HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 129       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
m5n4zq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
1/9/2015 10:25:49 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
1
Lần tải
129
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng giáo viên ghi những nhận xét nổi bật : 1. Phần cột Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) : - Nhận xét nh,xem chi tiết và tải về giáo án HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30, Giáo Án , Giáo án điện tử HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30, doc, 1 trang, 0.31 M, chia sẽ bởi Hiền Nguyễn Thị Thu đã có 129 download

LINK DOWNLOAD

HUoNG-DAN-GHI-NHAN-XET-THUoNG-XUYEN-theo-TT30.doc[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN
Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng giáo viên ghi những nhận xét nổi bật :
1. Phần cột Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) :
- Nhận xét những kiến thức và kĩ năng của Môn học và hoạt động giáo dục mà học sinh chưa làm được ; biện pháp của giáo viên giúp đỡ học sinh và kết quả của các biện pháp đó.
- Nhận xét những điểm nổi bật về sự tiến bộ, hứng thú học tập đối với Môn học và hoạt động giáo dục.
- Sổ này có thể dùng để ghi nhận xét một hoặc một số môn học mà giáo viên bộ môn đảm nhận.
2. Phần cột Năng lực :
Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh ; ví dụ :
- Tự phục vụ, tự quản : có ý thức tự phục vụ/chuẩn bị đủ và biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập/tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm, lớp…
- Giao tiếp, hợp tác : có sự tiến bộ khi giao tiếp/nói to rõ ràng/đã thắc mắc với cô giáo khi không hiểu bài/cần tích cực giúp đỡ bạn cùng học tốt…
- Tự học và giải quyết vấn đề : biết/bước đầu biết tự học/tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập/biết đặt câu hỏi và tự tìm tòi câu trả lời.
3. Phần cột Phẩm chất :
Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh, ví dụ :
- Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục : Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm/lớp ; Biết làm việc phù hợp ở nhà/thích đá bóng (múa, hát, vẽ)…
- Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm : Biết nhận lỗi/sửa lỗi/tự tin trao đổi ý kiến của mình trước tập thể/mạnh dạn nhận và chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm…
- Trung thực, kỉ luật, đoàn kết : nhặt được của rơi tìm người trả lại/chấp hành nội quy trường, lớp…
- Tình cảm, thái độ : Yêu quý bạn bè (cha, mẹ, ông, bà, thầy, cô)/kính trọng người lớn tuổi/ biết giúp đỡ mọi người/cởi mở, thân thiện…
Lưu ý : Nhận xét bài kiểm tra định kì được ghi vào phần “Nhận xét thường xuyên“
của tháng ...
DANH SÁCH HỌC SINH


STT
Họ và tên học sinh
Ngày, tháng, năm sinh
Nam
Nữ
Dân tộc
Khuyết tật

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

LỚP ................. NĂM HỌC 20........... - 20...........


Địa chỉ liên lạc
Ghi chú

Nguyễn
HƯỚNG DẪN GHI NHẬN T THƯỜNG XUYÊN

 

 

Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng giáo viên ghi những nhận xét nổi bật :

 

1. Phần cột Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, năng) :

 

- Nhận xét những kiến thức và năng của Môn học và hoạt động giáo dục học sinh chưa làm được ; biện pháp của giáo viên giúp đỡ học sinh và kết quả của các biện pháp đó.

- Nhn t những điểm nổi bật v s tiến bộ, hứng thú hc tập đối với Môn hc và hoạt động giáo dục.

- Sổ này th dùng để ghi nhận xét một hoặc một số môn học giáo viên bộ môn đảm nhận.

 

2. Phần cột Năng lực :

 

Nhận xét v một hoặc một số biểu hiện nổi bật v sự hình thành và phát triển năng lực của hc sinh ; dụ :

- T phc vụ, t quản : có ý thc t phc vụ/chuẩn b đ và biết gi gìn sách vở, đ dùng hc tập/tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm, lớp…

- Giao tiếp, hợp tác : sự tiến bộ khi giao tiếp/nói to rõ ràng/đã thắc mắc với giáo khi không hiểu bài/cần tích cực giúp đỡ bạn cùng học tốt…

- T hc và giải quyết vn đ : biết/bước đầu biết t học/t hn thành c nhiệm vụ hc tp/biết đặt câu hỏi và tự tìm tòi câu trả lời.

 

3. Phần cột Phẩm chất :

 

Nhn t v một hoặc một s biểu hiện nổi bật v s hình thành và phát triển phẩm cht của hc sinh, ví dụ :

- Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục : Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm/lớp ; Biết làm việc phù hợp nhà/thích đá bóng (múa, hát, vẽ)…

- Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm : Biết nhận lỗi/sửa lỗi/tự tin trao đổi ý kiến của mình trước tập thể/mạnh dạn nhận và chịu trách nhiệm v những việc mình đã làm…

- Trung thực, kỉ luật, đoàn kết : nhặt được của rơi tìm người trả lại/chấp hành nội quy trường, lớp…

- Tình cảm, thái đ : u quý bạn bè (cha, mẹ, ông, , thầy, cô)/kính trọng người ln tui/ biết giúp đỡ mọi người/cởi mở, thân thiện…

 

u ý : Nhn t i kim tra đnh kì được ghi vào phn “Nhn t thưng xuyên“

của tháng ...

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH

 

STT

Họ và tên học sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Nam 

Nữ

Dân tộc

Khuyết tật

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP ................. NĂM HỌC 20........... - 20...........

 

Địa chỉ liên lạc

Ghi chú

Nguyễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN

 

Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG THỨ NHẤT

 

Năng lực

Phẩm chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên học sinh

 

Môn ...............................

 

Môn ...............................

 

Môn ...............................

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP KẾT QU ĐÁNH GIÁ HỌC SINH C M HỌC

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên học sinh

Môn ...............................

Môn ...............................

Môn ...............................

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

Cuối học kì I

Cuối năm học

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

HT

CHT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN