danh sách học sinh khối 4 nhận xét tháng năm học 2015-2016

giáo án TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
dmfi0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2/1/2016 8:57:59 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

LỚP 4A ( 2015-2016) S TT Họ và tên học sinh Kiến thức kĩ năng Năng lực Phẩm chất  1 Lan Anh     2 Nguyễn Thị Vân Anh     3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh     4 Trịnh Quốc Bảo     5 ,xem chi tiết và tải về giáo án danh sách học sinh khối 4 nhận xét tháng năm học 2015-2016, Giáo Án Tài Liệu Kiểm Định , Giáo án điện tử danh sách học sinh khối 4 nhận xét tháng năm học 2015-2016, docx, 1 trang, 0.02 M, TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH chia sẽ bởi Nhất Đỗ Duy đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

danh-sach-hoc-sinh-khoi-4-nhan-xet-thang-nam-hoc-2015-2016.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LỚP 4A ( 2015-2016)
S
TT
Họ và tên học sinh
Kiến thức kĩ năng
Năng lực
Phẩm chất

1
Lan Anh
2
Nguyễn Thị Vân Anh
3
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
4
Trịnh Quốc Bảo
5
Nguyễn Đức Chiến
6
Hoàng Cường
7
Nguyễn Mạnh Cường
8
Nguyễn Văn Cường
9
Nguyễn Thị Thùy Dương
10
Nguyễn Thị Khánh Hà
11
Nguyễn Văn Hảo
12
Nguyễn Thị Thanh Hằng
13
Nguyễn Công Hân
14
Nguyễn Minh Hiếu
15
Nguyễn Trung Hiếu
16
Nguyễn Văn Hiếu
17
Nguyễn Huy Hoàng
18
Lê Việt Hoàng
19
Lương Thị Hồng
20
Nguyễn Văn Hùng
21
Nguyễn Thị Huyền
22
Đoàn Thọ Khang
23
Nguyễn Văn Khánh
24
Dương Ngọc Lan
25
Trần Ngọc Mai
26
Nguyễn Thanh Phong
27
Nguyễn Thị Mai Phượng
28
Vũ Minh Quân
29
Lê Minh Thuận
30
Nguyễn Văn Tú
31
Nguyễn Tất Thắng
32
Nguyễn Thành Thái
33
Nguyễn Thảo Uyên
34
Trần Minh Vũ
35
Đồng Phương Anh
LỚP 4B ( 2015-2016)
S
TT
Họ và tên học sinh
Kiến thức kĩ năng
Năng lực
Phẩm chất

1
Anh
2
Nguyễn Thị Ngọc Anh
3
Nguyễn Quỳnh Anh
4
Nguyễn Trần Trâm Anh
5
Nguyễn Đồng Trung Anh
6
Nguyễn Văn Anh
7
Nguyễn Việt Anh
8
Nguyễn Tấn Dũng
9
Mạc Khánh Duy
10
Nguyễn Văn Đặng
11
Lê Nguyễn Thanh Hằng
12
Đồng Thị Ngọc Hân
13
Trần Đức Huy
14
Mạc Thùy Linh
15
Nguyễn Văn Lương
16
Phạm Thị Mai
17
Trần Văn Mạnh
18
Nguyễn Huy Minh
19
Đồng Thị Nguyệt Nga
20
Bùi Thị Kim Ngân
21
Đinh Thị Thảo Nhung
22
Nguyễn Thị Kim Oanh
23
Nguyễn Thị Mai Phương
24
Đồng Bá Quang
25
Nguyễn Duy Quang
26
Mạc Đức Quang
27
Nguyễn Văn Quý
28
Hoàng Văn Thanh
29
Đồng Thế Thắng
30
Đinh Thị Phương Thúy
31
Đồng Thị Hà Trang
32
Phùng Thị Mỹ Vân
33
Nguyễn Thị Hải YếnLỚP 4C ( 2015-2016)
S
TT
Họ và tên học sinh
Kiến thức kĩ năng
Năng lực
Phẩm chất

1
Mai Anh
2
Nguyễn Thị Tú Anh
3
Nguyễn Như Việt Anh
4
Nguyễn Ngọc Dũng
5
Đồng Bá Duy
6
Nguyễn Quý Duy
7
Đinh Tùng Dương
8
Nguyễn Văn Dương
9
Đồng Văn Đạt
10
Nguyễn Ngọc Hải
11
Nguyễn Thị Thanh Hiền
12
Mai Thị Hồng Hoa
13
Nguyễn Văn Hùng
14
Hoàng Gia Khánh
15
Vũ Thị Mai Linh
16
Nguyễn Thị Mỹ Linh
17
Nguyễn Thị Thùy Linh
18
Nguyễn Thị Loan
19
Đồng Thị Lương
20
Nguyễn Thị Minh

LỚP 4A ( 2015-2016)

S

TT

Họ tên học sinh

Kiến thức năng

Năng lực

Phẩm chất

1

Nguyn Lan Anh

 

 

 

2

Nguyễn Thị Vân Anh

 

 

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

 

 

4

Trịnh Quốc Bảo

 

 

 

5

Nguyễn Đức Chiến

 

 

 

6

Hoàng Cường

 

 

 

7

Nguyễn Mạnh Cường

 

 

 

8

Nguyễn Văn Cường

 

 

 

9

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

 

 

10

Nguyễn Thị Khánh

 

 

 

11

Nguyễn Văn Hảo

 

 

 

12

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 

 

13

Nguyễn Công Hân

 

 

 

14

Nguyễn Minh Hiếu

 

 

 

15

Nguyễn Trung Hiếu

 

 

 

16

Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

17

Nguyễn Huy Hoàng

 

 

 

18

Việt Hoàng

 

 

 

19

Lương Thị Hồng

 

 

 

20

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

21

Nguyễn Thị Huyền

 

 

 

22

Đoàn Thọ Khang

 

 

 

23

Nguyễn Văn Khánh

 

 

 

24

Dương Ngọc Lan

 

 

 

25

Trần Ngọc Mai

 

 

 

26

Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

27

Nguyễn Thị Mai Phượng

 

 

 

28

Minh Quân

 

 

 

29

Minh Thuận

 

 

 

30

Nguyễn Văn

 

 

 

31

Nguyễn Tất Thắng

 

 

 

32

Nguyễn Thành Thái

 

 

 

33

Nguyễn Thảo Uyên

 

 

 

34

Trần Minh

 

 

 

35

Đồng Phương Anh

 

 

 

LỚP 4B ( 2015-2016)

S

TT

Họ tên học sinh

Kiến thức năng

Năng lực

Phẩm chất

1

Nguyn Th Ngc Anh

 

 

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

 

 

3

Nguyễn Quỳnh Anh

 

 

 

4

Nguyễn Trần Trâm Anh

 

 

 

5

Nguyễn Đồng Trung Anh

 

 

 

6

Nguyễn Văn Anh

 

 

 

7

Nguyễn Việt Anh

 

 

 

8

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

9

Mạc Khánh Duy

 

 

 

10

Nguyễn Văn Đặng

 

 

 

11

Nguyễn Thanh Hằng

 

 

 

12

Đồng Thị Ngọc Hân

 

 

 

13

Trần Đức Huy

 

 

 

14

Mạc Thùy Linh

 

 

 

15

Nguyễn Văn Lương

 

 

 

16

Phạm Thị Mai

 

 

 

17

Trần Văn Mạnh

 

 

 

18

Nguyễn Huy Minh

 

 

 

19

Đồng Thị Nguyệt Nga

 

 

 

20

Bùi Thị Kim Ngân

 

 

 

21

Đinh Thị Thảo Nhung

 

 

 

22

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

 

 

23

Nguyễn Thị Mai Phương

 

 

 

24

Đồng Quang

 

 

 

25

Nguyễn Duy Quang

 

 

 

26

Mạc Đức Quang

 

 

 

27

Nguyễn Văn Quý

 

 

 

28

Hoàng Văn Thanh

 

 

 

29

Đồng Thế Thắng

 

 

 

30

Đinh Thị Phương Thúy

 

 

 

31

Đồng Thị Trang

 

 

 

32

Phùng Thị Mỹ Vân

 

 

 

33

Nguyễn Thị Hải Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP 4C ( 2015-2016)

S

TT

Họ tên học sinh

Kiến thức năng

Năng lực

Phẩm chất

1

Đng Th Mai Anh

 

 

 

2

Nguyễn Thị Anh

 

 

 

3

Nguyễn Như Việt Anh

 

 

 

4

Nguyễn Ngọc Dũng

 

 

 

5

Đồng Duy

 

 

 

6

Nguyễn Quý Duy

 

 

 

7

Đinh Tùng Dương

 

 

 

8

Nguyễn Văn Dương

 

 

 

9

Đồng Văn Đạt

 

 

 

10

Nguyễn Ngọc Hải

 

 

 

11

Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

 

 

12

Mai Thị Hồng Hoa

 

 

 

13

Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

14

Hoàng Gia Khánh

 

 

 

15

Thị Mai Linh

 

 

 

16

Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

 

 

17

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

 

 

18

Nguyễn Thị Loan

 

 

 

19

Đồng Thị Lương

 

 

 

20

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

 

 

21

Trần Thị Kiều Nhi

 

 

 

22

Nguyễn Văn Phương Nhi

 

 

 

23

Đồng Thanh Phong

 

 

 

24

Đồng Thiên Phước

 

 

 

25

Nguyễn Thái Sơn

 

 

 

26

Nguyễn Xuân Tâm

 

 

 

27

Đồng Thị Thanh Trà

 

 

 

28

Đinh Công

 

 

 

29

Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

30

Đồng Thị Uyên

 

 

 

31

Nguyễn Thị Khánh Vân

 

 

 

32

Nguyễn Thị Xuân

 

 

 

33

Trần Thị Hải Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP 4D ( 2015-2016)

S

TT

Họ tên học sinh

Kiến thức năng

Năng lực

Phẩm chất

1

Đặng Thu An

 

 

 

2

Pham Đức Anh

 

 

 

3

Nguyễn Quang Anh

 

 

 

4

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

 

 

5

Nguyễn Thị Ngọc Doanh

 

 

 

6

Nguyễn Đức Duy

 

 

 

7

Nguyễn Văn Duy

 

 

 

8

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

 

 

9

Nguyễn Ngọc Hải

 

 

 

10

Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

 

 

11

Nguyễn Quang Huy

 

 

 

12

Bùi Thanh Huyền

 

 

 

13

Phạm Như Khánh Lâm

 

 

 

14

Nguyễn Công Đức Nguyên

 

 

 

15

Nguyễn Trung Nhật

 

 

 

16

Nguyễn Tuấn Quang

 

 

 

17

Nguyễn Thanh Thảo

 

 

 

18

Nguyễn Trí Thắng

 

 

 

19

Trần Thị Hoài Thương

 

 

 

20

Đức Tính

 

 

 

21

Thành Trung

 

 

 

22

Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về danh sách học sinh khối 4 nhận xét tháng năm học 2015-2016
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN