lợi cho sự phân ly các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.

B. thuận lợi cho sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.          C. giúp tế bào chứa được nhiều nhiễm sắc thể.

D. thuận lợi cho sự phân ly, sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.

96.Một nuclêôxôm gồm

 1. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.
 2. phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn.
 3. phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.
 4. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

97.Mức xoắn 1 của nhiễm sắc thể là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. sợi cơ bản, đường kính 10 nm.
 2. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.
 3. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
 4. crômatít, đường kính 700 nm.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

98.Mức xoắn 2 của nhiễm sắc thể là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. sợi cơ bản, đường kính 10 nm.

 1. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.
 2. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
 3. crômatít, đường kính 700 nm.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

99.Mức xoắn 3 của nhiễm sắc thể là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. sợi cơ bản, đường kính 10 nm.
 2. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.
 3. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
 4. crômatít, đường kính 700 nm.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

100.Cấu trúc của NST sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự:

A. Phân tử ADN đơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi cơ bản sợi nhiễm sắc crômatit

B.  Phân tử ADNsợi cơ bảnđơn vị cơ bản nuclêôxôm sợi nhiễm sắccrômatit

C.  Phân tử ADNđơn vị cơ bản nuclêôxômsợi nhiễm sắcsợi cơ bản crômatit

D. Phân tử ADNsợi cơ bản sợi nhiễm sắcđơn vị cơ bản nuclêôxôm crômatit

101.Kỳ giữa của chu kỳ tế bào nhiễm sắc thể ở dạng

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. sợi cơ bản, đường kính 10 nm.
 2. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.
 3. siêu xoắn, đường kính 300 nm.
 4. crômatít, đường kính 700 nm.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

102.Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. số lượng, hình dạng, cấu trúc nhiễm sắc thể.
 2. số lượng , hình thái nhiễm sắc thể.
 3. số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể.
 4. số lượng không đổi.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

103.Nhiễm sắc thể có chức năng

 1. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền, điều hoà hoạt động của các gen giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.
 2. điều hoà hoạt động của các gen thông qua các mức xoắn cuộn của nhiễm sắc thể.
 3. điều khiển tế bào phân chia đều vật chất di truyền và các bào quản vào các tế bào con ở pha phân bào.
 4. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

104.Nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất di truyền của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì chúng

 1. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền, điều hoà hoạt động của các gen giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.
 2. điều hoà hoạt động của các gen thông qua các mức xoắn cuộn của nhiễm sắc thể.
 3. điều khiển tế bào phân chia đều vật chất di truyền và các bào quan vào các tế bào con ở pha phân bào.
 4. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

105.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi về cấu trúc của

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. ADN.
 2. nhiễm sắc thể.
 3. gen.
 4. các nuclêôtit.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

106.Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động của

 1. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học.
 2. biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.

107.Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

A. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi AND, tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.

B. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi AND.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

C. tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít.

D. làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

108.Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm mất đoạn, lặp đoạn

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. đảo đoạn, thay thế đoạn

B. thay thế đoạn, đảo đoạn.

C. đảo đoạn, chuyển đoạn.

D. quay đoạn, thay thế đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

109.Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể là

 1. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
 2. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
 3. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.
 4. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

110.Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể là

 1. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
 2. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
 3. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.

D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

111.Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là

A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

 1. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
 2. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.

D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

112.Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể là

 1. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
 2. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.
 3. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen.

D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.

113.*Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. lặp đoạn, chuyển đoạn.

B. đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể.

C. mất đoạn, chuyển đoạn.

D. chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

114.*Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. lặp đoạn, chuyển đoạn.

B. đảo đoạn, chuyển đoạn.

C. mất đoạn, chuyển đoạn.

D. lặp đoạn, đảo đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

115.*Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. lặp đoạn, chuyển đoạn.

B. đảo đoạn, chuyển đoạn.

C. mất đoạn, chuyển đoạn.

D. lặp đoạn, đảo đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

116.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho các gen trở nên gần nhau hơn thuộc đột biến

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. lặp đoạn, đảo đoạn, mất đoạn.

      B. đảo đoạn, chuyển đoạn.

      C. lặp đoạn, chuyển đoạn.

     D. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

117.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho các gen trở nên xa nhau hơn thuộc đột biến

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. lặp đoạn, đảo đoạn.

      B. đảo đoạn, chuyển đoạn.

      C. lặp đoạn, chuyển đoạn.

      D. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

118.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  làm thay đổi nhóm gen liên kết thuộc đột biến

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn.

      B. đảo đoạn.

      C. lặp đoạn.

      D. chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

119.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc ĐB

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

      B. đảo đoạn mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn.

      C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

      D. chuyển đoạn, đảo đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

120.*Các hiện tượng  dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc                               

      A. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn, tiếp hợp và trao đổi đoạn trong giảm phân.

      B. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

      D. chuyển đoạn, đảo đoạn, tiếp hợp.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

121.*Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 1. mất nhiễm sắc thể.
 2. dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau.
 3. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
 4. lặp đoạn nhiễm sắc thể.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

122.* Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất thuộc

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn, đảo đoạn.

      B. đảo đoạn, lặp đoạn.

      C. lặp đoạn, chuyển đoạn.

      D. mất đoạn, chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

123.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể thuộc đột biến

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn.

      B. đảo đoạn,.

      C. lặp đoạn.

      D. chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

124.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến

 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

A. mất đoạn.

      B. đảo đoạn,.

      C. lặp đoạn.

      D. chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

125.Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản của sinh vật thuộc đột biến

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn nhỏ.

      B. đảo đoạn.

      C. lặp đoạn.

      D. chuyển đoạn lớn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

126.*Trong chọn giống người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn do áp dụng hiện tượng

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn nhỏ.

      B. đảo đoạn.

      C. lặp đoạn.

      D. chuyển đoạn lớn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

127.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa quan trọng trong tiến hoá của bộ gen là  

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn, đảo đoạn.

      B. đảo đoạn, lặp đoạn.

      C. lặp đoạn, dung hợp NST.

      D. chuyển đoạn, mất đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

128.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn.

      B. đảo đoạn.

      C. lặp đoạn.

      D. chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

 

129.Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng cường hay giảm bớt sự biểu hiện tính trạng ở sinh vật là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn.

      B. đảo đoạn.

      C. lặp đoạn.

      D. chuyển đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

130.*Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm ảnh hưởng đến thành phần và cấu trúc của vật chất di truyền là

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

      A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

      B. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn.

      C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

      D. chuyển đoạn, đảo đoạn.

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------1


 

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

MÔN : SINH HỌC

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..………… LỚP: ………………… ĐỀ SỐ 1       

 

131.Trong chọn giống người ta có thể chuyển gen từ loài này sang loài khác nhờ áp dụng hiện tượng

 

==================================================================================

GIÁO VIÊN : NGUYỄN CHÍNH HỮU ---------------------- TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ -------------------