Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017

giáo án VƯƠNG
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5bon0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/19/2016 6:37:15 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Vương Ngày sinh : 29/12/1977 Ngày vào ngành: 05/09/1998 Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành: Ngữ Văn I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch: - Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT; -..,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017, Giáo Án Vương , Giáo án điện tử Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017, doc, 1 trang, 0.00 M, VƯƠNG chia sẽ bởi Vượng Nguyễn Thị đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-BDTX-nam-hoc-2016-2017.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2016 – 2017
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Vương
Ngày sinh : 29/12/1977
Ngày vào ngành: 05/09/1998
Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành: Ngữ Văn
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT;
- Các thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT – BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm2011, Thông tư số 36/2011/TT – BGD ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD & ĐT;
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, của phòng GD ĐT thành phố Bắc Ninh.
II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.
A. Mục đích yêu cầu:
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
B. Nội dung:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:
Căn cứ vào quyết định của Bộ giáo dục và đào.
. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết):
Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng:
Vận dụng các phương pháp trong giảng dạy Ngữ văn THCS (30 tiết)
2. Khối kiến thức tự chọn.
- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH
- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.
- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 4 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2016 – 2017.
Mã mô đun

Tên nội dung mô đun
 Thời gian thực hiện
Thời gian
hoàn thành
Ghi chú

THCS 31

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Học kì I,II

Học kì I,II


THCS
23
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Kì I
Kì IIC. Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;
- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;
- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;
D. Những khuyến nghị:
Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
- Dạy học với công nghệ thông tin

- Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
Duyệt của BGH
Duyệt của tổ CM
 Người lập kế hoạch
Nguyễn Thi VươngKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2016 – 2017

 

               Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Vương

               Ngày sinh : 29/12/1977

               Ngày vào ngành: 05/09/1998

               Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành: Ngữ Văn

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT;

- Các thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT – BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm2011, Thông tư số 36/2011/TT – BGD ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD & ĐT;

- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, của phòng GD ĐT thành phố Bắc Ninh.

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)  Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:

Căn cứ vào quyết định của Bộ giáo dục và đào.

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (30 tiết): 

  Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng:

   Vận dụng các phương pháp trong giảng dạy Ngữ văn THCS     (30 tiết)

2. Khối kiến thức tự chọn.

- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 4 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2016 – 2017.

 

Mã mô đun

 

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

THCS 31

 

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

 

 

Học kì I,II

 

 

Học kì I,II

 

 

THCS

23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Kì I

Kì II

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;

 

D. Những khuyến nghị:

Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:

- Dạy học với công nghệ thông tin

- Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

 

Duyệt của BGH

Duyệt của tổ CM

  Người lập kế hoạch

 

 

 

Nguyễn  Thi Vương

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Mẫu Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017
  Tập đọc 3

  Mẫu Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017

  Giáo án điện tử Tập đọc 3

  PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ TRƯỜNG TH AN THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  An Thuận, ngày ..... tháng … năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 - 2017 Họ và tên giáo viên:..

 • KE HOACH BDTX NAM HOC 2016-2017
  Kế hoạch BDTX

  KE HOACH BDTX NAM HOC 2016-2017

  Giáo án điện tử Kế hoạch BDTX

  PHÒNG GD & ĐT IAPA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/KH- PĐP Chư Răng, ngày 10 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CBQL VÀ GIÁO VIÊN Năm học 2016 – 2017 Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và..

 • KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016-2017
  Giáo án khác

  KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  TRƯỜNG TH SƠN TRÀ TỔ: 4, 5 Số: 01/KH-BDTXCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 -2017 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường..

 • Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017
  Giáo án khác

  Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  PHÒNG GD&ĐT SƠN TỊNH TRƯỜNG TH TỊNH TRÀ Số: /KH-BDTX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tịnh Trà, ngày 01 tháng 8 năm 2016  KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 – 2017 Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về..

 • Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016-2017
  Tin học 6

  Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Tin học 6

  TRƯỜNG THCS NGHI YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 - Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng - Ngày sinh: 10/10/1980 - Năm vào ngành giáo dục: 2002 - Tổ chuyên môn: Khoa học Tự nhiên - Trình độ..

 • Mẫu Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017
  Tiếng Việt

  Mẫu Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017

  Giáo án điện tử Tiếng Việt

  PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ TRƯỜNG TH AN THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  An Thuận, ngày ..... tháng … năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 - 2017 Họ và tên giáo viên:..

 • KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
  Thời khóa biểu

  KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử Thời khóa biểu

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 / KH – QT Krông năng, ngày 26 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017 Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành..

 • Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017
  VƯƠNG

  Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử VƯƠNG

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Vương Ngày sinh : 29/12/1977 Ngày vào ngành: 05/09/1998 Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành: Ngữ Văn I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch: - Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT; -..

 • Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017
  HƯỜNG

  Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử HƯỜNG

  Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường Ngày sinh : 12/01/1974 Ngày vào ngành: 20/10/2003 Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Mĩ thuật I...

 • Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017
  2016-2017

  Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử 2016-2017

  Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ......................................................  Kinh Bắc, ngày 26 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Mai Ngày sinh :..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU