ke hoach boi duong thuong xuyen giao vien mam non nam hoc 2015-2016 giáo án Văn bản Lưu trữ

  Đánh giá    Viết đánh giá
 11       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
sq9e0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/5/2015 8:25:18 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
0
Lần tải
11
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH ĐIỀU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /KH-PGDĐT
Vĩnh Điều, ngày 3 tháng 11 năm 2015


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2015-2016
Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-PGDĐT, ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Phòng GDĐT Giang Thành về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015-2016;
Trường mầm non Vĩnh Điều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
MỤC ĐÍCH
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và của phòng GDĐT.
ĐỐI TƯỢNG
1. Đối tượng bắt buộc:
Tất cả giáo viên đang giảng dạy tại trường mầm non Vĩnh Điều.
2. Đối tượng được miễn, giảm, hoãn bồi dưỡng thường xuyên:
- Giáo viên chuẩn bị nghỉ hưu còn thời gian công tác dưới 1 học kỳ không phải BDTX nhưng khuyến khích tham gia.
- Giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản.
- Giáo viên sức khoẻ yếu đi điều trị từ 03 tháng trở lên có giấy xác nhận của bệnh viện.
- Nhân viên văn phòng (trừ những giáo viên được phân công làm công tác văn phòng).
- Giáo viên đang ốm được tạm nghỉ BDTX trong thời gian điều trị, nghỉ bệnh, nghỉ việc riêng có lý do chính đáng nhưng phải đảm bảo được bồi dưỡng lại những nội dung chưa được bồi dưỡng tại đơn vị sau thời gian nghỉ.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/giáo viên/năm học
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/giáo viên/năm học.
Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết: Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ kinh tế xã hội, về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vũng mạnh”.
Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên/năm học.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên mầm non, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, cụ thê:

STT
Nội dung
Số tiết
Ghi chú

1
Giáo dục trẻ khó khăn về ngôn ngữ
10
Tài liệu tập huấn

2
Hướng dẫn bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi
8
Tài liệu tập huấn

3
Phát hiện và phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ MN, dạy trẻ làm trung tâm.
12
Tài liệu tập huấn

 2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/giáo viên/năm học.
2.2.1. Nội dung trong chương trình BDTX của giáo viên mầm non (do BGD&ĐT biên soạn): 30 tiết/giáo viên/năm học:
Đối tượng
Số mô đun cá nhân lựa chọn
Số tiết cho mỗi môđun
Tổng số tiết

Giáo viên Mầm non
2
15
2x15=30 tiết

Lưu ý: Mỗi giáo viên tự lựa chọn 02 môđun bồi dưỡng (tương đương với 30 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. Theo đó, tùy theo trình độ chuyên môn, năng lực của mình giáo viên sẽ chọn những môđun khác nhau để tự bồi dưỡng.

 

PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH

    TRƯỜNG MẦM NON VĨNH ĐIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:     /KH-PGDĐT

Vĩnh Điều, ngày 3  tháng 11 năm 2015

 

 

K HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
năm học 2015-2016

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-PGDĐT, ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Phòng GDĐT Giang Thành về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, ph thông năm học 2015-2016;

Trường mầm non Vĩnh Điều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 như sau:

I.     MỤC ĐÍCH

1.    Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2.    Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực t chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường của phòng GDĐT.

II.      ĐỐI TƯỢNG

1. Đối tượng bắt buộc:

Tất cả giáo viên đang giảng dạy tại trường mầm non Vĩnh Điều.

2. Đối tượng được miễn, giảm, hoãn bồi dưỡng thường xuyên:

 - Giáo viên chuẩn bị nghỉ hưu còn thời gian công tác dưới 1 học kỳ không phải BDTX nhưng khuyến khích tham gia.

 - Giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản.

 - Giáo viên sức khoẻ yếu đi điều trị từ 03 tháng trở lên có giấy xác nhận của bệnh viện.

 - Nhân viên văn phòng (trừ những giáo viên được phân công làm công tác văn phòng).

 - Giáo viên đang ốm được tạm nghỉ BDTX trong thời gian điều trị, nghỉ bệnh, nghỉ việc riêng có lý do chính đáng nhưng phải đảm bảo được bồi dưỡng lại những nội dung chưa được bồi dưỡng tại đơn vị sau thời gian nghỉ.

 

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG

1.     Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/giáo viên/năm học

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/giáo viên/năm học.

Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết: Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ kinh tế xã hội, về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vũng mạnh”.

Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên/năm học.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên mầm non, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, cụ thê:

 

STT

Nội dung

Số tiết

Ghi chú

1

Giáo dục trẻ khó khăn về ngôn ngữ

 

10

Tài liệu tập huấn

2

Hướng dẫn bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

8

Tài liệu tập huấn

3

Phát hiện và phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ MN, dạy trẻ làm trung tâm.

12

Tài liệu tập huấn

2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/giáo viên/năm học.

2.2.1. Nội dung trong chương trình BDTX của giáo viên mầm non (do BGD&ĐT biên soạn): 30 tiết/giáo viên/năm học:

 

Đối tượng

Số mô đun  cá nhân lựa chọn

Số tiết cho mỗi môđun

Tổng số tiết

Giáo viên Mầm non

2

15

2x15=30 tiết

Lưu ý: Mỗi giáo viên tự lựa chọn 02đun bồi dưỡng (tương đương với 30 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. Theo đó, tùy theo trình độ chuyên môn, năng lực của mình giáo viên sẽ chọn những môđun khác nhau để tự bồi dưỡng. Sau đó, giáo viên đăng ký với nhà trường để được tạo điều kiện thực hiện và đánh giá kết quả.

3. Căn cứ để lựa chọn nội dung bồi dưỡng:

-      Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non (có 44 môđun, giáo viên chọn 02 môđun).

 2.2.2. Nội dung khác: 30 tiết/giáo viên/năm học:

 Nội dung này bao gồm tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, dự giờ, thao hội giảng cấp trường, cấp huyện, tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm, tự làm đồ dùng dạy học...và các nội dung khác mà mỗi giáo viên tự xác định qua đó nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

 Nội dung này do Ban Giám hiệu trường hướng dẫn, gợi ý giáo viên đăng ký làm sao đảm bảo đủ số tiết quy định.

IV. QUI TRÌNH TỔ CHỨC, ĐÁNH GIÁ BDTX:

 1. Giáo viên tự chọn nội dung BDTX và đăng ký với trường qua tổ chuyên môn làm sao đảm bảo đủ số tiết quy định (60 tiết/giáo viên/năm),BGH Trường sẽ thông báo cho toàn th giáo viên biết các môđun đã được chọn bồi dưỡng trong năm đối với từng giáo viên. Công bố lịch tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu của từng giáo viên. Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo BDTX (thành phần ban giám khảo gồm có Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng, Phó hiệu trưởng làm Phó chủ tịch Hội đồng; các tổ trưởng, tổ phó là thành viên Hội đồng).

2. Tổ trưởng, tổ phó các tổ hướng dẫn giáo viên tự đọc tài liệu bồi dưỡng (tài liệu bồi dưỡng là các môđun thuộc nội dung 3 do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn). Thống nhất biểu mẫu báo cáo việc vận dụng những kiến thức BDTX vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh của mỗi cá nhân; thống nhất thời gian nộp báo cáo cho tổ chuyên môn, thời gian chấm báo cáo của tổ.

3. Giáo viên tự bồi dưỡng thông qua đọc tài liệu bồi dưỡng vận dụng nội dung bồi dưỡng vào hoạt động dạy và học cùng các nội dung khác theo kế hoạch của cá nhân trong năm học.

4. Tổ trưởng, tổ phó tổ chức chấm báo cáo của giáo viên và công bố công khai kết quả chấm. Sau khi thống nhất kết quả, tổ gửi kết quả cho Chủ tịch Hội đồng giám khảo duyệt kết quả chấm điểm BDTX của tổ đối với giáo viên.

5. Duyệt kết quả chấm điểm BDTX:

5.1. Ban Giám hiệu duyệt kết quả BDTX của giáo viên:

5.1.1. Chủ tịch và các phó chủ tịch hội đồng giám khảo căn cứ đề nghị của các tổ cùng với việc xem xét, đánh giá dựa trên việc theo dõi, giám sát thực tế hoạt động của giáo viên để thống nhất chấm điểm BDTX của từng giáo viên và lưu kết quả BDTX của toàn trường.

Hồ sơ lưu kèm theo kết quả chấm BDTX của  đơn vị gồm có:

* Đối với tổ chuyên môn:

- Quyết định thành lập HĐ giám khảo BDTX.

- Kế hoạch BDTX của tổ.

- Biên bản các phiên họp tổ.

- Các báo cáo chuyên đề của giáo viên trong tổ.

- Kết quả chấm điểm BDTX của tổ.

* Đối với BGH:

- Quyết định thành lập HĐ giám khảo BDTX.

- Kế hoạch BDTX của trường.

- Kết quả (điểm) BDTX của giáo viên toàn trường có chữ ký của chủ tịch và thư ký hội đồng giám khảo.

5.1.2. Nhà trường tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

                 V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG

1.      Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

-     Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các môđun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

-     Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: giỏi (G), khá (K), trung bình (TB) và không hoàn thành kế hoạch.

2.      Phương thức đánh giá kết quả BDTX

2.1.           Hình thức đánh giá kết quả BDTX

a)     BGH tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua báo cáo chuyên đề của mỗi cá nhân.

b)     Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá kết quả nội dung bồi dưỡng 1 và 2; Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên nội dung bồi dưỡng 3, như hướng dẫn quy trình ở trên. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

-      Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

-     Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

2.2.      Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi môđun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các môđun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3.       Xếp loại kết quả BDTX

3.1.      Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

-      Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

-      Loại K nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

-      Loại G nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2.      Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3.      Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên, gửi cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-     BGH Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường trước ngày 06/10/2015

- Tham dự thảo luận ở các tổ, nhằm giúp các tổ nâng cao chất lượng BDTX, đồng thời kiểm tra, giám sát tình hình BDTX ở các tổ.

 Tổ chức đánh giá, Tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2016.

-     Thực hiện chế độ, chính sách quy định đối với giáo viên tham gia BDTX (nếu có).

1.       Trách nhiệm của giáo viên

-      Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân trước ngày 20/10/2015; thực hiện tốt các quy định về BDTX của phòng Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường.

-      Tham gia bồi dưỡng tập trung vào tháng 6,7,8/2016.

-      Chọn 4 mođun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn theo quy định.

-      Báo cáo cho tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

4. Khung thời gian thực hiện: (Thời gian thực hiện là những tháng được tô đen)

 

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (Tháng)

Năm 2015

Năm 2016

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Xây dựng kế hoạch (GV, trường,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bồi dưỡng tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bồi dưỡng tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kiểm tra, giám sát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tổng hợp kết quả, báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tổ chức Hội thảo, sơ kết, tổng kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban giám hiệu trường mầm non Vĩnh Điều yêu cầu tất cả giáo viên trong đơn vị thực hiện tốt theo kế hoạch nhà trường. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các đồng chí giáo viên báo cáo với BGH để có hướng giải quyết./.

 

 Nơi nhận:                                 HIỆU TRƯỞNG

   - Giáo viên trong trường;

   - Website nhà trường;

   - Lưu: VT, CM.

          

 

 

                                                                                               Nguyễn Thị Mý

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-mam-non-nam-hoc-2015-2016.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)