KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016 - 2017 giáo án Kế hoạch nhà trường

  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
55jo0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/18/2016 6:22:47 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
9

PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 106 /KH-THCS  Tân Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2016   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên Năm học 2016 – 2017 Căn cứ Kế hoạch số 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB ngày..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /KH-THCS
 Tân Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên
Năm học 2016 – 2017
                                                       
            Căn cứ Kế hoạch số 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB ngày 12/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2016 - 2017;
            Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường THCS Thị Trấn Tân Châu lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 – 2017 như sau:
I/.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
Đối với cán bộ quản lý ( CBQL ):
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý để thực hiện mục tiêu giáo dục, đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo theo yêu cầu chuẩn hiệu trưởng.
Phát triển năng lực tự học, tư bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên của CBQL.
Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng.
Đối với giáo viên:
Giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Phát triển kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý của nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Đơn vị chủ động lập kế hoạch, thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng, thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo đúng yêu cầu của ngành. Đồng thời, hướng dẫn giáo viên trong đơn vị thực hiện tốt các nội dung tự bồi dưỡng.
- Đơn vị báo cáo với Phòng GD&ĐT về nội dung bồi dưỡng; thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX giáo viên trong năm học. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng và rà soát, kiểm tra việc cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho giáo viên trong đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng.
- Nắm vững nhiệm vụ trong quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
- Triển khai và thực hiện kế hoạch, hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX.
II. Nguyên tắc:
            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
III. Đối tượng BDTX:
            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong toàn trường.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX:
1.Khối kiến thức bắt buộc:
Nội dung bồi dưỡng 1:
Mục đích: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học.
STT
Nội dung
Thời
gian
Đơn vị
thực hiện
Thành phần
tham dự
Dự kiến kết quả thực hiện

1
Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
 Từ 01/8/2016
đến 03/8/2016

Ban Tuyên giáo Huyện
Phòng GD&ĐT
CBQL, GV,NV
47/48, tỉ lệ 97,9%

2
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương

 


PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /KH-THCS

   Tân Châu, ngày  12   tháng  10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên

Năm học 2016 – 2017

                                                       

            Căn cứ Kế hoạch số 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB ngày 12/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2016 - 2017;

            Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường THCS Thị Trấn Tân Châu lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 – 2017 như sau:

I/.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đối với cán bộ quản lý ( CBQL ):

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý để thực hiện mục tiêu giáo dục, đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo theo yêu cầu chuẩn hiệu trưởng.

Phát triển năng lực tự học, tư bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên của CBQL.

Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng.

Đối với giáo viên:

Giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Phát triển kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý của nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Đơn vị chủ động lập kế hoạch, thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng, thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo đúng yêu cầu của ngành. Đồng thời, hướng dẫn giáo viên trong đơn vị thực hiện tốt các nội dung tự bồi dưỡng.

- Đơn vị báo cáo với Phòng GD&ĐT về nội dung bồi dưỡng; thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX giáo viên trong năm học. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng và rà soát, kiểm tra việc cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho giáo viên trong đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng.

1

 


- Nắm vững nhiệm vụ trong quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

- Triển khai và thực hiện kế hoạch, hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX.

II. Nguyên tắc:

            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.

            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.

            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.

            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.

III. Đối tượng BDTX:

            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong toàn trường.

IV. Nội dung, thời lượng BDTX:

1.Khối kiến thức bắt buộc:

Nội dung bồi dưỡng 1:

Mục đích: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học.

STT

Nội dung

Thời

gian

Đơn vị

thực hiện

Thành phần

tham dự

Dự kiến kết quả thực hiện

1

Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

     Từ 01/8/2016

đến 03/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện

 

 

CBQL, GV,NV

47/48, tỉ lệ 97,9%

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD&ĐT

 

 

2

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của cả nước; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

3

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

4

Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5

Thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016 (có cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo).

6

Báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

 

Nội dung bồi dưỡng 2: Do SGD&ĐT  tổ chức

Thời lượng 30 tiết/ năm

Đối với CBQL:

- Nội dung: Bồi dưỡng CBQL trường THCS theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ GD & ĐT.

- Thời gian: Quý III, IV năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Trường CĐSP TN, Trường ĐHSP Huế.

Đối với giáo viên:

 

1

Tâp huấn công tác giáo viên chủ nhiệm THCS

Tháng 8/2016

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

GVCN

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

2

Bồi dưỡng tập huấn tư vấn học đường và hướng nghiệp cho GV THCS

Tháng 8/2016

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

CBQL,GVCN

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

3

Tập huấn về kỹ thuật tổ chức các hoạt động học theo nhóm và tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động của HS THCS

Tháng 9/2016

 

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

CBQL,GV

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

1

 


4

Tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với học sinh lớp 7

Tháng 02/2017

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

CBQL,GV

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

5

Tập huấn về võ cổ truyền cho GV thể dục cấp THCS

Tháng 02/2017

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

GV dạy Thể dục

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

6

Tập huấn tăng cường về kỹ năng sống cho GV

Tháng 02/2017

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

GV Ngữ văn, Địa, Sinh, GDCD

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

7

Tập huấn quản lý và chuyên môn cho cán bộ các Trung tâm VHTT-HTCĐ

Tháng 02/2017

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

CB, GV làm Trung tâm VHTT-HTCĐ

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

8

Tập huấn kỹ năng sống cho GV cốt cán TTGDTX, TT VHTT-HTCĐ

Tháng 02/2017

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

CB, GV làm Trung tâm VHTT-HTCĐ

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

 

2.Khối kiến thức tự chọn

Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng 60 tiết/ 1 năm

+ Đối với CBQL: Sử dụng tài liệu theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ GD & ĐT và những tài liệu liên quan khác.

+ Đối với giáo viên: Tiếp tục thực hiện theo theo hướng dẫn tại công văn số 3160/SGD&ĐT-GDCN ngày 06/11/2013 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên.

Về nội dung:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch tự bồi dưỡng của giáo viên, trường THCS Thị Trấn Tân Châu thực hiện BDTX theo 4 mô – đun sau:

 

Mã mô đun

Tên và nội dung

mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian

tự học

( tiết )

Thời gian học

tập trung

( tiết )

Lý thuyết

Thực hành

1

 


 

 

THCS

3

- Giáo dục học sinh THCS cá biệt

1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt.

2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt.

3.Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt.

 

 

Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

THCS

12

Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của HS THCS.

- Xác định những ảnh hưởng của stress đối với học sinh THCS.

-Biểu hiện và mức độ strees đối với HS THCS.

Nắm được các phương pháp nhận biết các biểu hiện căng thẳng tâm lý trong học tập của học sinh THCS

Vận dụng các PP, kĩ năng để hỗ trợ HS ứng phó với strees trong học tập.

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

THCS 23

 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS THCS.

- Những vấn đề cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS THCS.

- Các PP kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS THCS.

 

Sử dụng thành thạo các PP kiểm tra, đánh giá phù hợp với từng tình huống cụ thể và mục tiêu học tập đã xác định.

Có ý thức tích cực và sẵn sang đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng chuẩn hoá.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

THCS

29

Giáo dục HS THCS thông qua các hoạt động giáo dục.

- Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Có kĩ năng xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Có kĩ năng tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường một cách hiệu quả.

 

10

 

 

2

 

3

1

 


 

 Đối với cán bộ quản lý: Bồi dưỡng CBQL trường THCS theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ GD & ĐT.

V. Hình thức tổ chức BDTX:

            1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung của Phòng GD&ĐT, của nhà trường.

            2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu (Website trường, mạng internet...)

            3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp tổ, nhóm chuyên môn. (Nếu có)

            4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:

            1. Phương thức đánh giá.

            a. Hình thức đánh giá.

            - Đối với nội dung  bồi dưỡng 1 và 2, tùy  các cấp quy định theo hình thức kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch…

            - Đối với nội dung bồi dưỡng 3, BDTX bằng tự học của giáo viên  kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ, nhóm bộ môn của nhà trường, cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề.

Nhà trường tổ chức đánh giá; Điểm được áp dụng như sau:

            + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX ( 5 điểm ).

            + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp ( 5 điểm ).

            b. Thang điểm đánh giá kết quả.

            Theo thang điểm từ 0 đến 10 đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 ( gọi là các điểm thành phần ).

            c. Điểm trung bình kết quả BDTX.

            - Được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX   = [điểm nội dung 1 + điểm nội dung 2 + điểm TB nội dung 3 (4 mô đun)] : 3

- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân.

Lưu ý : Việc kiểm tra đánh giá của Phòng GD&ĐT.

+Thi tập trung theo nhóm giáo viên có chung mô đun về kế hoạch bồi dường thường xuyên của cá nhân.

2. Xếp loại kết quả BDTX.

a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên và được xếp loại kết quả như sau:

- Loại Giỏi (G) nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Loại Khá (K) nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm.

1

 


- Loại Trung bình (TB) nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.

b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.

a. Nhà trường tổ chức tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Lập báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm kết thúc năm học.

b. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận BDTX cho CBQL và giáo viên.

 

VI. Thời gian thực hiện.

 

Thời gian tính theo năm học 2016 2017

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 10/2016

Bồi dưỡng nội dung mô – đun 3

 

 

CBQL + GV

Tháng 11/2016

Bồi dưỡng nội dung mô – đun 12.

 

CBQL + GV

Tháng 01/2017

Bồi dưỡng nội dung mô - đun 29.

-CBQL + GV

 

Tháng 3/2017

Bồi dưỡng nội dung mô – đun 17.

-CBQL + GV

 

 

 

 Tháng 5 / 2017

- Báo cáo kết quả BDTX.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.

- CBQL + giáo viên

- Nhóm trưởng, tổ trưởng chuyên môn

- BGH

 

 

VII. Tổ chức thực hiện.

            1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng ( BGH ).

            -  Xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên của nhà trường.

            - Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.

            - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.

            - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

1

 


            - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.

            - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

            2. Trách nhiệm của giáo viên.

            - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

            - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

            

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THCS thị trấn Tân Châu năm học 2016 – 2017. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên  nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);                                      

- Lưu VT.

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

KE-HOACH-BDTX-NAM-HoC-2016-2017.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)