Bài 18. Trang trí hình chữ nhật

giáo án Mỹ thuật 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
pd3k0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/3/2016 11:03:02 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tam kỳ, thứ 2 ngày 15 tháng 6 năm 2015. GIÁO ÁN Giáo viên hướng dẫn: TRẦN THỊ THANH LAN. Sinh viên thực hiện: HÁN ĐÀO THỊ BẢO YẾN. Lớp:SPTH 39E. TIẾNG VIỆT Bài 19:s, r (TV1-T1-tr.40-41) Mục tiêu: -Đọc,xem chi tiết và tải về giáo án Bài 18. Trang trí hình chữ nhật, Giáo Án Mỹ Thuật 5 , Giáo án điện tử Bài 18. Trang trí hình chữ nhật, docx, 1 trang, 0.03 M, Mỹ thuật 5 chia sẽ bởi Hùng Đinh Sỹ Việt đã có 1 download

LINK DOWNLOAD

Bai-18.-Trang-tri-hinh-chu-nhat.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tam kỳ, thứ 2 ngày 15 tháng 6 năm 2015.
GIÁO ÁN
Giáo viên hướng dẫn: TRẦN THỊ THANH LAN.
Sinh viên thực hiện: HÁN ĐÀO THỊ BẢO YẾN.
Lớp:SPTH 39E.
TIẾNG VIỆT
Bài 19:s,
(TV1-T1-tr.40-41)
Mục tiêu:
-Đọc được: s, r, sẻ, rễ ; từ và câu ứng dụng.
-Viết được: s, r, sẻ, rễ.
-Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: rổ, rá
Đồ dùng dạy học.
Tranh minh họa bài học.
Sách Tiếng Việt 1 tập 1, vở tập viết, bảng con, hộp đồ dùng học Tiếng Việt.
Các hoạt động dạy học.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

Kiểm tra bài cũ (5p’)
-Ổn định lớp
-GV hỏi tiết trước học bài gì?
-Gọi 2 HS đọc từ ứng dụng.
-2-3 HS đọc câu ứng dụng
-Yêu cầu HS viết bảng:x, ch, xe, chó.
-Nhận xét, tuyên dương
Dạy bài mới ( 30’)
Giới thiệu bài (1’)
-Hôm nay, chúng ta học chữ và âm mới: s,
Dạy chữ ghi âm:
Nhận diện chữ, phát âm, đánh vần
Chữ “ s “
-GV viết chữ s in lên bảng
-Hãy nêu nét cấu tạo?
-GV phát âm s: sờ
-Lấy âm s
-Gọi HS đọc theo hàng
-Có âm s các em ghép cho cô tiếng sẻ
-GV viết bảng sẻ. Phân tích tiếng sẻ.
-GV đọc mẫu
-GV yêu cầu HS đọc
-GV treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
Chữ “r”
-GV viết chữ r in lên bảng
-Hãy nêu nét cấu tạo
-GV phát âm r: rờ
-Lấy âm
-Gọi HS đọc theo hàng
-Có âm r, các em ghép cho cô tiếng rễ
-GV viết bảng rễ. Phân tích tiếng rễ
-GV đọc mẫu
-Gv yêu cầu HS đọc
-GV treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
-Yêu cầu HS đọc cả bài
So sánh 2 âm vừa học: s với
Hướng dẫn viết bảng con.(7’)
-Viết chữ s: Đặt bút trên đường kẻ ngang1 viết nét thẳng chéo sang phải theo hướng đi lên đến đường kẻ ngang 3. Đến đây tạo nét thắt nhỏ nằm phía trên dòng kẻ ngang 3. Tiếp theo viết nét cong phải, tới đường kẻ ngang 1 lượn lên cho gần sát với nét thẳng chéo.
-Viết chữ sẻ:Nét nối giữa s và e, dấu hỏi trên e
-Cho HS viết bóng
-Cho HS viết bảng con s, sẻ, GV viết bảng
-Viết chữ r: Đặt bút ở dòng kẻ ngang 1 đưa nét hơi cong xiên bên phải ngược lên trên đến dòng kẻ ngang 3. Tạo nét thắt nằm phía trên dòng này, tiếp theo đưa ngang nét bút hơi lượn cong xuống để viết nét móc ngược.
-Viết chữ rễ: Nét nối giữa r và ê, dấu ngã trên ê.
-Cho HS viết bóng chữ
-Cho HS viết bảng con r, rễ, GV viết bảng
GIẢI LAO:
d.Đọc từ ứng dụng:
-GV đọc mẫu
-HS tìm tiếng có âm vừa học trong từ: chữ số, cá rô
-Yêu cầu HS đọc toàn bài
TIẾT 2:
Luyện tập:
Luyện đọc:
-GV yêu cầu HS đọc lại trên bảng lớp.
-Đọc câu ứng dụng: GV treo tranh, giới thiệu câu ứng dụng: Bé tô cho rõ chữ và số
-Tìm tiếng có âm vừa học?
-Cho HS luyện đọc
-Đọc cả bài
Luyện viết
-GV hướng dẫn cho HS viết vào vở tập viết
-GV theo dõi, hướng dẫn các em học yếu
Luyện nói
-GV treo tranh và gọi HS đọc bài luyện nói
-GV gợi ý câu hỏi theo tranh
+Trong tranh vẽ gì?
+Rổ, rá dùng để làm gì?
+Rổ, rá có thể làm bằng gì?
+Quê em có ai đan rổ, rá không?
Củng cố - dặn dò
-GV tổ chức trò chơi: ô cửa bí mật
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS ôn lại bài và xem trước bài 20: k, kh

-HS hát đầu giờ.
-HSTL: âm x, ch
-2 HS đọc từ ứng dụng:thợ xẻ, xa xa, chỉ đỏ, chả cá.
-2-3 HS đọc

 Tam kỳ, thứ 2 ngày 15 tháng 6 năm 2015.

GIÁO ÁN

Giáo viên hướng dẫn: TRẦN THỊ THANH LAN.

Sinh viên thực hiện: HÁN ĐÀO THỊ BẢO YẾN.

Lớp: SPTH 39E.

TIẾNG VIỆT

Bài 19:                    s, r

  (TV1-T1-tr.40-41)

 1. Mục tiêu:

-Đọc được: s, r, sẻ, rễ ; từ và câu ứng dụng.

-Viết được: s, r, sẻ, rễ.

-Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: rổ, rá

 1. Đồ dùng dạy học.

-         Tranh minh họa bài học.

-         Sách Tiếng Việt 1 tập 1, vở tập viết, bảng con, hộp đồ dùng học Tiếng Việt.

 1. Các hoạt động dạy học.

 

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

 1. Kiểm tra bài cũ (5p’)

-Ổn định lớp

-GV hỏi tiết trước học bài gì?

-Gọi 2 HS đọc từ ứng dụng.

 

-2-3 HS đọc câu ứng dụng

-Yêu cầu HS viết bảng:x, ch, xe, chó.

-Nhận xét, tuyên dương

 1. Dạy bài mới ( 30’)
 1. Giới thiệu bài (1’)

-Hôm nay, chúng ta học chữ và âm mới: s, r

 1. Dạy chữ ghi âm:
 1. Nhận diện chữ, phát âm, đánh vần

     Chữ   “ s “

-GV viết chữ s in lên bảng

-Hãy nêu nét cấu tạo?

 

-GV phát âm s: sờ

-Lấy âm s

-Gọi HS đọc theo hàng

-Có âm s các em ghép cho cô tiếng sẻ

-GV viết bảng sẻ. Phân tích tiếng sẻ.

-GV đọc mẫu

-GV yêu cầu HS đọc

-GV treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?

     Chữ “r”

-GV viết chữ r in lên bảng

-Hãy nêu nét cấu tạo

 

-GV phát âm r: rờ

-Lấy âm r

-Gọi HS đọc theo hàng

-Có âm r, các em ghép cho cô tiếng rễ

-GV viết bảng rễ. Phân tích tiếng rễ

-GV đọc mẫu

-Gv yêu cầu HS đọc

-GV treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?

-Yêu cầu HS đọc cả bài

 1. So sánh 2 âm vừa học: s với r

 

 

 

 

 1. Hướng dẫn viết bảng con.(7’)

-Viết chữ s: Đặt bút trên đường kẻ ngang1 viết nét thẳng chéo sang phải theo hướng đi lên đến đường kẻ ngang 3. Đến đây tạo nét thắt nhỏ nằm phía trên dòng kẻ ngang 3. Tiếp theo viết nét cong phải, tới đường kẻ ngang 1 lượn lên cho gần sát với nét thẳng chéo.

-Viết chữ sẻ: Nét nối giữa s và e, dấu hỏi trên e

-Cho HS viết bóng

-Cho HS viết bảng con s, sẻ, GV viết bảng

-Viết chữ r: Đặt  bút ở dòng kẻ ngang 1 đưa nét hơi cong xiên bên phải ngược lên trên đến dòng kẻ ngang 3. Tạo nét thắt nằm phía trên dòng này, tiếp theo đưa ngang nét bút hơi lượn cong xuống để viết nét móc ngược.

-Viết chữ rễ: Nét nối giữa r và ê,  dấu ngã trên ê.

-Cho HS viết bóng chữ r

-Cho HS viết bảng con r, rễ, GV viết bảng

 

 • GIẢI LAO:

 

 

 

d.Đọc từ ứng dụng:

   -GV đọc mẫu

   -HS tìm tiếng có âm vừa học trong từ: chữ số, cá rô

            -Yêu cầu HS đọc toàn bài

TIẾT 2:

 

 1. Luyện tập:
 1. Luyện đọc:

-GV yêu cầu HS đọc lại trên bảng lớp.

-Đọc câu ứng dng: GV treo tranh, giới thiệu câu ứng dụng: Bé tô cho rõ chữ và số

-Tìm tiếng có âm vừa học?

-Cho HS luyện đọc

-Đọc cả bài

 1. Luyện viết

-GV hướng dẫn cho HS viết vào vở tập viết

-GV theo dõi, hướng dẫn các em học yếu

 1. Luyện nói

-GV treo tranh và gọi HS đọc bài luyện nói

-GV gợi ý câu hỏi theo tranh

  +Trong tranh vẽ gì?

  +Rổ, rá dùng để làm gì?

  +Rổ, rá có thể làm bằng gì?

 

  +Quê em có ai đan r, rá không?

 

 1. Củng cố - dặn dò

-GV tổ chức trò chơi: ô cửa bí mật

-Nhận xét tiết học

-Dặn HS ôn lại bài và xem trước bài 20: k, kh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS hát đầu giờ.

-HSTL: âm x, ch

-2 HS đọc từ ứng dụng: thợ xẻ, xa xa, chỉ đỏ, chả cá.

-2-3 HS đọc câu ứng dụng

-1 HS viết bảng, cả lớp viết bảng con

 

 

 

 

-HS theo dõi

 

 

 

 

 

 

-Gồm 3 nét: 1 nét xiên thẳng chéo sang phải, nét thắt và nét cong phải

-HS đọc ĐT

-HS lấy s từ bộ chữ

-Cá nhân, ĐT

-HS ghép tiếng sẻ

 

-s đứng trước, e đứng sau và dấu hỏi nằm trên đầu âm e

 

-Cá nhân: sờ - e - se - hỏi - sẻ, ĐT: sẻ

-HS quan sát và trả lời: Tranh vẽ sẻ

 

 

 

-Gồm 3 nét: xiên phải, nét thắt và nét móc ngược.

-HS đọc đồng thanh

-HS lấy r từ bộ chữ

-Cá nhân, ĐT

-HS ghép tiếng rễ

 

-r đứng trước, ê đứng sau và dấu ngã trên đầu âm ê

 

-Cá nhân: rờ -ê - rê - ngã - rễ.ĐT: rễ

-HS quan sát và trả lời: Tranh v rễ

 

-2 HS đọc, cả lớp ĐT

 

-Giống: Đều có nét xiên phải và nét thắt

-Khác: Kết thúc r là nét móc ngược còn s là nét cong hở trái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS viết bóng chữ s

-HS viết bảng con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS viết bóng chữ r

-HS viết bảng con

 

 

 

 

-HS múa, hát tập thể

 

 

-Cá nhân, ĐT

-HS tìm: số, rô

 

-Cá nhân, ĐT

 

 

 

 

-Cá nhân, ĐT

 

-HS quan sát và đọc theo tranh

 

 

-HS tìm tiếng: rõ, số

 

-Cá nhân, ĐT

 

-HS viết vào vở tập viết

 

 

 

 

-HS đọc: rổ, rá

 

-HS trả lời

+rổ, rá

+đựng đồ

+mây tre hoặc theo cảm nghĩ của mỗi em.

+Có hoặc không

 

 

 

-2 đội tham gia chơi

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 18. Trang trí hình chữ nhật
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN