Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017 giáo án Công văn PGD

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
joeo0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2016 7:57:43 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
0

UBND HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB Tân Châu, ngày 12 tháng 8 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên Năm học 2016-2017 Căn cứ Kế hoạch số 1238/KH-SGD&ĐT ngày 04 tháng 07..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
UBND HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB Tân Châu, ngày 12 tháng 8 năm 2016
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên
Năm học 2016-2017
Căn cứ Kế hoạch số 1238/KH-SGD&ĐT ngày 04 tháng 07 năm 2016 của Sở GD&ĐT Tây Ninh về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017;
Phòng GD&ĐT Tân Châu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017 của ngành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Phát triển kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý của nhà trường.
2. Yêu cầu:
Các đơn vị căn cứ vào chỉ đạo của Phòng GD&ĐT chủ động lập kế hoạch, thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng, thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo đúng yêu cầu của ngành. Đồng thời hướng dẫn giáo viên trong đơn vị thực hiện tốt các nội dung tự bồi dưỡng.
Từng đơn vị báo cáo với Phòng GD&ĐT về nội dung bồi dưỡng; thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX giáo viên trong năm học. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng và rà soát, kiểm tra việc cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho CBQL, giáo viên trong đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng.
3. Đối tượng áp dụng:
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
1. Nội dung bồi dưỡng 1 (áp dụng chung cho cả 3 ngành học : MN, TH, THCS)
STT
Nội dung
Thời
gian
Đơn vị
thực hiện
Thành phần
tham dự
Dự kiến kết quả thực hiện

1
Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
 Từ 26/7/2016
đến 06/8/2016

Ban Tuyên giáo Huyện
Phòng GD&ĐT
CBQL, GV,NV các ngành học MN, TH,THCS
1379/1387 CB,GV,NV các ngành học MN,TH,THCS
(tỉ lệ 99,42%)

2
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của cả nước; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

3
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

4
Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5
Thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016 (có cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo).

6
Báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

2. Nội dung bồi dưỡng 2 cho từng ngành học như sau:
2.1. Mầm non: Thực hiện 30 tiết/năm học
STT
Nội dung
Thời
gian
Đơn vị
thực hiện
Thành phần
tham dự
Dự kiến
kết quả
thực hiện

1
Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho GV
Tháng 8/2016
Phòng GDMN
SGD&ĐT, BP CM Mầm non Phòng GD&ĐT
CBQL

 


 UBND HUYỆN TÂN CHÂU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Số: 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB                  Tân Châu, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lýgiáo viên

Năm học 2016-2017

 

Căn cứ Kế hoạch số 1238/KH-SGD&ĐT ngày 04 tháng 07 năm 2016 của Sở GD&ĐT Tây Ninh về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017;

Phòng GD&ĐT Tân Châu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017 của ngành như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Phát triển kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý của nhà trường.

2. Yêu cầu:

Các đơn vị căn cứ vào chỉ đạo của Phòng GD&ĐT chủ động lập kế hoạch, thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng, thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo đúng yêu cầu của ngành. Đồng thời hướng dẫn giáo viên trong đơn vị thực hiện tốt các nội dung tự bồi dưỡng.

Từng đơn vị báo cáo với Phòng GD&ĐT về nội dung bồi dưỡng; thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX giáo viên trong năm học. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng và rà soát, kiểm tra việc cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho CBQL, giáo viên trong đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng.

3. Đối tượng áp dụng:

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:

1. Nội dung bồi dưỡng 1 (áp dụng chung cho cả 3 ngành học : MN, TH, THCS)

- 1 -


STT

Nội dung

Thời

gian

Đơn vị

thực hiện

Thành phần

tham dự

Dự kiến kết quả thực hiện

1

Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

     Từ 26/7/2016

đến 06/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD&ĐT

CBQL, GV,NV các ngành học MN, TH,THCS

1379/1387 CB,GV,NV các ngành học MN,TH,THCS

(tỉ lệ 99,42%)

2

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của cả nước; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

3

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

4

Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5

Thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016 (có cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo).

6

Báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

2. Nội dung bồi dưỡng 2 cho từng ngành học như sau:

2.1. Mầm non: Thực hiện 30 tiết/năm học

STT

Nội dung

Thời

gian

Đơn vị

thực hiện

Thành phần

tham dự

Dự kiến

- 1 -


 

 

 

 

 

kết quả

thực hiện

1

Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho GV

Tháng 8/2016

Phòng GDMN

SGD&ĐT, BP CM Mầm non Phòng GD&ĐT

CBQL,GV

 Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

2

Tập huấn 10 mô đun nâng cao

Tháng 8/2016

Phòng GDMN

(SGD&ĐT)

Cán bộ

PGD&ĐT, CBQL,GV cốt cán

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

3

Tân huấn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau khi điều chỉnh

Tháng 8/2016

Phòng GDMN

(SGD&ĐT)

Cán bộ

PGD&ĐT, CBQL,GV cốt cán

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

4

Bồi dưỡng chuyên đềphát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Tháng 03/2017

Phòng GDMN

(SGD&ĐT)

Cán bộ

PGD&ĐT, CBQL,GV cốt cán

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

5

Tổng kết chuyên đề nâng cao chất lượng phát triển vận động chotrẻ mầm non giai đoạn 2013-2016

Tháng 03/2017

Phòng GDMN

(SGD&ĐT)

Cán bộ

PGD&ĐT, CBQL,GV cốt cán

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

2.2. Tiểu học:  Thực hiện 30 tiết/năm học

STT

Nội dung

Thời

gian

Đơn vị

thực hiện

Thành phần

tham dự

Kết quả

thực hiện

1

Tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam lớp 4 (VNEN)

Tháng 8/2016

Giáo dục Tiểu học (SGD&ĐT), BP CM Tiểu học PGD&ĐT

CBQL,GV

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

2

Tập huấn nâng cao năng lực giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật

Tháng 8/2016

Giáo dục Tiểu học (SGD&ĐT), PGD&ĐT

CBQL,GV cốt cán

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

3

Tập huấn dạy học Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục

Tháng 02/2017

Giáo dục Tiểu học (SGD&ĐT), BP CM Tiểu học PGD&ĐT

CBQL,GV cốt cán

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

- 1 -


 

 

 

(SGD&ĐT)

 

 

4

Tập huấn kỹ thuật và phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Tháng 02/2017

Giáo dục Tiểu học (SGD&ĐT)

CBQL,GV

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

2.3. Trung học cơ sở:  Thực hiện 30 tiết/năm học

1

Tâp huấn công tác giáo viên chủ nhiệm THCS

Tháng 8/2016

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

GVCN

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

2

Bồi dưỡng tập huấn tư vấn học đường và hướng nghiệp cho GV THCS

Tháng 8/2016

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

CBQL,GVCN

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

3

Tập huấn về kỹ thuật tổ chức các hoạt động học theo nhóm và tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động của HS THCS

Tháng 9/2016

 

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

CBQL,GV

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

4

Tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với học sinh lớp 7

Tháng 02/2017

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

CBQL,GV

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

5

Tập huấn về võ cổ truyền cho GV thể dục cấp THCS

Tháng 02/2017

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

GV dạy Thể dục

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

6

Tập huấn tăng cường về kỹ năng sống cho GV

Tháng 02/2017

Phòng GDTrH (SGD&ĐT)

GV Ngữ văn, Địa, Sinh, GDCD

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

7

Tập huấn quản lý và chuyên môn cho cán bộ các Trung tâm VHTT-HTCĐ

Tháng 02/2017

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

CB, GV làm Trung tâm VHTT-HTCĐ

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

8

Tập huấn kỹ năng sống cho GV cốt cán TTGDTX, TT VHTT-HTCĐ

Tháng 02/2017

 

Phòng GDTX-CN

(SGD&ĐT)

CB, GV làm Trung tâm VHTT-HTCĐ

Dự kiến đạt 100% so với kế hoạch đề ra

2.4. Đối với cán bộ quản lý:

- 1 -


- Nội dung: Bồi dưỡng CBQL trường THCS theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ GD & ĐT.

- Thời gian: Quý III, IV năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Trường CĐSP TN, Trường ĐHSP Huế.

- Đối tượng: Tất cả CBQL trường THCS gồm 28 người

3. Nội dung bồi dưỡng 3 cho từng ngành học như sau:

* Thời lượng khoảng 60 tiết/ năm học

- Về phương thức: Trên cơ sở khối kiến thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và kế hoạch tự bồi dưỡng của giáo viên, Hiệu trưởng các trường lên kế hoạch triển khai các nội dung BDTX cho giáo viên. Hiệu trưởng phải nghiên cứu kỹ tài liệu và hướng dẫn việc tự học, thực hành, hệ thống hoa kiến thức, giải đáp thắc mắc những nội dung khó cho giáo viên...

- Về tài liệu:

+ Đối với CBQL: Sử dụng tài liệu theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ GD & ĐT và những tài liệu liên quan khác.

+ Đối với giáo viên: Tiếp tục thực hiện theo theo hướng dẫn tại công văn số 3160/SGD&ĐT-GDCN ngày 06/11/2013 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên.

- Về nội dung: Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối lượng kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo Thông tư tương ứng. Giáo viên mầm non tự chọn từ mô đun MN 1 đến mô đun MN 44. Giáo viên Tiểu học tự chọn từ mô đun TH1 đến mô đun TH 45. Giáo viên THCS tự chọn từ mô đun THCS 1 đến mô đun THCS 41.

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:

1. Bồi dưỡng bằng tự học của CBQL, giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ (khối) bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo mới của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lục đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục qua từng năm.

4. Đối với nội dung tự chọn (đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên) phải được xây dựng trên cơ sở nhu cầu đề xuất của giáo viên và CBQL các đơn vị trường học, không được áp đặt mô đun bồi dương như một số đơn vị trong thời gian qua.

IV. KINH PHÍ:

- 1 -


Phòng GD&ĐT sẽ lập dự trù cụ thể kinh phí tổ chức các lớp BDTX (nếu tập trung học tại huyện) ngay sau khi có thông báo của Sở GD&ĐT Tây Ninh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng GD&ĐT:

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trong huyện năm học 2016-2017.

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện tại cơ sở.

-Tổng hợp kết quả BDTX và báo cáo về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 09/6/2017.

2. Các đơn vị trường:

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX giáo viên tại đơn vị trong năm học 2016-2017.

- Căn cứ kế hoạch chung của ngành, tình hình thực tiễn của đơn vị và kế hoạch của giáo viên để xây dựng kế hoạch BDTX tại đơn vị năm học 2016-2017. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp. Hiệu trưởng phải phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên, tổ chuyên môn. Kế hoạch chung của đơn vị nộp về Phòng GD&ĐT (Bộ phận TCCB) để được phê duyệt và thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện BDTX của giáo viên tại cơ sở.

- Đánh giá công tác BDTX của giáo viên trong đơn vị và tổng hợp kết quả báo cáo về Phòng GD&ĐT (bộ phận TCCB) trước ngày 05/06/2017 .

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT Tân Châu. Trưởng Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường trực thuộc thực hiện đúng nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:         KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng GDCN Sở GD&ĐT (để b/c);                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện (để b/c);  

- BLĐ Phòng GD&ĐT;                        ( Đã ký)

- Các đơn trường trực thuộc (th/h);      

- Lưu VT, TCCB.                                          

 

  Nguyễn Việt Quang

- 1 -

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-BDTX-nam-hoc-2016-2017.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)