Kế hoạch BDTX của GV của nhà trường năm học 2016-2017 giáo án Giáo án khác

  Đánh giá    Viết đánh giá
 19       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
qwwn0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/28/2016 10:18:12 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
19

PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-THCS Quy Nhơn, ngày tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường THCS Ghềnh Ráng Năm học 2016 - 2017 Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Số: /KH-THCS                                 
Quy Nhơn, ngày tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường THCS Ghềnh Ráng
Năm học 2016 - 2017
                                       
        Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ Kế hoạch số 554 /KH-PGDĐT ngày 23/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Quy Nhơn về bồi dưỡng thường xuyên cho cán giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2016-2017.
          Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Ghềnh Ráng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 - 2017 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
           1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác  theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành
           2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3. Mỗi CBQL và GV căn cứ vào kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch cá nhân nhằm thực hiện tốt nội dung, chương trình tự bồi dưỡng, đảm bảo tốt về mặt thời gian và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và năng lực của mỗi cá nhân.
 II. ĐỐI TƯỢNG BDTX:
            -Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong nhà trường.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học/giáo viên)
Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết BCH trung ương Đảng, của Tỉnh Ủy Bình Định, của cấp ủy địa phương.
Bao gồm: Tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Bình Định, của thành phố Quy Nhơn, của địa phương; Tình hình phát triển kinh tế- xã hội sau 5 năm thực hiện Nnghị quyết Đại hội XI của Đảng; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên
STT
Nội dung
Môn tổ chức tập huấn

1
- Một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá và sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học.
Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Công Nghệ, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật.

2
- Những định hướng đổi mới việc kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học ở trường THCS.


3
- Xây dựng khung đánh giá theo định hướng năng lực, hệ thống câu hỏi, bài tập cho việc đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo từng môn học cấp THCS.


4
- Xây dựng tài liệu điện tử và tổ chức diễn đàn trên mạng về kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học, thông qua trang mạng trường học kết nối của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5
- Tập huấn mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN-THCS): Sách hướng dẫn dạy học, Chương trình và phân phối chương trình, cách thức thực hiện mô hình, kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh.
PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                Số:    /KH-THCS                                                                 

Quy Nhơn, ngày    tháng 9 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường THCS Ghềnh Ráng

Năm học 2016 - 2017

                                       

        Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

 Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Kế hoạch số 554 /KH-PGDĐT ngày 23/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Quy Nhơn về bồi dưỡng thường xuyên cho cán giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2016-2017.

          n cứ tình hình thực tế, trường THCS Ghềnh Ráng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 - 2017 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

           1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác  theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành

           2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 3. Mỗi CBQL và GV căn cứ vào kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch cá nhân nhằm thực hiện tốt nội dung, chương trình tự bồi dưỡng, đảm bảo tốt về mặt thời gian và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và năng lực của mỗi cá nhân.

 II. ĐỐI TƯỢNG BDTX:

            -Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong nhà trường.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BDTX:

1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học/giáo viên)

Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết BCH trung ương Đảng, của Tỉnh Ủy Bình Định, của cấp ủy địa phương.

Bao gồm: Tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Bình Định, của thành phố Quy Nhơn, của địa phương; Tình hình phát triển kinh tế- xã hội sau 5 năm thực hiện Nnghị quyết Đại hội XI của Đảng; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:  30 tiết/năm học/giáo viên

 

STT

Nội dung

Môn tổ chức tập huấn

1

- Một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá và sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học.

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Công Nghệ, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật.

2

- Những định hướng đổi mới việc kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học ở trường THCS.

3

- Xây dựng khung đánh giá theo định hướng năng lực, hệ thống câu hỏi, bài tập cho việc đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo từng môn học cấp THCS.

4

- Xây dựng tài liệu điện tử và tổ chức diễn đàn trên mạng về kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học, thông qua trang mạng trường học kết nối của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5

- Tập huấn mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN-THCS): Sách hướng dẫn dạy học, Chương trình và phân phối chương trình, cách thức thực hiện mô hình, kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh.

2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3): 60 tiết/ năm học/ giáo viên

- Về tài liệu: Thực hiện theo Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 “Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở” gồm có 41 modul, mỗi modul có thời lượng là 15 tiết.

- Về nội dung: Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối lượng kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo Thông tư tương ứng. Mỗi cán bộ quản lý và Giáo viên tự chọn 4 modul trong tổng số 41modul quy đinh trong Thông tư

- Về phương thức: Trên cơ sở khối kiến thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và kế hoạch tự bồi dưỡng của GV, Hiệu trưởng nhà trường lên kế hoạch triển khai các nội dung BDTX thích hợp. Ngoài ra, có thể khai thác các nội dung trong cuốn “Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên” (NXB Giáo dục Việt Nam 2011) để thực hiện công tác BDTX theo quy định. Giao cho Phó Hiệu trưởng nghiên cứu kỹ tài liệu và hướng dẫn việc tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc những nội dung khó cho giáo viên, …

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

           1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ CM của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên ; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

           3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet)

V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ:

            1.Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:

 + Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

 + Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại Giỏi (G), loại Khá (K), loại Trung bình (TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX.

           2.1. Hình thức đánh giá.

Hiệu trưởng tổ chức đánh giá kết quả BDTX của GV: GV trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng như sau:

            + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX ( 5,0 điểm ).

            + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp ( 5,0 điểm ).

 *Trưởng PGD&ĐT đánh giá kết quả BDTX của Hiệu trưởng.

           2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

           Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 ( gọi là các điểm thành phần ).

           2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX.

           - Được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX   = [điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm TB của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (4 mô đun được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên)] : 3

-   ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX.

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên .Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại Giỏi (G) nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Loại Khá (K) nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm.

- Loại Trung bình (TB) nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành KH BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.

4.1. Hiệu trưởng tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Lập báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm kết thúc năm học.

4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận BDTX cho cán bộ quản lý và giáo viên THCS (Không cấp giấy chứng nhận cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch BDTX).

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN.

 

Thời gian tính theo năm học

2016 - 2017

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 9,10/2016

-Xây dựng KHBDTX của nhà trường trình PGD&ĐT phê duyệt

Giáo viên ( xong trước 03/10)

Tháng 10/2016

- Giáo viên xây dựng kế hoạch trình TTCM và BGH phê duyệt.

- Nhà trường phê duyệt KHBDTX của giáo viên.

BGH ( Xong trước 8/10)

Tháng 7,8,9,

10,11,12/2016

- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 1, 2

- CBQL + giáo viên

Tháng 10 /2016

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3:

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + Giáo viên

 - Tổ, nhóm CM

 

 

Tháng 11,12 /2016

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3:

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

 - Tổ, nhóm CM

 

 

Tháng 1, 2/2017

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3:

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

- Tổ, nhóm CM

 

 

Tháng 3,4/2017

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3:

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

 

 - Tổ, nhóm CM

 

Tháng 4,5/2017

- Báo cáo kết quả BDTX.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết trước ngày 20/05/2017.

- CBQL + giáo viên

- Nhóm trưởng, tổ trưởng CM

-Hiệu trưởng, PHT, TTCM

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

            1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng ( BGH, TTCM ).

            -  Xây dựng kế hoạch BDTX cho CBQL và giáo viên của nhà trường.

            - Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.

            - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.

            - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

            - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.

            - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

            2. Trách nhiệm của giáo viên.

            - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân trình Hiệu trưởng phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

            - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

          3. Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm và kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí hỗ trợ của các dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)  

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên của trường THCS Ghềnh Ráng  năm học 2016 - 2017. Yêu cầu cán bộ quản lý và toàn thể giáo viên nghiêm túc thực hiện ./.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                          

- Tổ CM;

- Lưu VT.

                                                                                                              

                                                                                                               Nguyễn Thị Thanh Hà

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-BDTX-cua-GV-cua-nha-truong-nam-hoc-2016-2017.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)