Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017 giáo án BÍCH THUỶ

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rvlo0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/19/2016 5:20:07 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
0

Trường THCS Kinh Bắc Tổ : Khoa học xã hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ......................................................   Kinh Bắc, ngày 5 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Bích Thủy..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Trường THCS Kinh Bắc
Tổ : Khoa học xã hội
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
......................................................

 Kinh Bắc, ngày 5 tháng 10 năm 2016
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2016 – 2017
Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Bích Thủy
Ngày sinh : 19/03/1980
Ngày vào ngành: 15/09/2003
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Ngữ Văn
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
-Thực hiện công văn số 743 / SGD & ĐT- GDTX ngày 25/6/2014 của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh
- Công văn số 531/KH –PGD&ĐT ngày 10 / 9/2014 của phòng GD& ĐT thành phố Bắc Ninh
II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.
A. Mục đích yêu cầu:
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
B. Nội dung:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết
. Nội dung bồi dưỡng 2: (60 tiết):
2. Khối kiến thức tự chọn (30 tiết)
- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH
- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.
- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun để tự bồi dưỡng trong năm học 2015– 2016 như sau :
Mã mô đun

Tên nội dung mô đun
 Thời gian thực hiện
Ghi chú

THCS 35

dục kĩ năng sống cho học sinh

học kỳ I


THCS
23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Học kỳ 2C. Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;
- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;
- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;
D. Những kiến nghị:
Duyệt của BGH
 Duyệt của tổ CM
 Người lập kế hoạch

Vũ Thị Bích Thủy 


Tr­­êng THCS Kinh B¾c

Tæ : Khoa häc x· héi

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖtNam

§éc lËp Tù do H¹nh phóc

......................................................

                                                                            Kinh Bắc, ngày 5 tháng 10 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2016 – 2017

 

               Họ và tên giáo viên: Vò ThÞ BÝch Thñy

               Ngày sinh :  19/03/1980

               Ngày vào ngành: 15/09/2003

               Trình độ chuyên môn:   §¹i häc

               Chuyên ngành: Ng÷ V¨n

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

-Thực hiện công văn số 743 / SGD & ĐT- GDTX ngày 25/6/2014 của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

- Công văn số 531/KH –PGD&ĐT  ngày 10 / 9/2014 của phòng GD& ĐT thành phố Bắc Ninh

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.


a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiếtBồi dưỡng về chính trị , nghị quyết

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (60 tiết): 

2. Khối kiến thức tự chọn (30 tiết)

- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun  để tự bồi dưỡng trong năm học 2015– 2016 như sau :

 

Mã mô đun

 

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Ghi chú

THCS 35

 

Giao dôc kÜ n¨ng sèng cho häc sinh

 

 

học kỳ I

 

 

THCS

23

 

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

Học kỳ 2

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;

 

D. Những kiÕn nghị:

 

 

Duyệt của BGH

    Duyệt của tổ CM

         Người lập kế hoạch

 

 

 

 

          Vò ThÞ BÝch Thñy

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-2016-2017.docx[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)