BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

giáo án Tiểu học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
r1zwzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/16/2014 10:25:39 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
0
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ngày 31 tháng 5 năm 2014 BIÊN BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN Năm học 2013-2014 Hôm nay vào lúc 7h ngày 28 tháng 5 năm 2014,xem chi tiết và tải về giáo án BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN, Giáo Án Tiểu Học , Giáo án điện tử BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN, doc, 1 trang, 0.07 M, Tiểu học chia sẽ bởi Đào Nguyễn Thị đã có 5 download

LINK DOWNLOAD

BIEN-BAN-NHAN-XET-BoI-DUoNG-THUoNG-XUYEN.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ngày 31 tháng 5 năm 2014
BIÊN BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN
Năm học 2013-2014
Hôm nay vào lúc 7h ngày 28 tháng 5 năm 2014
Tại : Phòng số 03 trường TH Nguyễn Trãi
Thành phần :
đ/c : Nguyễn Thị Đào Tổ trưởng ( chủ trì )
Cùng 7/7 đ/ GV tổ 3
NỘI DUNG
Căn cứ kế hoạch số 18/KH – PGDĐT – TCNS ngày 22/5/2013 của PGD&ĐT TP BMT về bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên . Nay toàn thể giáo viên tổ 3 họp đánh giá nhận xét cho từng đ/c GV như sau :
1/ Nguyễn Thị Đào
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a3
Ưu điểm :
-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy. .
- Luôn có ý thức nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn trong thao giảng , dự giờ.
- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy.
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu.
Nội dung 1 : 9 điểm
Nội dung 2 : 10 điểm
Nội dung 3 : 10 điểm
Điểm TB : 9,7 Xếp loại : Giỏi
2/ Trần Thị Tuyết
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a2
Ưu điểm :
-Nhận thức : Có ý tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Luôn có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy
Nội dung 1 : 9 điểm
Nội dung 2 : 10 điểm
Nội dung 3 : 9 điểm
Điểm TB : 9,33 Xếp loại : Giỏi
3/ Ngô Thị Nhung
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1
Ưu điểm :
-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn
- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy
- Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc
Nội dung 1 : 9 điểm
Nội dung 2 : 10 điểm
Nội dung 3 : 9 điểm
Điểm TB : 9,33 Xếp loại : Giỏi
4/ Hồ Thị Nhung
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1
Ưu điểm :
-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn
- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ngày  31 tháng 5  năm 2014

BIÊN BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN

Năm học 2013-2014

Hôm nay vào lúc 7h ngày 28  tháng 5 năm 2014

Tại : Phòng  số 03 trường TH Nguyễn Trãi

Thành phần :

đ/c : Nguyễn Thị Đào   Tổ trưởng  ( chủ trì )

Cùng 7/7 đ/ GV tổ 3

NỘI DUNG

Căn cứ kế hoạch số 18/KH – PGDĐT – TCNS ngày 22/5/2013 của PGD&ĐT TP BMT về bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL,  giáo viên . Nay toàn thể giáo viên tổ 3 họp đánh giá nhận xét cho từng đ/c GV như sau : 

 1/ Nguyễn Thị Đào

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a3

Ưu điểm :

-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy. .

- Luôn có ý thức nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn trong thao giảng , dự giờ.

- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy.

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu.

Nội dung 1 : 9 điểm

Nội dung 2 : 10 điểm

Nội dung 3 : 10  điểm

Điểm TB :   9,7     Xếp loại :  Giỏi

2/ Trần Thị Tuyết

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a2

Ưu điểm :

-Nhận thức : Có ý tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Luôn  có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

Nội dung 1 :   9  điểm

Nội dung 2 :  10 điểm

Nội dung 3 :  9  điểm

Điểm  TB :   9,33       Xếp loại :  Giỏi

3/ Ngô Thị  Nhung  

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1

Ưu điểm :

-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

- Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc

Nội dung 1 : 9  điểm

Nội dung 2 : 10 điểm

Nội dung 3 :  9  điểm

Điểm  TB :   9,33     Xếp loại :  Giỏi

 4/  Hồ Thị  Nhung  

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1

Ưu điểm :

-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

- Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc

Nội dung 1 : 9  điểm

Nội dung 2 : 10 điểm

Nội dung 3 :  9  điểm

Điểm  TB :   9,33  Xếp loại :  Giỏi

5/ Nguyễn Thị  Thu Hà

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a5

Ưu điểm :

-Nhận thức :. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

Nội dung 1 :   8 điểm

Nội dung 2 :   9 điểm

Nội dung 3 :  8  điểm

Điểm  TB :   8,33  Xếp loại : Khá

6/  Hà  Thị  Kiều Khuyên

Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a6

Ưu điểm :

-Nhận thức :

tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ . Tự học tự BDTX

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

Nội dung 1 :   8 điểm

Nội dung 2 :   9 điểm

Nội dung 3 :  9  điểm

Điểm  TB :   8,7   Xếp loại : Khá

7/ Phạm Thùy Linh

Môn dạy: Tiến Anh

Ưu điểm :

-Nhận thức :. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:

-Vận dụng: 

- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn

- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình  BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy

Nội dung 1 :   8 điểm

Nội dung 2 :   9 điểm

Nội dung 3 :  8  điểm

Điểm  TB :   8,33  Xếp loại : Khá

Biên bản cuộc họp kết thúc vào lúc  10h 30 phút cùng ngày và thống nhất  các nội dung nhận xét, xếp loại trên Biểu quyết 7/7 đạt 100%

 

 

Thư kí                                                                           Chủ trì

 

 

 

Ngô Thị Nhung                                                                    Nguyễn Thị Đào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN