may bien ap mot pha

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 65       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5kq9uq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
1/8/2010 6:03:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
1
Lần tải
65
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 52- bài 46 MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA GV soạn:………………………………………… Đơn vị:…………………………………………… Lớp dạy:………………………………………... Tiết thứ:………………………………………... Ngày lên lớp:…………………………………… I. MỤC TIÊU Học xong bài này họ,xem chi tiết và tải về giáo án may bien ap mot pha, Giáo Án , Giáo án điện tử may bien ap mot pha, doc, 1 trang, 0.01 M, chia sẽ bởi Sinh La Tiến đã có 65 download

LINK DOWNLOAD

may-bien-ap-mot-pha.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Tiết 52- bài 46 MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA
GV soạn:…………………………………………
Đơn vị:……………………………………………
Lớp dạy:………………………………………...
Tiết thứ:………………………………………...
Ngày lên lớp:……………………………………
I. MỤC TIÊU
Học xong bài này học sinh phải:
1, Kiến thức
- Hiểu được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy biến áp một pha.
- Hiểu được các số liệu kỹ thuật trên máy biến áp một pha.
2, Kỹ năng
- Làm việc với các máy biến áp một pha.
- Sử dụng máy biến áp một pha.
3, Thái độ
- Vận dụng kiến thức tronng bài vào thực tế cuộc sống gia đình,địa phương.
- Có ý thức sử dụng máy biến áp một pha một cách tiết kiệm điện và an toàn nhất.
II. CHUẨN BỊ
1, Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án (giáo án word và power point) và đọc thêm nhiều tài liệu tham khảo về máy biến áp một pha.
Máy chiếu projector, màn chiếu, máy vi tính.
- 1 Máy biến áp đang hoạt động tốt, 6 mô hình máy biến áp có thể tháo lắp dễ dàng và 1 bút thử điện.
2, Học sinh: - Học bài cũ và đọc trước bài 46 máy biến áp một pha ở nhà.
- Quan sát và tìm hiểu máy biến áp ở gia đình và địa phương.
II. PHƯƠNG PHÁP.
- Phương pháp trình bày trực quan.
- Phương pháp đàm thoại.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1, Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số.
2, Kiểm tra bài cũ
- Không
3, Các hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dunng trình chiếu

Nội dung bài


1.Vào bài mới ( 5 phút )
? Trong hình trên dòng điện được truyền tải như thế nào .

- Giáo viên giải thích thêm về hình được trình chiếu.


? Chức năng của máy biến áp là gì.
- Nhận xét câu trả lời
Và trả lời câu hỏi.
2. Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp.(10 phút)
? Hãy mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha.
- GV tổng hợp ý kiến HS và giải thích.

- Cho học sinh ghi bài
? Hãy phân biệt dây quấn thứ cấp và sơ cấp?
- GV tổng hợp ý kiến HS và giải thích.
3. Hoạt động 2:
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động máy biến áp một pha.
(15 phút)
? Nhờ có hiện tượng gì mà dòng điện từ dây quấn sơ cấp chuyển sang dây quấn thứ cấp.
- GV tổng hợp ý kiến HS và giải thích thêm về nguyên lý làm việc của máy biến áp khi
? Máy biến áp có U2 ? Máy biến áp có U2 > U1 được gọi là máy biến áp gì
- Cho học sinh làm ví dụ trang 160-sgk Công nghệ 8


? Để giữ U2 không đổi khi U1 tăng, ta phải tăng hay giảm số vòng dây N1.

- Cho học sinh ghi bài
3. Hoạt động 3: tìm hiểu chức các số liệu kỹ thuật và sử dung máy biến áp một pha (8 phút)
- GV cho 2 học sinh đọc phần 3 các số liệu kỹ thuật (trang160-sgk Công nghệ 8)
- GV giải thích các số liệu kỹ thuật và đơn vị của máy biến áp một pha.
? Ở nhà em hay địa phương em thường sử dụng máy biến áp có ghi các số liệu như thế nào

- Cho học sinh ghi bài.
? Hãy nêu yêu cầu sử dụng máy biến áp .
? Ở nhà em thường dùng máy biến áp như thế nào.
- Cho học sinh ghi bài.

- Hs quan sát hình và trả lời
- HS quan sát hình kết hợp với đọc sgk để trả lời câu hỏi
- HS quan sát hình kết hợp với tháo lắp mô hình để trả lời câu hỏi
- HS quan sát hình kết hợp với đọc sgk để trả lời câu hỏi

- HS quan sát hình kết hợp với đọc sgk để trả lời câu hỏi
1 Hs lên bảng làm bài
1 HS làm bài tập HS khác nhận Xét bài
HS Ghi Bài
HS ghi bài

 


 

Tiết 52- bài 46 MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA                              

 

 

GV soạn:…………………………………………

Đơn vị:……………………………………………

Lớp dạy:………………………………………...

Tiết thứ:………………………………………...

Ngày lên lớp:……………………………………

 

 

 

I. MỤC TIÊU

                Học xong bài này học sinh phải:

1, Kiến thức

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy biến áp một pha.

- Hiểu được các số liệu kỹ thuật trên máy biến áp một pha.

2, Kỹ năng

 - Làm việc với các máy biến áp một pha.

- Sử dụng máy biến áp một pha.

3, Thái độ

 - Vận dụng kiến thức tronng bài vào thực tế cuộc sống gia đình,địa phương.

- Có ý thức sử dụng máy biến áp một pha một cách tiết kiệm điện và an toàn nhất.

 

II. CHUẨN BỊ

1, Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án (giáo án word và power point) và đọc thêm                              nhiều tài liệu tham khảo về máy biến áp một pha.

            Máy chiếu projector, màn chiếu, máy vi tính.

- 1 Máy biến áp đang hoạt động tốt, 6 mô hình máy biến áp có                    thể tháo lắp dễ dàng và 1 bút thử điện.

2, Học sinh:   - Học bài cũ đọc trước bài 46 máy biến áp một pha ở nhà.

                       -  Quan sát và tìm hiểu máy biến áp ở gia đình và địa phương.

 

II. PHƯƠNG PHÁP.

- Phương pháp trình bày trực quan.

- Phương pháp đàm thoại.

 

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY  


1, Ổn định tổ chức lớp

-  Kiểm tra sĩ số.

2, Kiểm tra bài cũ

- Không 

3, Các hoạt động

 

 

    Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dunng trình chiếu

 

 

 

     Nội dung bài

 

 

1.Vào bài mới ( 5 phút )

? Trong hình trên dòng điện được truyền tải như thế nào .

 

- Giáo viên giải thích thêm về hình được trình chiếu.

 

 

 

 

? Chức năng của máy biến áp là gì.

 

- Nhận xét câu trả lời

 Và trả lời câu hỏi.

 

 

2. Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp.(10 phút)

 

  ? Hãy mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha.

 

- GV tổng hợp ý kiến HS và giải thích.

 

- Cho học sinh ghi bài

 

- Hs quan sát hình và trả lời

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát hình kết hợp với đọc sgk để trả lời câu hỏi

 

 

 

- HS quan sát hình kết hợp với tháo lắp mô hình để trả lời câu hỏi

 

Trình chiếu slide2

 

 

 

 

 

 

 

Trình chiếu

slide 3

 

 

 

 

 

 

 

Trình chiếu slide4

 

Trình chiếu

slide 5,6

 

1.Cu to:

  Máy biến áp mt pha gm có 2 b phn chính là: lõi thép và dây qun.

a. Lõi thép

-Được làm bng các lá thép kĩ thut đin, có lp cách đin, ghép thành mt khi,

-  năng dùng để dn t cho máy

 b. Dây qun

- Dây qun được làm bng dây đin t.

-Chc năng dùng để dn đin

 

2. Nguyên lý làm vic

- Khi đ̣n áp đưa vào dây quấn sớp là U1, trong dây quấn sớp có dòng đ̣n. Nhờ cảm ứng đ̣n từ giữa dây quấn sớp va


? Hãy phân biệt dây quấn thứ cấp và sơ cấp?

 

-  GV tổng hợp ý kiến HS và giải thích.

 

3. Hoạt động 2:

Tìm hiểu nguyên lý hoạt động máy biến áp một pha.

  (15 phút)

?  Nhờ có hiện tượng gì mà dòng điện từ dây quấn sơ cấp chuyển sang dây quấn thứ cấp.

-          

-         -  GV tổng hợp ý kiến HS và giải thích thêm về nguyên lý làm việc của máy biến áp khi

-          

-          

-          

-         ?  Máy biến áp có U2 <U1 được gọi là máy biến áp gì

  ?  Máy biến áp có U2 > U1             được gọi là máy biến áp gì

 

 

 

 

 

- Cho học sinh làm ví dụ trang 160-sgk Công nghệ 8

 

 

 ?  Để giữ U2  không đổi khi U1 tăng, ta phải tăng hay giảm số vòng dây N1.

 

- Cho học sinh ghi bài

 

   3. Hoạt động 3: tìm hiểu chức các số liệu kỹ thuật và sử dung máy biến áp một pha

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát hình kết hợp với đọc sgk để trả lời câu hỏi

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát hình kết hợp với đọc sgk để trả lời câu hỏi

 

 

1 Hs lên  bảng làm bài

 

1 HS làm bài tập HS khác nhận Xét bài

 

 

Trình chiếu slide7

 

 

 

 

Trình chiếu slide8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình chiếu slide 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình chiếu slide 11

 

Trình chiếu slide 12

̀ dây quấn thứ́p, đ̣n áp lấy ra ở 2 đầu dây quấn thứ́p là U2.

- Tỉ số giữa đ̣n áp sớp và thứ́p bằng tỉ́ vòng dây của chúng.

 

K : (H s biến áp)

 

 

3. Các s liu kĩ thut.

 

- Công sut định mc, đơn v là VA (đọc là vôn ampe),

kVA ( kilôvôn Ampe)

-  áp định mc, đơn v là V.

- Dòng đin định mc, đơn vA

 

4. Sử dụng

- Điện áp đưa vào không lớn hơn điện áp định mức.

- Không để máy làm việc quá công suất định mức.

- Máy biến áp phải để nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát, ít bụi.

- Máy mới mua hoặc để lâu trước khi sử dụng phải dùng bút thử điện.


 (8 phút)

 

- GV cho 2 học sinh đọc phần 3 các số liệu kỹ thuật (trang160-sgk Công nghệ 8)

 

- GV giải thích  các số liệu kỹ thuật và đơn vị của máy biến áp một pha.

? Ở nhà em hay địa phương em thường sử dụng máy biến áp có ghi các số liệu như  thế nào

 

- Cho học sinh ghi bài.

 

? Hãy  nêu yêu cầu sử dụng máy biến áp .

 

? Ở nhà em thường dùng máy biến áp như thế nào.

 

- Cho học sinh ghi bài.

 

 

 

HS Ghi Bài

 

 

 

HS ghi bài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS trả lời

 

Hs

ghi bài

 

 

 

 

 

 

 

Trình chiếu slide 13

Trình chiếu slide 14

 

 

 

 

 

 

                               

IV. CỦNG CỐ (6phút)

- Cho 2 học sinh đọc ghi nhớ trên  ( chiếu Slide15)

- Làm bài tập củng cố ( chiếu slide 16).

- Làm bài tập củng cố trên phần mềm violet.

V. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ( Chiếu slide 17 )(1phút)

VI. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về may bien ap mot pha
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN